Obsługiwane urządzenia

W ekosystemie Google Home obsługiwane są różne typy urządzeń Matter, ale nie wszystkie są w pełni obsługiwane.

Obsługa typów urządzeń i sterowania

Urządzeniami, które obsługują Matter, w ekosystemie Google Home można sterować na kilka sposobów:

  1. Google Assistant – steruj urządzeniem Matter za pomocą głosu, korzystając z dowolnego urządzenia z systemem Assistant.
  2. Google Home app (GHA) – sterowanie urządzeniem Matter za pomocą interfejsu użytkownika GHA.
  3. Interfejs inteligentnego ekranu – możesz korzystać z interfejsu inteligentnego ekranu, aby sterować urządzeniem Matter.

Więcej informacji na temat klastrów znajdziesz w Matter repozytorium kodu (connectedhomeip).

Tabela: Matter typ urządzenia i ich funkcje sterowania
Legenda: Dostępne, Niedostępne
Matter typ urządzenia Klastry aplikacji Specyfikacja urządzenia Matter Obsługa kontroli Typ ekosystemu domowego
Google Assistant Google Home app (GHA) Inteligentny ekran
Temperatura kolorów – światło Kontrola kolorów
Poziom głośności
Wł./wył.
1.0 Jasny
Czujnik kontaktu Stan logiczny
1.0 Czujnik
Przyciemniane światło Element sterujący poziomu
Wł./wył.
1.0 Jasny
Zamek do drzwi Zamek do drzwi
1.0 Zablokuj
Jasny o zwiększonym kolorze Kontrola kolorów
Poziom głośności
Wł./wył.
1.0 Jasny
Czujnik przepływu Pomiar przepływu
1.0 Czujnik
Czujnik wilgotności Pomiar wilgotności względnej
1.0 Czujnik
Czujnik oświetlenia Pomiar oświetlenia
1.0 Czujnik
Czujnik obecności Wykrywanie obecności
1.0 Czujnik
Włącz/wyłącz diodę Element sterujący poziomu
Wł./wył.
1.0 Jasny
Włączony/wyłączony przełącznik światła Wł./wył.
1.0 Przełącz
Wł./wył. Element sterujący poziomu
Wł./wył.
1.0 Gniazdko
Czujnik ciśnienia Pomiar ciśnienia
1.0 Czujnik
Głośnik Element sterujący poziomu
Wł./wył.
1.0 Głośnik
Czujnik temperatury Pomiar temperatury
1.0 Termostat
Termostat Termostat
1.0 Termostat
Okna Pokrycie okien
1.0 Wzrost
Przechylenie
Wzrost
Przechylenie
Wzrost
Przechylenie
Żaluzje

między algorytmami

Wszystkie urządzenia za mostkiem Matter są widoczne dla użytkownika w ekosystemie Google Home tak, jak zwykle. Sam most pojawia się w GHA jako obojętny typ urządzenia Control Bridge.

Zamki do drzwi

Specyfikacja Matter nie wymaga kodów PIN zamków, ale zdalne odblokowywanie jest wyłączone we wszystkich miejscach w ekosystemie Google, w których zamki Matter nie wymagają podania kodu PIN. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności i bezpieczeństwa Google.

Włączniki światła

Przełącznik światła do włączania i wyłączania światła jest unikalny wśród typów urządzeń Matter, ponieważ jest kontrolerem Matter, np. GHA, Assistant lub Google Hub, np. Google Nest Hub (2nd gen).

Inaczej mówiąc, przełącznik światła do włączania/wyłączania światła to węzeł, który może sterować innymi węzłami. Jednak przełącznikiem światła do włączania i wyłączania nie można sterować za pomocą innego kontrolera Matter. Więcej informacji o kontrolerach i osobach kontrolujących znajdziesz w sekcji Role węzłów w Matteraplikacji Primer.

Ponieważ ekosystem Google Home nie udostępnia klastra powiązania Matter swoim kontrolerom, użytkownicy nie mogą konfigurować przełączników światła do włączania i wyłączania światła, aby sterować innymi urządzeniami Matter za pomocą GHA. Mogą użyć przełącznika oświetlenia Matter, ale później nie będą mogli nic z nim zrobić poza usunięciem go z domu.

Użytkownik, który zamówił przełącznik światła w materiałach Google tkaniny, w naturalny sposób chce go skonfigurować tak, aby sterował innym urządzeniem. Obecnie nie ma możliwości, aby użytkownik mógł to zrobić w ekosystemie Google Home. GHA nie może powiązać przełącznika światła z punktami końcowymi innego urządzenia, ponieważ ekosystem Google Home nie udostępnia klastra powiązania Matter.

