รายการตรวจสอบการพัฒนา Matter

พัฒนา

เครื่องมือที่จะช่วยคุณเริ่มสร้าง

1. สร้างอุปกรณ์ที่ใช้งาน Matter ได้

2. ลงทะเบียนกับ Alliance เพื่อรับรหัสผู้ให้บริการ (VID) ที่ไม่ซ้ำกันและรหัสผลิตภัณฑ์ (PID) ของคุณเอง หากคุณไม่มี VID หรือ PID ของตนเอง ให้เลือกรายการที่จัดสรรไว้สำหรับการทดสอบ หากต้องการใช้ VID ที่ใช้งานจริงสำหรับการผสานรวม VID ของเวอร์ชันที่ใช้งานจริงต้องได้รับการยืนยันและเพิ่มลงในรายการที่อนุญาต

Android SDK สำหรับการจับคู่และควบคุม

3. เชื่อมต่ออุปกรณ์และเปิดใช้การตั้งค่าในแอป, แอป Android หรือ Google Home app (GHA)

การทดสอบและการทดลองภาคสนาม

4. ทดสอบการผสานรวม Matter ก่อนส่งเพื่อขอการรับรอง

5. ทำการทดลองภาคสนาม (หากจำเป็น) ก่อนที่จะส่งการรับรอง

OTA

6. เตรียมอิมเมจ OTA

7. ทดสอบและตรวจสอบ OTA

การรับรองและการเปิดตัว

8. โปรดอ่านข้อกำหนดการรับรองก่อนส่งขอรับการรับรอง

9. เปิดใช้การผสานรวมที่ผ่านการรับรอง