برای شروع توسعه دستگاه‌ها و برنامه‌های Matter در Google Home Developer Console، به برنامه Matter Private Beta اعمال کنید. اکنون درخواست دهید
تصویر قهرمان جدید چه خبر است
به‌روزرسانی‌های اخیر برای ادغام‌های شما، اخبار صنعت خانه هوشمند و موارد دیگر.
از آخرین اخبار، ویژگی‌ها و الزامات Google Home به‌روز باشید