برای شروع توسعه دستگاه‌ها و برنامه‌های Matter در Google Home Developer Console، به برنامه Matter Private Beta اعمال کنید. اکنون درخواست دهید
تصویر قهرمان موارد استفاده Google Home
دستگاه های در حال عمل
از کاوش ادغام‌های دستگاه‌های خود با Google Home الهام بگیرید.
به بازار بروید
ابزارها و برنامه هایی برای استفاده حداکثری از یکپارچه سازی شما و کمک به کاربران برای استفاده حداکثری از دستگاه ها و برنامه های شما.
ویژه
گزینه های ادغام را بررسی کنید و مقایسه های کنار هم را ببینید.
از آخرین اخبار، ویژگی‌ها و الزامات Google Home به‌روز باشید