Hình ảnh chính của SDK Thiết bị Google Home
Các cách xây dựng
Xây dựng thiết bị theo chuẩn Matter của bạn một cách nhanh chóng và đáng tin cậy bằng các công cụ dành cho nhà sản xuất thiết bị của chúng tôi.
Tìm hiểu cách thiết kế thiết bị Matter một cách dễ dàng, chất lượng cao bằng SDK Google Home và các công cụ để tích hợp với Google.

Tổng quan

Các API và công cụ mở rộng SDK Matter nguồn mở để xây dựng nhanh chóng và đổi mới nhờ trí tuệ của Google.
Đẩy nhanh thời gian đưa ra thị trường cho thiết bị của bạn, cải thiện độ tin cậy và tạo sự khác biệt với Google Home, đồng thời vẫn có khả năng tương tác với các nền tảng Matter khác.
Dùng Tiện ích Google Home dành cho Mã VS, Thiết bị ảo Matter và các công cụ kiểm thử như Google Home Playground để xác thực quá trình tích hợp.

Công cụ và API

Truy cập vào Trình mô phỏng Trợ lý Google, tính năng Ghi nhật ký trên đám mây và các công cụ khác để đơn giản hoá quá trình phát triển nhà thông minh.
Mô phỏng một dự án nhà thông minh bằng cách mô phỏng một nhà ảo với các loại và đặc điểm của thiết bị có thể định cấu hình.
Sử dụng ứng dụng web này để xem dữ liệu theo ngữ cảnh được lưu trữ trong Home Graph nhằm giúp bạn gỡ lỗi các Hành động cho nhà thông minh. Bạn không cần có Khoá tài khoản dịch vụ để truy cập được.
Tự động hoá ứng dụng Google Home để giám sát các thiết bị và cung cấp ý kiến phản hồi khi thiết bị không có kết nối mạng.
Thiết lập môi trường phát triển Matter và chạy các thiết bị Matter ảo mà không cần thêm phần cứng. Sử dụng nó với công cụ Chef để tạo ví dụ ảo một cách nhanh chóng.
Một công cụ máy tính Linux độc lập gọn nhẹ, mô phỏng nhiều loại thiết bị Matter ảo và cung cấp giao diện người dùng đồ hoạ để kiểm soát và hiển thị trạng thái.
Dùng ứng dụng Google Home trên Android để ghép nối thiết bị thử nghiệm theo chuẩn Matter và thiết bị Google.
Luôn cập nhật tin tức, tính năng và yêu cầu mới nhất từ Google Home