Tạo dự án dành cho nhà phát triển

Các dự án dành cho nhà phát triển, bao gồm cả việc tích hợp Matter, được quản lý trên Google Home Developer Console. Trang này giải thích cách thiết lập dự án mới dành cho nhà phát triển trên Developer Console.

Các quy định hạn chế

Không thể thêm chức năng Cloud-to-cloud hoặc Local Home SDK vào một dự án trong Developer Console. Nếu muốn thêm chức năng Matter vào nội dung tích hợp Cloud-to-cloud hoặc Local Home hiện có, trước tiên, bạn phải nhập một dự án Actions on Google hiện có.

Đặt tên cho dự án

Khi đặt tên cho dự án, bạn nên đặt một tên sao cho:

 • Tích hợp một số thông tin cơ bản về dự án.
 • Không dễ bị nhầm lẫn với dự án khác.
 • Có thể đại diện cho tất cả integrationtrong dự án.

Tên có ý nghĩa rất quan trọng. Tên chung chung như project-gamma-798 sẽ được "nguỵ trang" một cách hiệu quả và sẽ không nổi bật trong danh sách các dự án được đặt tên chung khác.

Hãy xem xét hướng dẫn sau khi đặt tên cho dự án của bạn:

 • Sử dụng tên công ty của bạn
 • Sử dụng loại dự án hoặc hành động trong tên
 • Đừng sử dụng từ "test" (kiểm thử) trong tên dự án

Ví dụ: acme-smarthomeacme-lighting là các tên dự án rõ ràng và riêng biệt.

Tạo dự án

Mỗi dự án của nhà phát triển đại diện cho một hoặc nhiều integration. Bằng cách chia sẻ dự án với các thành viên trong nhóm phát triển, chủ sở hữu có thể cho phép người dùng khác quản lý tất cả integrationtrong dự án.

Hệ sinh thái nhà thông minh của Google integrationđược quản lý bằng Developer Console mới. Có 2 phương thức thiết lập dự án trong Developer Console:

 1. Tạo dự án mới.
 2. Nhập dự án hiện có từ bảng điều khiển Actions on Google.

Bạn chỉ nên tạo một dự án cho tất cả quá trình tích hợp Matter, cả quá trình kiểm thử và phát hành chính thức, đặc biệt là để tránh các vấn đề khi kiểm thử với mã nhà cung cấp kiểm thử và mã sản phẩm cho Matter.

Phương thức 1: Tạo một dự án mới

Chuyển đến Developer Console:

Chuyển đến Developer Console

 1. Trên trang Quản lý dự án, hãy nhấp vào Tạo dự án.
 2. Trên trang Get started (Bắt đầu), hãy nhấp vào Create project (Tạo dự án).
 3. Nhập tên dự án của bạn. Tên này phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên dự án.
 4. Nhấp vào Create New Project (Tạo dự án mới).

Bạn sẽ được chuyển hướng về Trang chủ của dự án mới.

Phương thức 2: Nhập một dự án hiện có qua bảng điều khiển Actions on Google

Bạn có thể nhập một dự án Actions on Google hiện có vào Developer Console mới nếu cần thêm tính năng hỗ trợ Matter vào quá trình tích hợp Cloud-to-cloud hoặc Local Home hiện có.

Các hạn chế sau áp dụng cho phương thức này:

 • Quá trình nhập này chỉ có hiệu lực một chiều. Bạn sẽ không thể huỷ thao tác này.
 • Chỉ chủ sở hữu dự án mới có thể nhập dự án Actions on Google hiện có. Chủ sở hữu là bất kỳ người nào tạo dự án có thể xem dự án này bằng đường liên kết Thành viên.
 • Bạn chỉ có thể chỉnh sửa Hồ sơ công ty cho một dự án đã nhập trong Bảng điều khiển Actions on Google. Những thay đổi ở đó sẽ được phản ánh trong Google Home Developer Console.

Sau khi nhập, bạn vẫn có thể sử dụng dự án Actions on Google gốc để quản lý các công cụ tích hợp hiện có (chẳng hạn như Cloud-to-cloud, Local Home, App Discovery).

Để nhập một dự án hiện có từ Actions on Google Console, hãy chuyển đến Developer Console:

Chuyển đến Developer Console

 1. Nhấp vào Create a Project (Tạo dự án).
 2. Nhập tên dự án Actions hiện có hoặc chọn một dự án từ danh sách thả xuống (ví dụ: trong ảnh chụp màn hình sau đây, tên dự án là "Dự án quan trọng của tôi").
 3. Nhấp vào Nhập dự án.

Bạn sẽ được chuyển hướng trở lại phần thông tin chi tiết về dự án hiện có trong Developer Console.

Bắt đầu Trung tâm dành cho nhà phát triển
Google Home

Thiết lập cấp độ nhật ký

Theo mặc định, chỉ nhật ký lỗi được lưu vào Google Cloud cho mỗi quá trình tích hợp trong dự án.

Để lưu tất cả nhật ký vào Google Cloud cho từng chức năng tích hợp, hãy chọn Tất cả nhật ký trong phần Kiểm soát cấp độ nhật ký: Nhật ký lỗi.

Các cấp nhật ký dự án trên Trung tâm dành cho nhà phát triển trên Google Home

Chế độ cài đặt này áp dụng cho tất cả chế độ tích hợp trong dự án của bạn. Không thể đặt thuộc tính này cho mỗi quá trình tích hợp. Việc lưu tất cả nhật ký vào Google Cloud có thể làm phát sinh thêm chi phí nếu vượt quá dung lượng lưu trữ nhật ký.

Để tìm hiểu thêm về nhật ký, hãy xem bài viết Ghi nhật ký trên đám mây cho Matter.

Chia sẻ dự án của nhà phát triển

Bạn có thể thêm hoặc xoá quyền truy cập vào một dự án cho những người dùng trong nhóm của mình bằng cách sử dụng vai trò đã xác định trước.

 1. Trên Trang chủ của Developer Console, hãy nhấp vào Thành viên để chuyển đến trang IAM và Quản trị viên > IAM trên Google Cloud Console.

  Hoặc nhấp vào Chi tiết dự án, sau đó nhấp vào Quản lý thành viên trong GCP trong phần Thành viên ở dưới cùng.

 2. Thực hiện các thay đổi nếu cần bằng cách sử dụng trang tổng quan Google Cloud Console.

Để xem hướng dẫn về cách sửa đổi quyền truy cập vào một dự án, hãy tham khảo bài viết Kiểm soát quyền truy cập cho các dự án bằng IAM.

Sau khi được thêm vào danh sách người dùng, người dùng có thể xem dự án và mọi thành phần tích hợp trong Developer Console.

Theo chế độ cài đặt của tổ chức, bạn có thể gặp lỗi về quyền khi cố gắng tạo dự án của nhà phát triển. Nếu có, hãy liên hệ với quản trị viên Google Cloud của bạn và yêu cầu các quyền của Người tạo dự án cho tài khoản của bạn.