ควบคุมอุปกรณ์กรณี

เมื่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้ Matter ได้รับการจับคู่และปรากฏใน Google Home app (GHA) เรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์โดยใช้วิธีการต่างๆ ดังนี้

Google Assistant

ใช้ Google Assistant เพื่อสลับสถานะของอุปกรณ์จากคำสั่งเสียง

โปรดดูตัวอย่างคำสั่งในส่วนควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมด้วยคำสั่งเสียงในส่วนควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เพิ่มลงในแอป Google Home

แอป Google Home

สลับสถานะของอุปกรณ์จาก GHA

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนควบคุมอุปกรณ์ด้วยแอป Google Home ของควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่เพิ่มลงในแอป Google Home

จออัจฉริยะ

สลับสถานะของอุปกรณ์จากแผงอุปกรณ์ของจอแสดงผล เช่น Google Nest Hub (2nd gen)