Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, một điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục tạo các hành động trong Bảng điều khiển Actions.

Lật ứng dụng

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Sau khi triển khai OAuth 2.0, bạn có thể tuỳ ý định cấu hình tính năng Lật ứng dụng dựa trên OAuth. Thao tác này cho phép người dùng liên kết tài khoản của họ trong hệ thống xác thực với tài khoản Google của họ nhanh chóng hơn. Các phần sau đây mô tả cách thiết kế và triển khai tính năng Lật ứng dụng cho Hành động trong nhà thông minh.

Hướng dẫn thiết kế

Phần này mô tả các yêu cầu và đề xuất thiết kế cho màn hình đồng ý liên kết tài khoản Ứng dụng. Sau khi Google gọi ứng dụng của bạn, ứng dụng đó sẽ hiển thị màn hình xin phép người dùng.

Yêu cầu

 1. Bạn phải thông báo rằng tài khoản của người dùng đang được liên kết với Google, không phải với một sản phẩm cụ thể của Google, chẳng hạn như Google Home hoặc Trợ lý Google.

Đề xuất

Bạn nên làm như sau:

 1. Hiển thị Chính sách quyền riêng tư của Google. Bao gồm một đường liên kết đến Chính sách quyền riêng tư của Google trên màn hình đồng ý.

 2. Dữ liệu cần chia sẻ. Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích để cho người dùng biết dữ liệu mà họ yêu cầu và vì sao.

 3. Lời kêu gọi hành động rõ ràng. Nêu rõ lời kêu gọi hành động trên màn hình đồng ý, chẳng hạn như "Đồng ý và liên kết". Điều này là do người dùng cần hiểu rõ dữ liệu nào họ cần chia sẻ với Google để liên kết tài khoản.

 4. Khả năng huỷ. Cung cấp cho người dùng cách quay lại hoặc huỷ nếu họ chọn không liên kết.

 5. Khả năng huỷ liên kết. Cung cấp cơ chế để người dùng huỷ liên kết, chẳng hạn như URL đến chế độ cài đặt tài khoản của họ trên nền tảng của bạn. Ngoài ra, bạn có thể cung cấp đường liên kết đến Tài khoản Google để người dùng có thể quản lý tài khoản được liên kết.

 6. Khả năng thay đổi tài khoản người dùng. Đề xuất phương thức để người dùng chuyển đổi(các) tài khoản của họ. Điều này đặc biệt có lợi nếu người dùng có xu hướng có nhiều tài khoản.

  • Nếu người dùng phải đóng màn hình đồng ý để chuyển đổi tài khoản, hãy gửi lỗi có thể khôi phục cho Google để người dùng có thể đăng nhập vào tài khoản mong muốn bằng tính năng Liên kết OAuth và quy trình ngầm ẩn.
 7. Bao gồm biểu trưng của bạn. Hiển thị biểu tượng công ty của bạn trên màn hình đồng ý. Sử dụng nguyên tắc định kiểu để đặt biểu trưng của bạn. Nếu bạn cũng muốn hiển thị biểu tượng của Google, hãy xem Biểu trưng và nhãn hiệu.

Hình này cho thấy một ví dụ về màn hình xin phép sự đồng ý, trong đó có chú thích cho từng yêu cầu và đề xuất riêng mà bạn cần tuân thủ khi thiết kế màn hình xin phép người dùng.
Hình 1: Nguyên tắc thiết kế màn hình xin phép liên kết tài khoản.

Thiết lập cho tính năng Lật ứng dụng dựa trên OAuth

Các phần sau mô tả điều kiện tiên quyết đối với dự án Lật ứng dụng dựa trên OAuth và cách định cấu hình dự án Lật ứng dụng trong Bảng điều khiển Actions.

