รูปภาพหลักของ Google Home Developers Codelabs

Codelab สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์หน้าแรกมอบประสบการณ์การเขียนโค้ดแบบแนะนําและลงมือปฏิบัติจริงพร้อมไกด์ Codelab ส่วนใหญ่จะแนะนําขั้นตอนในการสร้างแอปพลิเคชันขนาดเล็กหรือการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ลงในแอปพลิเคชันที่มีอยู่ โดยจะครอบคลุมทุกโปรแกรมในระบบนิเวศของ Google Home เช่น แคสต์, กรณี, Smart Home และการเข้าถึงอุปกรณ์