Tạo hồ sơ công ty

Google Home Developer Console là một nơi để ghi lại thông tin cơ bản về công ty của bạn. Google sẽ sử dụng thông tin này để tiếp thị và quảng bá cũng như để cấp giấy chứng nhận Matter.

Để điền thông tin vào Hồ sơ công ty của bạn:

Chuyển đến Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Trang chủ dự án.

 3. Nhấp vào Chi tiết dự án, nơi bạn sẽ thấy thẻ Hồ sơ công ty và trạng thái Chưa hoàn tất.

  Thẻ Hồ sơ công ty hiển thị trạng thái 'Chưa hoàn tất'

 4. Nhấp vào Gửi trang doanh nghiệp.

Thông tin công ty

 1. Trong phần Thông tin cơ bản, hãy nhập tên công ty và URL trang web công ty.

 2. Trong phần Thành phần công ty, hãy tải biểu trưng công ty có kích thước 192x192px lên ở định dạng JPG hoặc PNG. Định dạng này được dùng trong hoạt động tiếp thị và quảng bá, cũng như cho các nội dung tích hợp Cloud-to-cloud (nếu có), chẳng hạn như trong Google Home app (GHA).

 3. Trong Chính sách quyền riêng tư, hãy nhập URL web cho chính sách quyền riêng tư của công ty bạn.

Thông tin liên hệ

 1. Cung cấp địa chỉ của trụ sở công ty và chọn quốc gia từ trình đơn thả xuống.

 2. Cung cấp ít nhất một thông tin liên hệ cho mỗi loại, tối đa 3 thông tin liên hệ cho mỗi loại trong số 3 danh mục liên hệ (Thông tin liên hệ của nhà phát triển, Thông tin liên hệ tiếp thị và Đầu mối liên hệ doanh nghiệp).

  Mỗi người liên hệ đều có tên, địa chỉ email và công ty riêng.

  Nhấp vào Thêm người liên hệ để thêm một người liên hệ.

  Để xoá một mục liên hệ, hãy nhấp vào nút bên cạnh người liên hệ mà bạn muốn xoá.

  Phần Thông tin liên hệ của nhà phát triển

Các lựa chọn về việc tiếp thị và quảng bá

Trong phần cuối cùng của Hồ sơ công ty, bạn có thể chọn nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo từ Google. Theo mặc định, bạn chọn không tham gia tất cả các lựa chọn.

Quy trình xem xét

Khi bạn hài lòng với thông tin hồ sơ công ty đã nhập, hãy nhấp vào Gửi.

Sau khi bạn gửi, các mục nhập của bạn sẽ được Google xem xét. Trong quá trình xem xét, thẻ Hồ sơ công ty sẽ có trạng thái Đang xem xét với màu vàng.

Nếu trang doanh nghiệp của công ty bị từ chối, trạng thái sẽ là Bị từ chối bằng màu đỏ, theo sau là các lỗi vi phạm chính sách của Google dẫn đến việc từ chối đó. Bạn có cơ hội sửa đổi nội dung mình gửi và gửi lại để được phê duyệt.

Sau khi hồ sơ công ty của bạn được phê duyệt, trạng thái Đang hoạt động sẽ có màu xanh lục và sẽ tự động có hiệu lực cho tất cả các công cụ tích hợp đã phát hành.

Thẻ Hồ sơ công ty hiển thị trạng thái 'Đang hoạt động'

Chỉnh sửa hồ sơ công ty

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ công ty của mình bất cứ lúc nào. Nếu bạn chỉnh sửa hồ sơ trong khi hồ sơ vẫn đang được xem xét, những thay đổi gần đây nhất của bạn sẽ thay thế mọi nội dung chỉnh sửa trước đó. Để sửa đổi hồ sơ công ty:

Chuyển đến Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Trang chủ dự án.

 3. Nhấp vào Chi tiết dự án rồi chuyển đến thẻ Hồ sơ công ty.

 4. Nhấp vào Gửi trang doanh nghiệp.

 5. Thực hiện những thay đổi cần thiết, rồi nhấp vào Gửi để gửi nội dung thay đổi cho chúng tôi xem xét.

Dự án đã nhập

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa Hồ sơ công ty cho một dự án đã nhập trong Bảng điều khiển Actions on Google. Những thay đổi ở đó sẽ được phản ánh trong Google Home Developer Console.