สําคัญ: คุณต้องเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Matter Private เบต้าเพื่อเริ่มพัฒนาอุปกรณ์และแอปกรณีใน Google Home Developer Console สมัครเลย

สนามเด็กเล่นในบ้าน

Google Home Playground คือเว็บแอปพลิเคชันที่ให้คุณจําลองโปรเจ็กต์บ้านอัจฉริยะได้โดยการจําลองบ้านเสมือนด้วยประเภทและลักษณะของอุปกรณ์ที่กําหนดค่าได้ Home Playground ช่วยให้คุณสร้างอุปกรณ์เสมือนจริง แก้ไขแอตทริบิวต์และสถานะของอุปกรณ์ ดูอุปกรณ์เหล่านี้ใน Google Home Graph และนําเข้าหรือส่งออกการกําหนดค่าอุปกรณ์ได้

การลิงก์บัญชีเสร็จสมบูรณ์

หากต้องการใช้ Home Playground เราขอแนะนําให้ลิงก์เครื่องมือกับบัญชีก่อน เปิด Google Home app (GHA) ในโทรศัพท์ แล้วทําตามขั้นตอนการลิงก์บัญชี

 1. คลิกไอคอนบวก (+) ที่มุมซ้ายบน
 2. เลือกตั้งค่าอุปกรณ์ > ใช้กับ Google ได้
 3. ค้นหาการดําเนินการที่มีชื่อว่า Google Home Playground
 4. เลือกการดําเนินการ จากนั้น GHA จะนําคุณไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้ คลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google แล้วเลือกบัญชีเพื่อลงชื่อเข้าใช้
 5. คลิกปุ่มให้สิทธิ์เพื่ออนุญาตการลิงก์บัญชี
รูปนี้แสดงขั้นตอนการลิงก์บัญชีแอป Google Home สําหรับการเชื่อมต่อ Google Home Playground

เมื่อลิงก์บัญชีเรียบร้อยแล้ว ชุดอุปกรณ์เสมือนเริ่มต้นจะแสดงใน GHA เพื่อให้คุณโต้ตอบด้วย

รูปนี้จะแสดงรายการอุปกรณ์เริ่มต้นซึ่งจะแสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้ลิงก์ Google Home Playground กับบัญชีของตนสําเร็จ

ลงชื่อเข้าใช้

เปิด Home Playground โดยคลิกปุ่มด้านล่าง

เปิด Playground

คลิกลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google โปรดลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีเดียวกับที่คุณใช้ใน GHA เพื่อลิงก์บัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

รูปนี้แสดงสถานะเบื้องต้นของ Google Home Playground และไฮไลต์ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ที่มุมบนขวา

หลังจากลงชื่อเข้าใช้แล้ว Home Playground จะแสดงอุปกรณ์เสมือนที่จัดเก็บไว้ใน Home Graph

รูปนี้จะแสดงรายการอุปกรณ์ ข้อมูลอุปกรณ์ และพื้นที่บันทึกของมุมมองเริ่มต้นของ Google Home Playground

UI ของเว็บประกอบด้วยแผง 3 แผง ได้แก่

 • รายการอุปกรณ์จะแสดงอุปกรณ์เสมือนจริงทั้งหมดของคุณ โดยเลือกอุปกรณ์เสมือนเพื่อดูข้อมูล และสร้างอุปกรณ์เสมือนได้ผ่านแผงนี้
 • ข้อมูลอุปกรณ์แสดงข้อมูลของอุปกรณ์เสมือนที่เลือก รวมถึงข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะเฉพาะ แอตทริบิวต์ลักษณะ และสถานะที่รองรับ ทั้งนี้คุณจะแก้ไขข้อมูลนี้และนําอุปกรณ์เสมือนที่เลือกออกได้โดยใช้แผงนี้
 • พื้นที่บันทึกจะแสดงบันทึกการโต้ตอบระหว่าง Home Playground และ Home Graph คุณขยายบันทึกเพื่อตรวจสอบคําขอและเพย์โหลดการตอบกลับสําหรับการแก้ปัญหาได้

