چک لیست توسعه موضوع

توسعه دهید

ابزارهایی برای کمک به شما برای شروع ساخت

1. یک دستگاه دارای Matter -enabled بسازید.

2. در Alliance ثبت نام کنید تا شناسه فروشنده (VID) و شناسه محصول (PID) منحصر به فرد خود را دریافت کنید. اگر VID یا PID خود را ندارید، یکی را انتخاب کنید که برای اهداف آزمایشی اختصاص داده شده است. برای استفاده از VID تولید برای یکپارچگی، VID تولید باید تأیید شده و به لیست مجاز اضافه شود.

Android SDK برای جفت شدن و کنترل

3. دستگاه خود را وصل کنید و راه‌اندازی را در برنامه، برنامه Android یا Google Home app (GHA) فعال کنید.

آزمایش و آزمایش میدانی

4. ادغام Matter خود را قبل از ارسال گواهینامه آزمایش کنید .

5. در صورت نیاز، قبل از ارسال گواهینامه، یک آزمایش میدانی انجام دهید.

OTA

6. یک تصویر OTA آماده کنید.

7. تست و تایید OTA

گواهی و راه اندازی

8. قبل از ارسال گواهینامه، الزامات گواهینامه را بررسی کنید.

9. یکپارچه سازی تایید شده خود را راه اندازی کنید.