Ghép nối thiết bị Vấn đề

Ghép nối thiết bị hỗ trợ Matter. Để làm việc này, bạn cần có mã QR để ghép nối. Tuỳ thuộc vào nền tảng của thiết bị Matter, bạn có thể cần phải tự tạo mã QR này.

Nhận mã QR

Phòng thí nghiệm Bouffalo

BL602

Chuỗi mã QR được in trong bảng điều khiển nối tiếp khi thiết bị khởi động. Hãy kiểm tra bảng điều khiển nối tiếp và bạn sẽ thấy các thông báo như sau:

Booting BL602 Chip...
██████╗ ██╗   ██████╗ ██████╗ ██████╗
██╔══██╗██║   ██╔════╝ ██╔═████╗╚════██╗
██████╔╝██║   ███████╗ ██║██╔██║ █████╔╝
██╔══██╗██║   ██╔═══██╗████╔╝██║██╔═══╝
██████╔╝███████╗╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗
╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚══════╝
...
[INFO] ==================================================
[INFO] chip-bl602-lighting-example starting
[INFO] ==================================================
...
[INFO] [SVR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[INFO] [SVR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[INFO] [SVR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234
...

Mở đường liên kết trong trình duyệt web để hiện mã QR.

BL702

Chuỗi mã QR được in trong bảng điều khiển nối tiếp khi thiết bị khởi động. Hãy kiểm tra bảng điều khiển nối tiếp và bạn sẽ thấy các thông báo như sau:

[     0][-][PROGR] ==================================================
[     0][-][PROGR] bouffalolab chip-lighting-example, built at Dec 14 2022 02:05:19
[     0][-][PROGR] ==================================================
...
[   1636][-][PROGR] Starting OpenThread task
[   1655][DL][PROGR] Device Configuration:
[   1703][DL][PROGR]  Serial Number: TEST_SN
[   1703][DL][PROGR]  Vendor Id: 65521 (0xFFF1)
[   1703][DL][PROGR]  Product Id: 32773 (0x8005)
[   1752][DL][PROGR]  Hardware Version: 0
[   1799][DL][PROGR]  Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
[   1846][DL][PROGR]  Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
[   1893][DL][PROGR]  Manufacturing Date: (not set)
[   1893][DL][PROGR]  Device Type: 65535 (0xFFFF)
[   1987][SVR][PROGR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[   1987][SVR][PROGR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[   1988][SVR][PROGR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234

   

Espressif

Getting the QR code differs for each type of ESP32-based kit:

ESP32 DevkitC

 1. Connect the device to a host machine and use a serial terminal to connect to it and display its logs. For example, on a Linux host machine, you might use screen /dev/ttyUSB0 115200 to connect to the device and view logs if it is attached to the host at /dev/ttyUSB0.
 2. A URL is displayed in the logs when the device is first booted. Open the link in a web browser to display the QR code.

M5Stack ESP32

When first booted, the device will display a QR code menu option. Select it to see the QR code in the device's display.

ESP32 WROVER Kit

The device shows the QR code immediately after booting.

Nordic Semiconductor

nRF52840

Since the nRF52840 board doesn't have a display, the QR code string is printed in the serial console when it boots up. For example:

I: 1317 [SVR]SetupQRCode: [MT:I347HHY00 0C9SS0]
I: 1321 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1327 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI347HHY00%200C9SS0

Mở đường liên kết trong trình duyệt web để hiện mã QR.

NXP

32W

Chuỗi mã QR được in trong bảng điều khiển nối tiếp khi thiết bị khởi động. Hãy kiểm tra bảng điều khiển nối tiếp và bạn sẽ thấy các thông báo như sau:

[Info]Welcome to NXP Lighting Demo App
[Info]OpenThread started: OK
...
[Info]Server Listening...
[Info]SetupQRCode: [MT:I34DVDY00 0C9SS0]
[Info]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[Info]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI34DVDY00%200C9SS0
...

Mở đường liên kết trong trình duyệt web để hiện mã QR.

Realtek

Ameba D

Mã QR được mã hoá trong một URL. Mã này được in trong bảng điều khiển nối tiếp khi bảng Ameba D khởi động:

Setup PIN code: 20202021 (0x1344225)
Short Manual(decimal) setup code: 34970112332
Long Manual(decimal) setup code: 749701123309050652796
QR CODE Text: 'MT:NOTAREALQRCODE01234'
Copy/paste the below URL in a browser to see the QR CODE:

https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

Mở đường liên kết trong trình duyệt web để hiện mã QR.

Phòng thí nghiệm Silicon

EFR32MG12

Sau khi bảng khởi động, bạn sẽ thấy một mã QR trên màn hình LCD nhỏ.

TLSR9518

Chuỗi mã QR được in trong bảng điều khiển nối tiếp khi thiết bị khởi động. Kiểm tra bảng điều khiển nối tiếp và bạn sẽ thấy một URL cho thấy mã QR khi mở trong trình duyệt:

*** Booting Zephyr OS build v3.1.0-rc1-3593-gdac17979d626 ***
I: Init CHIP stack
I: Starting CHIP task
…
I: 812 [DL]BLEManagerImpl::ConfigureAdvertisingData
I: 823 [DL]Setting device name to : "TelinkMatter"
…
I: 1093 [SVR]SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
I: 1099 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1107 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

Ghép nối thiết bị

Có 2 cách để ghép nối thiết bị:

 1. Google Home app (GHA)
 2. SDK Home dành cho thiết bị di động và Thread của Google cho Android (có thể dùng trong ứng dụng của bên thứ ba)

Cả hai phương thức đều sử dụng cùng một API mạng MatterThread.