ดูข้อมูลอุปกรณ์เสมือนจริง

ในแผงรายการอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์เสมือนที่ต้องการดู แผงข้อมูลอุปกรณ์จะแสดงข้อมูลใน Home Graph ซึ่งจัดอยู่ในหมวดหมู่ 4 แท็บ ได้แก่

 • ข้อมูลพื้นฐาน: พร็อพเพอร์ตี้ระดับบนสุดของอุปกรณ์ รวมถึงประเภทอุปกรณ์ รหัส และชื่อ
 • ลักษณะเฉพาะ: ลักษณะที่รองรับของอุปกรณ์
 • แอตทริบิวต์: แอตทริบิวต์เฉพาะของอุปกรณ์
 • สถานะ: สถานะอุปกรณ์ทั้งหมด

แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์เสมือน

นอกเหนือจากการดูข้อมูลอุปกรณ์เสมือนจริงแล้ว คุณยังแก้ไขข้อมูลที่เก็บไว้ใน Home Graph ได้โดยตรงผ่านแผงข้อมูลอุปกรณ์

แก้ไขลักษณะเฉพาะที่รองรับ

 1. เลือกแท็บลักษณะเฉพาะ คลิกปุ่มแก้ไข
 2. ในแผงป๊อปอัป คุณจะเห็นลักษณะเฉพาะที่อุปกรณ์รองรับและลักษณะเฉพาะต่างๆ ที่สามารถเพิ่มได้ ใช้ปุ่มลูกศร (arrow_forward/arrow_back) เพื่อเพิ่มหรือนําลักษณะเฉพาะที่รองรับออกจากอุปกรณ์
 3. เมื่ออัปเดตลักษณะที่รองรับเสร็จแล้ว ให้คลิกบันทึก แล้วระบบจะนําลักษณะเฉพาะที่อัปเดตไปใช้กับ Home Graph
 4. คุณสามารถดูการอัปเดตลักษณะเหล่านี้ได้ในพื้นที่บันทึก
รูปนี้แสดงเครื่องมือ UX สําหรับเพิ่มหรือลบลักษณะเฉพาะที่รองรับในอุปกรณ์ที่เลือกใน Google Home Playground

แก้ไขแอตทริบิวต์ของอุปกรณ์

 1. เลือกแท็บข้อมูลพื้นฐาน/แอตทริบิวต์ แล้วแก้ไขแอตทริบิวต์ของฟีเจอร์ที่อุปกรณ์รองรับ
 2. เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว ให้กด Enter แล้วการเปลี่ยนแปลงแอตทริบิวต์จะนําไปใช้กับ Home Graph
 3. คุณดูแอตทริบิวต์ที่อัปเดตเหล่านี้ได้ในพื้นที่บันทึก

แก้ไขสถานะอุปกรณ์

 1. เลือกแท็บรัฐและแก้ไขรัฐโดยตรง การเปลี่ยนแปลงสถานะจะมีผลกับ Home Graph
 2. คุณสามารถดูการแก้ไขสถานะเหล่านี้ได้ในพื้นที่บันทึก

สร้างอุปกรณ์เสมือนเครื่องใหม่

 1. ในแผงรายการอุปกรณ์ ให้คลิกเพิ่มอุปกรณ์
 2. ในแผงป๊อปอัป ให้เลือกประเภทอุปกรณ์และป้อนชื่ออุปกรณ์สําหรับอุปกรณ์ใหม่ หรือเลือกชุดอุปกรณ์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อเพิ่มก็ได้
 3. เมื่อทําตามขั้นตอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ลงใน Home Graph
รูปนี้แสดงเครื่องมือ UX สําหรับการเพิ่มอุปกรณ์ประเภทใหม่ใน Google Home Playground

