โปรดทราบ โปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ สมัครที่นี่ และร่วมเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ได้ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ และแสดงความคิดเห็น

ทดสอบการผสานรวม Matter

Google Home Developer Console จะมีหน้าทดสอบ ซึ่งคุณจะกําหนดค่าและเรียกใช้การทดสอบกับการผสานรวม Matter ได้โดยใช้ Google Home Test Suite Test Suite เป็นแอปพลิเคชันแยกต่างหากในตัวของ Developer Console ที่จะจัดการการทดสอบการผสานรวมทั้งหมด

อุปกรณ์สําหรับรหัสผู้ให้บริการและรหัสผลิตภัณฑ์ของการผสานรวมต้องมีค่าคอมมิชชันและพร้อมใช้งานใน Google Home app (GHA) สําหรับบัญชีที่ใช้กับ Developer Console เพื่อทดสอบ ดูจับคู่อุปกรณ์ Matter สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Test Suite จะเรียกใช้ในชุดอุปกรณ์ที่อยู่ในการกําหนดค่าโปรเจ็กต์ Matter ที่เจาะจงได้ คุณควรเรียกใช้ Test Suite ในการผสานรวมเพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างทํางานอย่างถูกต้อง

ในหน้าทดสอบ การผสานรวม Matter ที่เสร็จสมบูรณ์และพร้อมทดสอบจะแสดงอยู่ในส่วนพร้อมทดสอบ

การผสานรวม Matter ที่ได้รับการทดสอบจะแสดงอยู่ในส่วนทดสอบแล้ว

ประเภทแผนการทดสอบ

แผนการทดสอบมี 2 ประเภทดังนี้

 • เราใช้แผนการทดสอบการพัฒนาเพื่อทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยใช้ Matter แก้ไขได้แต่จะส่ง เพื่อขอการรับรอง Matter ไม่ได้

 • แผนการทดสอบเพื่อการรับรองมีไว้สําหรับการรับรอง Matter โดยเฉพาะ และไม่สามารถแก้ไขได้ การเลือกตัวเลือกนี้จะสร้างการผสานรวม Matter เวอร์ชันใหม่

เวอร์ชันการผสานรวม

เมื่อคุณสร้างแผนการทดสอบสําหรับการรับรอง ระบบจะสร้างการผสานรวมเวอร์ชันใหม่ เวอร์ชันที่เรียงลําดับเลขนี้อยู่ในรายการการผสานรวมทั้งหมดใน Developer Console จากแท็บทดสอบตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป

ระบบจะไม่สร้างเวอร์ชันใหม่จากเวอร์ชันอื่นๆ ที่เป็นตัวเลข ตัวอย่างเช่น แผนการทดสอบแรกที่คุณสร้างสําหรับการผสานรวมจะสร้างเวอร์ชัน v.1 สําหรับการผสานรวมนั้น การสร้างแผนการทดสอบอื่นจะสร้างการผสานรวมเวอร์ชัน v.2 สําหรับการผสานรวมดังกล่าว แต่เวอร์ชันนี้จะไม่อิงตาม v.1 เวอร์ชันนี้อิงตามอินสแตนซ์ของการผสานรวมเวอร์ชันที่ไม่เป็นต้นฉบับ เหมือนกับ v.1

การผสานรวมเวอร์ชันไม่มีแสดงถึงอินสแตนซ์ของการผสานรวมในเวอร์ชันที่ไม่ได้จัดการ ซึ่งจัดการอยู่ในแท็บพัฒนา

กล่าวคือ ใน Matter > Test ในส่วน Developer Console

 • หากคุณคลิกทดสอบสําหรับเวอร์ชัน N/A ของการผสานรวม ระบบจะสร้างเวอร์ชันใหม่ หมายเลขเวอร์ชันจะสูงกว่าตัวเลข เวอร์ชันที่มีอยู่
  • หากไม่มีเวอร์ชันที่เรียงลําดับเลข ระบบจะสร้างเวอร์ชัน v.1
  • ถ้ามีเวอร์ชัน v.1 อยู่ ระบบจะสร้างเวอร์ชัน v.2 หากมีเวอร์ชัน v.2 อยู่ ระบบจะสร้างเวอร์ชัน v.3 และอื่นๆ
 • หากคุณคลิกทดสอบการผสานรวมที่เรียงลําดับเลข (เช่น v.1) ระบบจะไม่สร้างเวอร์ชันใหม่ แต่เวอร์ชัน v.1 จะได้รับการทดสอบอีกครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การกําหนดเวอร์ชันแบบรวม

