ควบคุมอุปกรณ์กรณี

เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เปิดใช้ Matter เรียบร้อยแล้วและปรากฏใน Google Home app (GHA) ให้ทดสอบการควบคุมอุปกรณ์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

Google Assistant

ใช้ Google Assistant เพื่อสลับสถานะของอุปกรณ์ จากคำสั่งด้วยเสียง

ดูส่วนควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมด้วยคำสั่งเสียงของควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะที่เพิ่มลงในแอป Google Home เช่น คำสั่ง

แอป Google Home

สลับสถานะของอุปกรณ์จาก GHA

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนควบคุมอุปกรณ์ด้วยแอป Google Home ของควบคุมอุปกรณ์ในบ้านอัจฉริยะที่เพิ่มลงในแอป Google Home

จออัจฉริยะ

สลับสถานะอุปกรณ์จากแผงอุปกรณ์ของจอแสดงผล เช่น Google Nest Hub (2nd gen)