Lật ứng dụng

Sau khi triển khai OAuth 2.0, bạn có thể tuỳ ý định cấu hình App Flip dựa trên xác thực. Việc này cho phép người dùng liên kết tài khoản của họ trong hệ thống xác thực của bạn với Tài khoản Google của họ một cách nhanh chóng hơn. Các phần sau đây mô tả cách thiết kế và triển khai App Flip cho Hành động smart home.

Hướng dẫn thiết kế

Phần này mô tả các yêu cầu và đề xuất về thiết kế cho màn hình đồng ý liên kết tài khoản Lật ứng dụng. Sau khi Google gọi ứng dụng của bạn, ứng dụng sẽ hiển thị màn hình xin phép người dùng.

Yêu cầu

 1. Bạn phải có tuyên bố uỷ quyền của Google, chẳng hạn như "Sau khi liên kết, Google sẽ có quyền kiểm soát các thiết bị của bạn".
 2. Bạn phải thông báo rằng tài khoản của người dùng đang được liên kết với Google, không phải với một sản phẩm cụ thể của Google, chẳng hạn như Google Home hoặc Trợ lý Google.
 3. Bạn phải đưa ra lời kêu gọi hành động rõ ràng trên màn hình xin phép và sử dụng từ "Đồng ý và liên kết" để thực hiện hành động liên kết. Lý do là vì người dùng cần biết những dữ liệu họ cần phải chia sẻ với Google để liên kết tài khoản của họ.
 4. Bạn phải cung cấp cho người dùng cách để quay lại hoặc huỷ liên kết nếu họ chọn không liên kết. Sử dụng từ "Huỷ" cho hành động huỷ.
 5. Bạn phải triển khai quy trình làm việc này: Sau khi nhấp vào "Đồng ý và liên kết", bạn phải cho thấy quá trình liên kết thành công và tự động chuyển hướng người dùng quay lại ứng dụng Google Home. Bây giờ, người dùng sẽ thấy thiết bị được liên kết trên ứng dụng Google Home cùng với thao tác của bạn. Sau khi nhấp vào "Huỷ", bạn nên chuyển hướng người dùng quay lại ứng dụng Google Home.

Đề xuất

Bạn nên làm như sau:

 1. Trình bày Chính sách quyền riêng tư của Google. Thêm một đường liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của Google trên màn hình xin phép.

 2. Dữ liệu được chia sẻ. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích để cho người dùng biết Google yêu cầu dữ liệu nào và lý do tại sao.

 3. Khả năng hủy liên kết. Cung cấp cơ chế để người dùng huỷ liên kết, chẳng hạn như URL đến phần cài đặt tài khoản của họ trên nền tảng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể bao gồm một đường liên kết đến Tài khoản Google nơi người dùng có thể quản lý tài khoản được liên kết của họ.

 4. Quyền thay đổi tài khoản người dùng. Đề xuất một phương thức để người dùng chuyển đổi(các) tài khoản của họ. Điều này đặc biệt có lợi nếu người dùng có xu hướng có nhiều tài khoản.

  • Nếu người dùng phải đóng màn hình xin phép để chuyển đổi tài khoản, hãy gửi lỗi có thể khôi phục cho Google để người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản mong muốn bằng tính năng liên kết OAuth và quy trình ngầm ẩn.
 5. Thêm biểu trưng của bạn. Hiển thị biểu trưng công ty của bạn trên màn hình đồng ý. Sử dụng nguyên tắc về kiểu cách để đặt biểu trưng. Nếu bạn muốn hiển thị cả biểu trưng của Google, hãy xem phần Biểu trưng và nhãn hiệu.

Hình này cho thấy một màn hình lấy sự đồng ý mẫu, trong đó có các chú thích cho từng yêu cầu và đề xuất mà bạn cần tuân thủ khi thiết kế màn hình xin phép người dùng.
Hình 1: Nguyên tắc thiết kế màn hình xin phép liên kết tài khoản.

Thiết lập cho App Flip dựa trên OAuth

Các phần sau đây mô tả các điều kiện tiên quyết đối với App Flip dựa trên OAuth và cách định cấu hình dự án App Flip trong bảng điều khiển Actions (Hành động).

Tạo Hành động trong nhà thông minh và thiết lập máy chủ OAuth 2.0

Trước khi có thể định cấu hình App Flip, bạn cần làm những việc sau:

Định cấu hình App Flip trong bảng điều khiển Actions

Phần sau đây mô tả cách định cấu hình App Flip trong bảng điều khiển Actions.

 1. Điền vào tất cả các trường trong phần Thông tin ứng dụng OAuth. (Nếu App Flip không được hỗ trợ, OAuth thông thường sẽ được dùng làm phương án dự phòng.)
 2. Trong mục Sử dụng ứng dụng của bạn để liên kết tài khoản(không bắt buộc), hãy chọn Bật cho iOS.
 3. Điền vào trường Đường liên kết phổ quát. Để biết thêm thông tin về các đường liên kết phổ quát, hãy xem phần Cho phép ứng dụng và trang web liên kết đến nội dung của bạn.
 4. Nếu bạn muốn tuỳ ý định cấu hình ứng dụng, hãy thêm phạm vi rồi nhấp vào Thêm phạm vi trong phần Định cấu hình ứng dụng của bạn (không bắt buộc).
 5. Nhấp vào Lưu.

Bây giờ, bạn có thể tiếp tục chuyển đến phần tiếp theo để triển khai App Flip trong ứng dụng iOS hoặc Android.

Triển khai App Flip trong các ứng dụng gốc

Để triển khai App Flip, bạn cần sửa đổi mã uỷ quyền người dùng trong ứng dụng của mình để chấp nhận đường liên kết sâu từ Google.

Kiểm tra App Flip trên thiết bị của bạn

Bây giờ, khi đã tạo được Hành động và định cấu hình App Flip trên bảng điều khiển, bạn có thể kiểm thử App Flip trên thiết bị di động trong ứng dụng của mình. Bạn có thể sử dụng Google Assistant app hoặc Google Home app (GHA) để kiểm thử App Flip.

Để kiểm thử App Flip từ Google Assistant app, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions rồi chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Test (Kiểm thử) trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Kích hoạt quy trình liên kết tài khoản trong ứng dụng Google Assistant:
  1. Mở Google Assistant app.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Trên thẻ Assistant, hãy nhấp vào Điều khiển nhà.
  4. Nhấp vào Thêm(+).
  5. Chọn Hành động của bạn trong danh sách nhà cung cấp. Tên này sẽ có tiền tố là “[test]” trong danh sách. Khi bạn chọn Hành động [test] trong danh sách, thao tác đó sẽ mở ứng dụng của bạn.
  6. Xác minh rằng ứng dụng của bạn đã được phát hành và bắt đầu kiểm thử quy trình uỷ quyền.

Để kiểm thử App Flip qua ứng dụng Google Home, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions rồi chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Test (Kiểm thử) trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Kích hoạt quy trình liên kết tài khoản trong ứng dụng Home:
  1. Mở Google Home app (GHA).
  2. Nhấp vào nút +.
  3. Nhấp vào Thiết lập thiết bị.
  4. Nhấp vào Bạn đã thiết lập thiết bị?
  5. Chọn Hành động smart home của bạn từ danh sách nhà cung cấp. Tên này sẽ có tiền tố là “[test]” trong danh sách. Khi bạn chọn Hành động [test] trong danh sách, thao tác đó sẽ mở ứng dụng của bạn.
  6. Xác minh rằng ứng dụng của bạn đã được phát hành và bắt đầu kiểm thử quy trình uỷ quyền.