Ứng dụng Google Home

 1. Mở GHA.
 2. Nhấn vào ở góc trên bên trái.
 3. Nhấn vào Thiết lập thiết bị.
 4. Nhấn vào Thiết bị mới.
 5. Chọn nhà của bạn rồi nhấn vào Tiếp theo.
 6. GHA sẽ quét tìm thiết bị của bạn. Sau khi được nhắc về việc bạn có muốn thiết lập thiết bị hay không, hãy nhấn vào Thiết lập thiết bị khác.
 7. Nhấn vào Matter thiết bị để chọn loại thiết bị.
 8. Hướng máy ảnh vào mã QR của thiết bị (hoặc mã QR do trang web tạo).
 9. Tiếp tục quá trình ghép nối như đã chỉ định trong quy trình GHA.

Nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào trong khi ghép nối với GHA trên thiết bị di động, hãy làm như sau:

 1. Đảm bảo bạn đã bật Tuỳ chọn cho nhà phát triển cho thiết bị di động của mình.
 2. Ngay sau khi thử ghép nối không thành công, hãy ghi lại báo cáo lỗi.

SDK Android

Triển khai các SDK Android của chúng tôi để ghép nối các thiết bị Matter và quản lý mạng Thread trong ứng dụng của bạn

Android SDK đã được cung cấp trong Play services để thử nghiệm và ghép nối trong ứng dụng bên thứ ba.

Bạn nên bắt đầu với Google Home Sample App for Matter để minh hoạ cách đặt phí hoa hồng, ghép nối và kiểm soát thiết bị hỗ trợ Matter trong hệ sinh thái Google Home bằng các SDK này.

Tài liệu tham khảo cho cả hai SDK có trên trang web này:

Hạn chế ghép nối

Bạn chỉ có thể ghép nối thiết bị Matter trong hệ sinh thái Google Home trong một số trường hợp mã nhà cung cấp và loại thiết bị.

 • Không thể sử dụng VID thử nghiệm trên thiết bị người dùng cá nhân.
 • VID sản xuất của bạn phải do Connectivity Standards Alliance (Alliance) cấp. Google sẽ xác thực bạn là chủ sở hữu của VID đó trước khi bạn có thể sử dụng VID đó trong Google Home Developer Console. Sau khi điều đó xảy ra, bạn sẽ có thể tích hợp VID đó.
 • Đối với mục đích phát triển và dùng thử thực tế, bạn phải tạo dự án và công cụ tích hợp với tổ hợp VID và PID tương ứng trong Developer Console. Người dùng vận hành thiết bị phải là thành viên của dự án hoặc có trong danh sách người dùng thử nghiệm thực tế.
 • Người dùng tiêu dùng chỉ có thể sử dụng sản phẩm của bạn sau khi sản phẩm đó đã được Alliance chứng nhận.
Bảng: Mã nhà cung cấp (VID) và trường hợp ghép nối loại thiết bị
Kiểu người dùng nào có thể đưa thiết bị vào hệ sinh thái Google Home?
Loại VID Trạng thái chứng nhận VID và tích hợp bảng điều khiển Sản xuất
(Người dùng tiêu dùng)
Phát triển
(Nhà phát triển, người dùng Bản dùng thử)
Kiểm thử Không tích hợp trong Developer Console (không thể chứng nhận)
Kiểm thử Tích hợp tồn tại trong Developer Console (không thể được chứng nhận)
Sản xuất Chưa được chứng nhận, tích hợp không tồn tại trong Developer Console
Sản xuất Chưa được chứng nhận, có tích hợp trong Developer Console
Sản xuất Được chứng nhận trong DCL Alliance, tích hợp không tồn tại trong Developer Console
Sản xuất Được chứng nhận trong DCL Alliance và có tích hợp trong Developer Console

Thông tin thiết bị

Bạn có thể xem thông tin kỹ thuật về thiết bị đã ghép nối trong GHA.

 1. Trong GHA, hãy chọn thiết bị bạn muốn.
 2. Nhấn vào biểu tượng ở phía trên bên phải.
 3. Nhấn vào Thông tin kỹ thuật.

Các giá trị nhận dạng như Nhà sản xuất, Kiểu máyPhiên bản phần cứng được lấy từ chương trình cơ sở Matter trên thiết bị chứ không phải từ Developer Console. Ví dụ: các giá trị CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_VENDOR_NAMECHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_NAME trong cấu hình thiết bị trong SDK Matter.

Các giá trị nhận dạng này có thể hữu ích trong việc xác thực thiết bị nào đã được ghép nối cho mục đích Kiểm thử, đặc biệt là khi sử dụng Mã nhà cung cấp kiểm thử và Mã sản phẩm (có thể bị trùng lặp trên các tiện ích tích hợp).

Khắc phục sự cố ghép nối

Nếu bạn đã ghép nối một thiết bị có Mã nhà cung cấp thử nghiệm (VID) và Mã sản phẩm (PID), nhưng mã này không xuất hiện khi bạn cố gắng kiểm thử thiết bị bằng Bộ thử nghiệm trong Developer Console, thì có thể là do bạn sử dụng cùng một tổ hợp VID và PID thử nghiệm cho nhiều chế độ tích hợp.

Để khắc phục sự cố, hãy xoá tất cả thiết bị kiểm thử khỏi Developer Console và ghép nối thiết bị bạn muốn kiểm thử lại.

Để xác thực rằng bạn đã ghép nối đúng thiết bị, bạn có thể đặt Thông tin nhà sản xuất và Kiểu máy (giá trị CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_*) cho thiết bị thành các giá trị duy nhất trong chương trình cơ sở kiểm thử.

Hãy xem bài viết Thông tin thiết bị để biết thêm thông tin.