Tạo mục liên kết tích hợp phê duyệt

Để tạo chế độ tích hợp Matter mới, trước tiên, bạn phải có một dự án như mô tả trong phần Tạo dự án dành cho nhà phát triển. Sau khi dự án của bạn được thiết lập, hãy chuyển đến Google Home Developer Console:

Chuyển đến Play Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Thêm tính năng tích hợp Matter.

  Nếu đây là lần đầu tiên tạo nội dung tích hợp Matter, bạn sẽ được chuyển đến trang Tài nguyên quan trọng. Tại đây, bạn có thể xem tài liệu về phát triển Matter và đọc về một số công cụ.

  Khi bạn đã sẵn sàng tiếp tục, hãy nhấp vào Next: Development (Tiếp theo: Phát triển). Thao tác này sẽ hiển thị trang Danh sách kiểm tra cơ bản. Nhấp vào Tiếp theo: Thiết lập.

  Nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn tạo nội dung tích hợp Matter, bạn sẽ thấy mình trên trang Thiết lập.

 3. Trên trang Thiết lập, hãy nhập Tên sản phẩm.

 4. Nhấp vào Select device type (Chọn loại thiết bị) rồi chọn loại thiết bị trên trình đơn thả xuống.

 5. Trong trang Cấu hình, hãy nhập Mã nhà cung cấp.

  Hộp thoại cấu hình tích hợp Matter

  Theo mặc định, bạn có thể sử dụng một trong các VID mà CSA phân bổ cho mục đích thử nghiệm. Chọn một trong các lựa chọn sau: 0xFFF1, 0xFFF2, 0xFFF3, 0xFFF4.

  Để sử dụng VID sản xuất nhằm đảm bảo quá trình tích hợp của bạn có thể được chứng nhận và triển khai, trước tiên, bạn phải được Google xác minh để đảm bảo rằng đó là mã do CSA cấp cho bạn.

  VID này phải được triển khai trong chương trình cơ sở của thiết bị của bạn.

 6. Để gửi quy trình xác minh, hãy chọn mã nhà cung cấp do Connectivity Standards Alliance (Alliance) cấp (để chứng nhận). Để tìm hiểu thêm về quy trình xác minh, hãy xem bài viết Xác minh mã nhà cung cấp.

 7. Thêm Mã sản phẩm.

  Thông tin về thiết bị được đọc từ cụm Thông tin cơ bản Matter. Mã sản phẩm được mã hoá trong chương trình cơ sở của thiết bị phải khớp với mã sản phẩm của chức năng tích hợp Matter trong Developer Console.

 8. Nhấp vào Save & continue (Lưu và tiếp tục) để lưu cấu hình tích hợp Matter.

Khắc phục sự cố

Xác minh thông tin xác thực cho thiết bị của bạn

Khi bạn sử dụng VID do Alliance chỉ định của riêng mình, hãy đảm bảo rằng bạn có thông tin đăng nhập chính xác trên thiết bị:

 • Bản khai báo chứng chỉ (CD).
 • Chứng chỉ chứng thực thiết bị (DAC) và chuỗi chứng chỉ của chứng chỉ đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo chứng chỉ kiểm thử thiết bị Matter.

Nhật ký thay đổi mới nhất

Tài liệu cập nhật ngày 17/07/2023

Bổ sung hướng dẫn xác minh VID mới.