โปรดทราบ โปรแกรมทดลองใช้สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ใหม่จะเปิดตัวเร็วๆ นี้ สมัครที่นี่ และร่วมเป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ได้ลองใช้เครื่องมือใหม่ๆ และแสดงความคิดเห็น

ตรวจสอบสถานะการรับรอง

การผสานรวม Matter มีสิทธิ์แสดงหลังจากได้รับอนุมัติจากการตรวจสอบของเรา ดังนี้

 • การรับรอง — ตรวจสอบผลลัพธ์ Google Home Test Suite และเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ที่ใช้กับการรับรองอุปกรณ์
 • โปรไฟล์บริษัท — ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลบริษัท
 • นโยบาย — ยืนยันว่าอุปกรณ์ของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของนโยบายของ Google

สถานะที่คุณอาจเห็นมีดังนี้

ตาราง: สถานะการรับรองในศูนย์นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ชุดทดสอบ โปรไฟล์บริษัท นโยบาย สถานะการรับรอง
อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว อนุมัติแล้ว
หากสถานะอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 สถานะถูกปฏิเสธ ปฏิเสธ
หากค่าใดค่าหนึ่งใน 3 อย่างส่งแล้วและอีกรายการได้รับอนุมัติ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
ปฏิเสธ ส่งเมื่อ อนุมัติแล้ว ปฏิเสธ

วิธีตรวจสอบสถานะการรับรอง

ไปที่ Developer Console

 1. ไปที่ Matter > รับรอง
 2. ดูสถานะภายใต้หัวข้อยื่นขอการรับรอง
  • อนุมัติแล้ว — คุณพร้อมที่จะเปิดตัวการผสานรวมแล้ว
  • ปฏิเสธ - เกณฑ์ทั้งหมดหรือ 1 ใน 3 ข้อข้างต้นถูกปฏิเสธ คลิกดูปัญหาเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คุณน่าจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลเกี่ยวกับสถานะการรับรองของการรวม Matter แล้ว
  • อยู่ระหว่างการตรวจสอบ - การผสานรวมของคุณยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ

คุณจะอนุมัติการผสานรวมได้หากทุกอย่างได้รับอนุมัติแล้ว

หากการตรวจสอบถูกปฏิเสธ ให้แก้ไขปัญหาและส่งเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง

สถานะคอนโซล

สถานะของคอนโซลต่อไปนี้จะปรากฏในระยะการรับรอง:

Section สถานะ คำอธิบาย ข้อกําหนด สิ่งที่ต้องทําต่อไป
ส่งเพื่อรับการรับรอง อนุมัติแล้ว การส่งการรับรองสําหรับการผสานรวมเวอร์ชันนี้ได้รับอนุมัติแล้วและเปิดตัวได้
 • มีการตกลงจํากัดความรับผิดในการรับรองแล้ว
 • โปรไฟล์บริษัทได้รับการอนุมัติและทํางานอยู่
 • ยืนยันการเป็นเจ้าของ ID ผลิตภัณฑ์ (PID) แล้ว
เรียกใช้หรือกําหนดเวลาการเปิดตัวสําหรับการผสานรวมเวอร์ชันนี้
ส่งเพื่อรับการรับรอง ปฏิเสธ การผสานรวมเวอร์ชันนี้ไม่ตรงตามเกณฑ์การรับรองและส่งอีกครั้งไม่ได้ ไม่ผ่านการอนุมัติ

ดูปัญหาต่างๆ ที่ระบุในคอนโซล

สร้างเวอร์ชันใหม่ที่ตรงกับเกณฑ์การอนุมัติและ ส่งเวอร์ชันนั้นเพื่อรับการรับรอง

หรือ

ระบุเหตุผลสําหรับการทดสอบที่ไม่ผ่านการรับรอง หากมี