برای شروع توسعه دستگاه‌ها و برنامه‌های Matter در Google Home Developer Console، به برنامه Matter Private Beta اعمال کنید. اکنون درخواست دهید
فنی
منابع و ابزارهایی که شما را در مسیر توسعه راهنمایی می کنند.
از آخرین اخبار، ویژگی‌ها و الزامات Google Home به‌روز باشید