Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.
Hình ảnh chính mới
Nội dung cập nhật gần đây về tin tức tích hợp, tin tức ngành thông minh trong nhà và nhiều nội dung khác.
Luôn cập nhật tin tức, tính năng và yêu cầu mới nhất từ Google Home