Tạo hồ sơ công ty

Google Home Developer Console cung cấp một nơi để ghi lại thông tin cơ bản về công ty của bạn. Google sử dụng thông tin này cho mục đích tiếp thị và quảng cáo cũng như cho chứng nhận quan trọng.

Để điền vào Hồ sơ công ty của bạn:

Truy cập Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án mà bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Project home (Trang chủ dự án).

 3. Nhấp vào Chi tiết dự án, tại đây bạn sẽ thấy thẻ Hồ sơ công ty và trạng thái Chưa hoàn tất.

  Thẻ Hồ sơ công ty hiển thị trạng thái "Chưa hoàn tất"

 4. Nhấp vào Gửi trang doanh nghiệp.

Thông tin công ty

 1. Trong phần Thông tin cơ bản, hãy nhập tên công ty và URL trang web của công ty.

 2. Nhập Tên hiển thị. Tên này sẽ được dùng trong các công cụ tích hợp trên đám mây (nếu có).

 3. Trong mục Thành phần của công ty, hãy tải biểu trưng công ty có kích thước 192x192px lên ở định dạng JPG hoặc PNG (dùng trong hoạt động tiếp thị và quảng bá), cũng như cho các nội dung tích hợp Cloud-to-cloud (nếu có), chẳng hạn như trong Google Home app (GHA).

 4. Trong mục Chính sách quyền riêng tư, hãy nhập URL web cho chính sách quyền riêng tư của công ty bạn.

Thông tin liên hệ

 1. Cung cấp địa chỉ của trụ sở công ty và chọn quốc gia từ trình đơn thả xuống.

 2. Cung cấp ít nhất một thông tin liên hệ cho mỗi loại, tối đa 3 thông tin liên hệ cho mỗi loại trong số 3 danh mục liên hệ (Người liên hệ của nhà phát triển, Thông tin liên hệ tiếp thị và Thông tin liên hệ của doanh nghiệp).

  Mỗi người liên hệ đều có tên, địa chỉ email và công ty riêng.

  Nhấp vào Thêm người liên hệ để thêm một người liên hệ.

  Để xoá người liên hệ, hãy nhấp vào nút bên cạnh người liên hệ bạn muốn xoá.

  Phần Thông tin liên hệ của nhà phát triển

Tùy chọn tiếp thị và quảng cáo

Trong phần cuối cùng của Hồ sơ công ty, bạn có thể chọn nhận thông tin tiếp thị và quảng cáo từ Google. Theo mặc định, bạn chọn không tham gia tất cả các lựa chọn.

Quy trình xem xét

Khi bạn hài lòng với thông tin hồ sơ công ty mà mình đã nhập, hãy nhấp vào Gửi.

Sau khi bạn gửi, Google sẽ xem xét các mục nhập của bạn. Trong quá trình xem xét, thẻ Hồ sơ công ty sẽ hiển thị trạng thái Đang xem xét bằng màu vàng.

Nếu trang doanh nghiệp của bạn bị từ chối, trạng thái Bị từ chối sẽ có màu đỏ, theo sau là các lỗi vi phạm chính sách của Google dẫn đến việc bị từ chối. Bạn có cơ hội sửa đổi nội dung bạn gửi và gửi lại để được phê duyệt.

Sau khi hồ sơ công ty của bạn được phê duyệt, trạng thái sẽ hiển thị là Đang hoạt động với màu xanh lục và sẽ tự động có hiệu lực cho tất cả các công cụ tích hợp đã khởi chạy.

Thẻ Hồ sơ công ty hiển thị trạng thái "Đang hoạt động"

Chỉnh sửa hồ sơ công ty

Bạn có thể chỉnh sửa hồ sơ công ty của mình bất kỳ lúc nào. Nếu bạn chỉnh sửa hồ sơ trong khi hồ sơ vẫn đang được xem xét, thì những thay đổi gần đây nhất sẽ thay thế mọi nội dung chỉnh sửa trước đó. Để sửa đổi hồ sơ công ty của bạn:

Truy cập Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án mà bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Project home (Trang chủ dự án).

 3. Nhấp vào Chi tiết dự án và chuyển đến thẻ Hồ sơ công ty.

 4. Nhấp vào Gửi trang doanh nghiệp.

 5. Thực hiện các thay đổi cần thiết rồi nhấp vào Gửi để gửi nội dung thay đổi cho chúng tôi xem xét.

Dự án đã nhập

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa Hồ sơ công ty của một dự án đã nhập trong Bảng điều khiển Actions on Google. Các thay đổi ở đó sẽ được phản ánh trong Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển Google Home.