Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, một điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục tạo các hành động trong Bảng điều khiển Actions.

Hỗ trợ

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào thì cộng đồng nhà phát triển sẽ là nơi giải đáp mọi thắc mắc của các nhà phát triển Nhà thông minh khác:

  • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về quá trình phát triển, vui lòng tìm giải đáp từ cộng đồng các nhà phát triển nhà thông minh trong thẻ google-smart-home.
  • Diễn đàn nhà thông minh Thảo luận, cộng tác và đặt câu hỏi về việc tích hợp Nhà thông minh của chúng tôi.

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới

Bạn có thể báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi qua công cụ theo dõi lỗi công khai.

Trước khi gửi vấn đề hoặc yêu cầu tính năng mới, vui lòng kiểm tra xem có vấn đề nào chưa được xử lý trước đó (nếu có).

Nếu bạn không thấy vấn đề của mình đã được liệt kê, vui lòng sử dụng mẫu phù hợp để báo cáo vấn đề hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi:

Bạn có câu hỏi về trạng thái xem xét không?

Nếu Hành động dành cho nhà thông minh của bạn đã được gửi và xem xét trong hơn một tháng mà không nhận được thông tin từ chúng tôi, vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể giúp bạn tháo gỡ sự cố.

Giữ kết nối

Nắm bắt mọi tin tức, cuộc thảo luận và sự kiện cộng đồng.