Tạo Thao tác thông minh trên nhà và thiết lập máy chủ OAuth 2.0

Trước khi có thể định cấu hình Lật ứng dụng, bạn cần phải làm như sau:

Định cấu hình tính năng Lật ứng dụng trong Bảng điều khiển Actions

Phần sau đây mô tả cách định cấu hình Lật ứng dụng trong Bảng điều khiển Actions (Thao tác).

 1. Điền vào tất cả các trường trong Thông tin ứng dụng OAuth. (Nếu không hỗ trợ tính năng Lật ứng dụng, OAuth thông thường sẽ được dùng làm tính năng dự phòng.)
 2. Trong phần Sử dụng ứng dụng để liên kết tài khoản(không bắt buộc), hãy chọn Bật cho iOS.
 3. Điền vào trường Universal Link (Đường liên kết chung). Để biết thêm thông tin về đường liên kết phổ quát, hãy xem bài viết Cho phép ứng dụng và trang web liên kết đến nội dung của bạn.
 4. Nếu bạn muốn định cấu hình ứng dụng theo cách không bắt buộc, hãy thêm phạm vi và nhấp vào Thêm phạm vi trong phần Định cấu hình ứng dụng (không bắt buộc).
 5. Nhấp vào Save (Lưu).

Bây giờ, bạn có thể tiếp tục chuyển đến phần tiếp theo để triển khai tính năng Lật ứng dụng trong ứng dụng iOS hoặc Android của mình.

Triển khai tính năng Lật ứng dụng trong ứng dụng gốc

Để triển khai tính năng Lật ứng dụng, bạn cần sửa đổi mã uỷ quyền của người dùng trong ứng dụng của mình để chấp nhận đường liên kết sâu từ Google.

Kiểm thử tính năng Lật ứng dụng trên thiết bị

Đến đây, sau khi tạo một Hành động và đã định cấu hình tính năng Lật ứng dụng trên bảng điều khiển và trong ứng dụng, bạn có thể thử nghiệm tính năng Lật ứng dụng trên thiết bị di động. Bạn có thể dùng ứng dụng Trợ lý Google hoặc ứng dụng Google Home để kiểm tra chức năng Lật ứng dụng.

Để thử nghiệm tính năng Lật ứng dụng từ ứng dụng Trợ lý, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions rồi chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Test (Kiểm thử) trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Kích hoạt quy trình liên kết tài khoản từ ứng dụng Trợ lý:
  1. Mở ứng dụng Trợ lý Google.
  2. Nhấp vào Cài đặt.
  3. Trên thẻ Trợ lý, hãy nhấp vào mục Điều khiển nhà.
  4. Nhấp vào Thêm(+).
  5. Chọn Hành động từ danh sách nhà cung cấp. Tiền tố đó sẽ có tiền tố là “[test]” trong danh sách. Khi bạn chọn thao tác [kiểm thử] trong danh sách, thao tác đó sẽ mở ứng dụng của bạn.
  6. Xác minh rằng ứng dụng của bạn đã được khởi chạy và bắt đầu thử nghiệm quy trình ủy quyền của bạn.

Để kiểm thử tính năng Lật ứng dụng trong ứng dụng Home, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions rồi chọn dự án của bạn.
 2. Nhấp vào Test (Kiểm thử) trong thanh điều hướng trên cùng.
 3. Kích hoạt quy trình liên kết tài khoản trên ứng dụng Home:
  1. Mở ứng dụng Google Home.
  2. Nhấp vào nút +.
  3. Nhấp vào Thiết lập thiết bị.
  4. Nhấp vào Bạn đã thiết lập thiết bị?
  5. Chọn Thao tác thông minh trên nhà trong danh sách nhà cung cấp. Tiền tố đó sẽ có tiền tố là “[test]” trong danh sách. Khi bạn chọn thao tác [kiểm thử] trong danh sách, thao tác đó sẽ mở ứng dụng của bạn.
  6. Xác minh rằng ứng dụng của bạn đã được khởi chạy và bắt đầu thử nghiệm quy trình ủy quyền của bạn.