Hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp khó khăn, cộng đồng nhà phát triển là nơi tốt nhất để bạn nhận được câu trả lời từ các nhà phát triển Nhà thông minh khác:

  • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về quá trình phát triển, vui lòng tìm câu trả lời từ cộng đồng các nhà phát triển nhà thông minh trong thẻ google-smart-home.
  • Diễn đàn nhà thông minh Thảo luận, cộng tác và đặt câu hỏi về các công cụ tích hợp Nhà thông minh của chúng tôi.

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới

Bạn có thể báo cáo vấn đề hoặc gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi qua Công cụ theo dõi lỗi.

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng hoặc vấn đề mới, vui lòng kiểm tra xem có vấn đề nào đang xảy ra đang xảy ra hay không.

Nếu bạn không thấy sự cố của mình đã được liệt kê, vui lòng sử dụng mẫu thích hợp để báo cáo sự cố hoặc gửi phản hồi cho chúng tôi:

Bạn có câu hỏi nào về trạng thái xem xét không?

Nếu Hành động nhà thông minh của bạn đã được gửi đi và xem xét trong hơn một tháng mà không nhận được thông báo của chúng tôi, vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể giúp bạn giải quyết vấn đề.

Giữ kết nối

Luôn cập nhật tin tức, thảo luận và sự kiện cộng đồng.