นําอุปกรณ์เสมือนออก

 1. ในแผงรายการอุปกรณ์ ให้เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการนําออก ในแผงข้อมูลอุปกรณ์ ให้เลือกแท็บข้อมูลพื้นฐาน แล้วคลิก ไอคอนถังขยะนําอุปกรณ์ออกที่ด้านล่าง
 2. ยืนยันการนําอุปกรณ์ออกในการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัป
 3. เมื่อยืนยันการนําอุปกรณ์ออกแล้ว ระบบจะนําอุปกรณ์ออกจาก Home Graph
รูปนี้แสดงเครื่องมือ UX สําหรับนําประเภทอุปกรณ์เสมือนใน Google Home Playground

นําเข้าและส่งออกอุปกรณ์เสมือน

หากต้องการแก้ปัญหาหรือสร้างซ้ํา คุณสามารถส่งออกอุปกรณ์เสมือนไปยังสถานะต่างๆ ของไฟล์ และแชร์ไฟล์กับผู้อื่นเพื่อนําเข้าและจําลองอุปกรณ์เสมือน

ภาพนี้แสดงเครื่องมือ UX สําหรับการนําเข้าและส่งออกอุปกรณ์เสมือนใน Google Home Playground

ส่งออกอุปกรณ์เสมือนไปยังไฟล์

 1. คลิก เพื่อส่งออก อุปกรณ์เสมือนไปยังไฟล์
 2. ป้อนชื่อไฟล์ที่ต้องการส่งออก แล้วคลิกตกลง
 3. เมื่อป้อนชื่อไฟล์แล้ว เบราว์เซอร์จะดาวน์โหลดไฟล์ของอุปกรณ์เสมือนที่ส่งออก

นําเข้าอุปกรณ์เสมือนจากไฟล์

 1. คลิก เพื่อนําเข้าอุปกรณ์เสมือนจากไฟล์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการนําเข้า แล้วคลิกตกลง
 3. เมื่อยืนยันไฟล์ที่จะนําเข้าแล้ว Home Playground จะนําเข้าอุปกรณ์เสมือนที่มีสถานะต่างๆ จากไฟล์ และอัปเดตข้อมูลและสถานะของอุปกรณ์ที่นําเข้าใน Home Graph

ตรวจสอบบันทึกการโต้ตอบ

เมื่อคุณโต้ตอบกับอุปกรณ์เสมือน Home Playground จะใช้การเปลี่ยนแปลงกับ Home Graph โดยอัตโนมัติ ระบบจะบันทึกการโต้ตอบกับ Home Graph ไว้ในแผง พื้นที่บันทึก ซึ่งคุณสามารถขยายแต่ละรายการเพื่อตรวจสอบคําขอ API และเพย์โหลดของ Home Graph ได้

รายการบันทึกแต่ละรายการคืออาร์เรย์ JSON ที่มีองค์ประกอบของโครงสร้างต่อไปนี้

{
 "uri": string,
 "request": object,
 "response": object
}
ช่อง ประเภท คำอธิบาย
uri string URL ของการเรียก API Home Graph
request object เนื้อหาของคําขอการเรียก API Home Graph ดูเอกสารอ้างอิงสําหรับรูปแบบของแต่ละวิธี
response object เนื้อหาการตอบกลับของการเรียก API Home Graph ดูเอกสารอ้างอิงสําหรับรูปแบบของแต่ละวิธี

ดูประเภทและลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์ที่รองรับ

ไอคอนความช่วยเหลือคําถามที่ด้านบนขวาจะแสดงประเภทอุปกรณ์และรายการลักษณะปัจจุบันที่ Home Playground รองรับ

รูปนี้แสดงเครื่องมือ UX สําหรับการเพิ่มอุปกรณ์ประเภทใหม่ใน Google Home Playground

ความคิดเห็นและรายงานปัญหา

เราอยากฟังความคิดเห็นจากคุณ ส่งความคิดเห็นถึงเราโดยคลิกไอคอนหน้ายิ้ม sentiment_satisfied ที่ด้านบนขวา หรือรายงานปัญหาโดยใช้ไอคอนเครื่องหมายตกใจ ความคิดเห็น

รูปนี้แสดงไอคอนสําหรับแสดงความคิดเห็นและรายงานปัญหาใน Google Home Playground