สร้างแผนการทดสอบ

เวอร์ชันการผสานรวมคือภาพรวมของการผสานรวมที่ไม่มีเวอร์ชัน ซึ่งหมายความว่าเมื่อคุณสร้างแผนการทดสอบสําหรับการรับรอง ดังนั้นจึงเป็นเวอร์ชันการผสานรวม ข้อมูลเมตาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผสานรวมนั้นต้องเป็นข้อมูลที่คุณต้องการใช้สําหรับการผสานรวมที่เปิดตัวแล้ว

ก่อนสร้างแผนการทดสอบเพื่อรับการรับรอง โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทําสิ่งต่อไปนี้

 1. สร้างโปรไฟล์บริษัทแล้ว
 2. ป้อนรหัสผู้ให้บริการ (VID) ที่ใช้งานจริงสําหรับการผสานรวม
 3. กําหนดค่าการตั้งค่าและการสร้างแบรนด์

หากยังทําการผสานรวมไม่ครบถ้วน เวอร์ชันการผสานรวมที่สร้างขึ้นสําหรับการทดสอบการรับรองจะรับรองไม่ได้ คุณจะต้องสร้างเวอร์ชันใหม่ นั่นหมายถึงการทําซ้ําขั้นตอนการทดสอบ การทดสอบในภาคสนาม และขั้นตอนการรับรอง

นอกจากนี้คุณจะต้องสร้างเวอร์ชันใหม่และเริ่มต้นใหม่หากต้องการอัปเดตการสร้างแบรนด์ก่อนเวอร์ชันการผสานรวมจะได้รับการรับรอง

วิธีสร้างแผนการทดสอบ

ไปที่ Developer Console

 1. จากรายการโครงการ ให้คลิกเปิดถัดจากโครงการที่คุณต้องการ

 2. ในเมนูการนําทางด้านซ้ายของหน้า ให้ไปที่ Matter > ทดสอบ

 3. คลิกทดสอบสําหรับเวอร์ชัน N/A ของการผสานรวมที่ต้องการทดสอบ การดําเนินการนี้จะสร้างการผสานรวมเวอร์ชันใหม่

 4. เลือกประเภทการทดสอบการทดสอบการพัฒนา หรือการทดสอบการรับรอง การสร้างแผนการทดสอบใหม่

  • เลือกการทดสอบการรับรองหากคุณกําลังเตรียมรับการรับรองในระบบนิเวศของ Google
  • คุณไม่สามารถใช้การทดสอบการพัฒนาเพื่อรับการรับรอง
 5. คลิกทดสอบ หากคุณเห็นหน้าจอข้อผิดพลาดไม่พบอุปกรณ์ แสดงว่าอุปกรณ์สําหรับการผสานรวมนี้ยังไม่ได้รับค่าคอมมิชชันในระบบนิเวศ ดูการแก้ปัญหาการจับคู่สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 6. ในหน้าจอกําหนดค่าการทดสอบ ให้ระบุชื่อสําหรับการทดสอบและเลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการทดสอบจากรายการอุปกรณ์

 7. คลิกปุ่มถัดไป: แผนการทดสอบ

 8. ในหน้าสร้างแผนการทดสอบ ในส่วนชุดทดสอบ ให้เลือกชุดการทดสอบที่คุณต้องการเรียกใช้

สร้างแผนการทดสอบ

หากคุณต้องการออกจาก Test Suite ให้คลิก กลับไปที่ศูนย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์

เรียกใช้แผนการทดสอบ

ใน Test Suite จากหน้าสร้างแผนการทดสอบ คลิกเรียกใช้การทดสอบ หน้าสภาพแวดล้อมการทดสอบจะปรากฏขึ้น พร้อมด้วยสถานะและบันทึกการทดสอบทั้งหมด

ผลการทดสอบจะปรากฏขึ้นเมื่อการทดสอบเสร็จสิ้น สถานะของการดําเนินการทดสอบแต่ละชุด จะปรากฏอยู่ด้านข้าง (ผ่าน ล้มเหลว)

แผงบันทึกจะแสดงสถานะของการดําเนินการทดสอบแต่ละรายการ

ผลการทดสอบ

หากต้องการทดสอบแผนการทดสอบอีกครั้งจากหน้าสภาพแวดล้อมการทดสอบ ให้คลิก ทดสอบที่ด้านบน หลังจากทดสอบเสร็จแล้ว

เมื่อเสร็จสิ้น:

ดูและตีความผลการทดสอบของคุณ

ในหน้าประวัติการทดสอบใน Test Suite คุณสามารถดูผลการทดสอบก่อนหน้าสําหรับแผนการพัฒนาหรือแผนการทดสอบที่ยังไม่ส่งได้โดยคลิกทดสอบอีกครั้งสําหรับแผนการทดสอบที่ต้องการในส่วนแผนการทดสอบ ขั้นตอนนี้จะนําคุณไปยังหน้าสภาพแวดล้อมการทดสอบ ซึ่งแสดงผลลัพธ์ในการทดสอบดังกล่าว

