ไม่พลาดข่าวสารและฟีเจอร์ล่าสุดจาก Google Home ลงชื่อสมัครใช้
รูปภาพหลักใหม่ของ What’39
การอัปเดตล่าสุดสําหรับการผสานรวม ข่าวสารเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบ้านอัจฉริยะ และอื่นๆ

การอัปเดตเอกสาร

รับข่าวสาร ฟีเจอร์ และข้อกําหนดล่าสุดจาก Google Home