Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, một điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục tạo các hành động trong Bảng điều khiển Actions.

Trình xem biểu đồ chính

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

SDK của thiết bị

Google Home Graph Viewer is a tool to check the state of devices in the Home Graph of a specific user. It obtains data from your Home Graph and presents it to you, allowing you to verify the data that is stored in it.

Làm theo hướng dẫn bên dưới để kiểm tra Trạng thái báo cáo bằng cách sử dụng Trình xem Home Graph:

Chuyển đến công cụ Trình xem biểu đồ chính của Google Home

  1. Đăng nhập vào Google bằng nút góc trên cùng bên phải.

  2. Trong trường Mã dự án, hãy nhập mã nhận dạng dự án cho Hành động dành cho nhà thông minh của bạn, rồi nhấp vào nút Đồng bộ hoá:

    Tất cả các thiết bị của bạn được liệt kê cùng với thông tin trạng thái của chúng. Sau khi danh sách được điền, bạn có thể sử dụng nút Đồng bộ hoá để làm mới trạng thái thiết bị.