ประวัติการทดสอบ

สําหรับแผนการรับรองที่ส่งมา ให้คลิกผลลัพธ์ในส่วนบันทึกสําหรับการรับรองเพื่อดูรายงานผลการทดสอบ

ผลการทดสอบอาจเข้าถึงเป็นเวอร์ชันการผสานรวมได้จากแท็บทดสอบใน Developer Console คลิกดูเพื่อดูประวัติการทดสอบของเวอร์ชันการผสานรวมทั้งหมดที่แสดงอยู่ในหน้านั้นและนําไปยังหน้าประวัติการทดสอบใน Test Suite

สถานะคอนโซล

สถานะของคอนโซลต่อไปนี้จะอยู่ในระยะทดสอบ

Section สถานะ คำอธิบาย ข้อกําหนด สิ่งที่ต้องทําต่อไป
พร้อมทดสอบ พร้อม การผสานรวมเวอร์ชันนี้พร้อมทดสอบแล้ว ไม่มีข้อมูล ทดสอบการผสานรวมเวอร์ชันนี้
พร้อมรับการรับรอง พร้อม การผสานรวมเวอร์ชันนี้ได้รับการทดสอบแล้ว คุณจะส่งการทดลองใช้หรือการรับรองภาคสนามได้

มีการทดสอบและบันทึกเวอร์ชันแล้ว

กรอบการทดสอบที่ล้มเหลวทั้งหมดมีเหตุผลรองรับเพื่อให้ Google ตรวจสอบ

ทดสอบอีกครั้ง หากต้องการ

การแก้ปัญหา

อุปกรณ์ที่ได้รับการดูแลจะไม่ปรากฏในชุดทดสอบ

หากคุณจับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสผู้ให้บริการทดสอบ (VID) และรหัสผลิตภัณฑ์ (PID) แต่ไม่ปรากฏเมื่อคุณพยายามทดสอบอุปกรณ์ด้วยชุดทดสอบใน Developer Console ปัญหานี้อาจเกิดขึ้นจากการใช้ชุดรหัส VID และ PID ทดสอบเดียวกันในการผสานรวมหลายรายการ

ในการแก้ปัญหา ให้นําอุปกรณ์ทดสอบทั้งหมดออกจาก Developer Console และจับคู่อุปกรณ์ที่คุณต้องการทดสอบอีกครั้ง

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณจับคู่ค่าที่ถูกต้องหรือไม่ ให้ตั้งค่าข้อมูลผู้ผลิตและรุ่น (CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_* ค่า) ของอุปกรณ์เป็นค่าที่ไม่ซ้ํากันในเฟิร์มแวร์ทดสอบ

ดูข้อมูลอุปกรณ์สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ยืนยัน VID/PID ของอุปกรณ์

หากต้องการเริ่มพัฒนาการผสานรวมกับ Google คุณต้องสร้างโปรเจ็กต์และการผสานรวมบน Google Home Console

การแก้ปัญหาเครื่องดักฟังบลูทูธ

ค่า VID/PID ที่อุปกรณ์ระบุบีคอนควรตรงกับ VID/PID ที่ป้อนไว้ในโปรเจ็กต์ Developer Console

 • VID 0xFFF10xFFF4 สงวนไว้สําหรับการทดสอบ โดยอาจใช้สําหรับการทดสอบการสั่งการและการควบคุมขั้นพื้นฐาน แต่จะนําไปใช้ในช่วงการพัฒนาต่อไปนี้ไม่ได้

เมื่อใช้แอปวิศวกรรมบลูทูธ เช่น nRF Connect สําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณจะเห็น VID/PID ของอุปกรณ์บีคอนในช่องข้อมูลบริการ

ในภาพหน้าจอนี้จาก nRF Connect เวอร์ชัน Android คุณจะเห็น VID/PID เป็น 5A23FFFE โดยเริ่มจากไบต์ที่ 4 ของช่อง Data Service ซึ่งระบุ VID ของ 5A23 และ PID ของ FFFE - ทั้งในรูปแบบ End Screen เล็กน้อย

แอป BLE จะแสดงค่าใน End Screen ส่วนน้อย แต่ค่า VID/PID ที่คุณป้อนในโครงการ Developer Console จะเป็น End Screen ขนาดใหญ่

ตรวจสอบการป้อนค่าและรูปแบบที่ถูกต้องในโปรเจ็กต์คอนโซลการดําเนินการของคุณ โดยอิงจากสิ่งที่ตัวสรุปบลูทูธแสดง

สําหรับค่าในภาพหน้าจอตัวอย่าง VID และ PID ใน Developer Console จะเป็น 235A และ FEFF ตามลําดับ