Hỗ trợ

Bạn có thể tham khảo các tài nguyên dưới đây liên quan đến thắc mắc về quá trình phát triển, các vấn đề báo cáo cũng như cách kết nối với cộng đồng.

Hãy nhớ xem trang Khắc phục sự cố của bản dựng Matter để biết cách khắc phục các vấn đề thường gặp có thể ảnh hưởng đến quá trình tích hợp Matter.

Cộng đồng nhà phát triển

Nếu bạn có thắc mắc hoặc gặp vấn đề, cộng đồng nhà phát triển của chúng tôi là nơi phù hợp nhất để nhận câu trả lời từ các nhà phát triển khác theo vấn đề Matter:

 • Stack Overflow Để được trợ giúp cho các câu hỏi chung về phát triển, hãy tìm câu trả lời từ cộng đồng nhà phát triển Matter trong thẻ google-smart-home.
 • Cộng đồng Google Nest Tham gia Cộng đồng Google Nest để biết thông tin.

Phản hồi về Google Home

Gửi phản hồi qua Google Home app (GHA) và/hoặc Trung tâm là một trong những cách đơn giản nhất để cung cấp dữ liệu hữu ích cho vấn đề của bạn. Bạn nên thực hiện các bước sau đây để đảm bảo báo cáo phản hồi của mình đầy đủ nhất có thể.

Điều kiện tiên quyết về Android

Nếu kiểm thử trên thiết bị Android, hãy hoàn thành các bước sau:

Đối với các thiết bị Pixel, hãy chuyển đến phần Cài đặt > Bảo mật và quyền riêng tư > Các chế độ cài đặt quyền riêng tư khác > Hoạt động sử dụng và chẩn đoán rồi bật tuỳ chọn Dữ liệu sử dụng và chẩn đoán.

Đối với các thiết bị Samsung, hãy chuyển đến phần Settings > Privacy (Cài đặt > Quyền riêng tư), cuộn đến Google rồi bật Usage & chẩn đoán.

Đối với các thiết bị Android khác, hãy kiểm tra mục Sử dụng và chẩn đoán của Google trong các phần liên quan của ứng dụng cài đặt.

Đối với tất cả các thiết bị Android, hãy tăng kích thước vùng đệm nhật ký và độ chi tiết của tính năng ghi nhật ký Google Play services thông qua adb.

adb logcat -G 40M
adb shell setprop log.tag.gms_svc_id:336 VERBOSE
adb shell setprop log.tag.gms_svc_id:305 VERBOSE
adb shell setprop log.tag.gms_svc_id:168 VERBOSE

Điều kiện tiên quyết về Google Home

Chế độ cài đặt này áp dụng cho GHA của Android và iOS.

 1. Di chuyển đến thẻ Thiết bị của màn hình chính.
 2. Đối với mỗi thiết bị Nest Hub trong nhà bạn:
  1. Nhấn và giữ ô thiết bị.
  2. Chuyển đến phần cài đặt bằng cách nhấn vào biểu tượng bánh răng ở phía trên bên phải.
  3. Chọn Nhận dạng và chia sẻ.
  4. Nhớ bật tuỳ chọn Gửi dữ liệu sử dụng thiết bị và báo cáo sự cố cho Google.

Gửi phản hồi

Bạn nên gửi ý kiến phản hồi ngay khi tái hiện vấn đề đó.

 1. Mở GHA.
 2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn ở phía trên bên phải.
 3. Chọn Phản hồi.
 4. Chọn biểu tượng GHA.
 5. Cho phép Play services truy cập vào mọi nhật ký thiết bị.
 6. Thêm một cụm từ riêng biệt vào ý kiến phản hồi của bạn và ghi lại để dùng sau.
 7. Giải thích ngắn gọn về vấn đề rồi gửi.

Ngoài các hướng dẫn ở trên, người dùng Nest WiFi Pro cũng nên:

 1. Mở GHA.
 2. Nhấn vào biểu tượng tài khoản của bạn ở phía trên bên phải.
 3. Chọn Phản hồi.
 4. Chọn biểu tượng Nest WiFi Pro.
 5. Cho phép Play services truy cập vào mọi nhật ký thiết bị.
 6. Sử dụng lại chính thông điệp mô tả trong báo cáo GHA rồi gửi.

Báo cáo lỗi hoặc yêu cầu tính năng mới

Trước khi gửi yêu cầu về tính năng hoặc vấn đề mới, vui lòng kiểm tra xem có vấn đề nào chưa xử lý trước đó hay không.

Nội dung cần đưa vào lỗi của bạn

Đưa các thông tin chi tiết sau đây vào phần mô tả về vấn đề:

 • Các bước tái hiện vấn đề.
  • Nếu bạn kiểm thử trên một ví dụ SDK, hãy chia sẻ ví dụ đó và quy trình cam kết SDK.
 • Hành vi dự kiến và hành vi được ghi nhận.
 • Trong tất cả các lần thử, bạn đã tái hiện vấn đề đó bao nhiêu lần?
 • Ảnh chụp màn hình hoặc video nếu có liên quan.
 • Nếu gửi ý kiến phản hồi, bạn có thể đưa cụm từ riêng biệt đã nhập vào ý kiến phản hồi trong phần mô tả lỗi. Xin lưu ý rằng điều này có thể cho phép liên kết dữ liệu trong báo cáo phản hồi với lỗi của bạn.

Bạn có thể báo cáo sự cố hoặc gửi ý kiến phản hồi cho chúng tôi thông qua Công cụ theo dõi lỗi.

Chứng chỉ

Nếu bạn có câu hỏi về trạng thái xem xét, hãy xem trang Trạng thái xác nhận để biết thông tin chi tiết.

Giữ liên lạc

Nắm bắt tin tức, nội dung thảo luận và sự kiện cộng đồng.