Aby można było używać włącznika światła w sieci Google Matter, partner musi wdrożyć katalog Matter, czyli klienta zdalnego, który może tworzyć wpisy w klastrze powiązań. Aplikacja pozwala za pomocą przełącznika włączania/wyłączania światła sterować innym urządzeniem lub grupą urządzeń Matter.

Włączony/wyłączony przełącznik oświetlenia z przyciskiem włączania/wyłączania światła

Występuje specjalny przypadek użycia obejmujący przełącznik światła Wł./Wył. w połączeniu z żarówkam w tym samym urządzeniu.

Gdy punkt końcowy 1 jest oświetleniem Wł./wył., a punktem 2 – przełącznikiem światła do włączania/wyłączania światła, w GHA widoczny jest tylko przełącznik światła Włącz/Wyłącz.

Jeśli jednak punkt końcowy 1 jest przełącznikiem oświetlenia (włączono/wyłączono światło), a punkt końcowy 2 – oświetleniem Wł./wył., oba urządzenia są widoczne w funkcji GHA.

Projektując takie urządzenie, upewnij się, że oba urządzenia znajdują się w zasadzie GHA, ustaw punkt końcowy 1 jako przełącznik światła Wł./wył., a punkt końcowy 2 – światło Wł./Wył.

Wtyczki do wł./wył.

Typ urządzenia z wtyczką włączaną/wyłącza można skonfigurować tak, aby był wyświetlany jako inny typ, tak jak wtyczki i przełączniki zintegrowane z Google Local Home SDK. Gdy użytkownik odbierze urządzenie, może skonfigurować je tak, aby wyświetlało się w domu jako urządzenie dowolnego typu (np. podłączone do urządzenia). Procedura, którą użytkownik powinien wykonać, jest opisany w artykule pomocy Dostosowywanie poleceń głosowych inteligentnych wtyczek lub inteligentnych przełączników przy użyciu typu urządzenia. Typowym przypadkiem użycia jest sytuacja, w której użytkownik ma podłączony do gniazdka wentylator. Jeśli użytkownik ustawił typ urządzenia jako typ urządzenia, Assistant wie, że nie należy wyłączać wtyczki, gdy powie „OK Google, wyłącz światło”.

Wybór typu urządzenia

Partnerzy, którzy tworzą urządzenie, które nie jest tradycyjnym gniazdkiem elektrycznym, ale ma punkt końcowy do włączania i wyłączania, który steruje zasilaniem innego urządzenia, muszą zdecydować, czy przypisać produkt do typu jednostki podłączonej do zasilania, czy też do innego typu urządzenia. W takim przypadku zalecamy:

  • Jeśli urządzenie może sterować zasilaniem różnych typów urządzeń, np. wentylatora lub oświetlenia, partner powinien przypisać mu typ urządzenia do włączania i wyłączania. Dzięki temu użytkownik będzie mógł przypisać inny typ urządzenia podczas wprowadzania go w domu.

  • Jeśli urządzenie może sterować tylko oświetleniem, partner powinien przypisać mu typ urządzenia Włącz/Wyłącz światło.

Na przykład firma Acme Lighting Corporation oferuje urządzenie ze zastrzeżonym złączem zasilającym, do którego można podłączyć tylko żarówki Acme Lighting. Urządzenie może włączać i wyłączać światło. W tym przypadku najlepiej przypisać do urządzenia typ urządzenia Acme.

Natomiast firma Mega Plugin Corporation oferuje urządzenie ze standardowym gniazdem zasilania prądem zmiennym, które pozwala użytkownikowi podłączyć dowolne urządzenie, od telewizora po lampę. W tym przypadku warto zastosować urządzenie jako wtyczkę do włączania/wyłączania.

Centra

Te urządzenia Google Nest działają jako centrale Matter w ekosystemie Google Home.

Tabela: urządzenia Google Nest z obsługą Mattercentrali
Urządzenie Obsługa routera Border Router: Thread Google Store
Google Home
Google Home Mini
Google Nest Audio
Google Nest Hub
Google Nest Hub (2nd gen)
Google Nest Hub Max
Google Nest Mini
Nest WiFi Pro

Więcej informacji znajdziesz w artykule pomocy Urządzenia Nest ze sprawą.

Zbuduj urządzenie

Jeśli nie masz jeszcze utworzonego urządzenia z obsługą Matter, możesz użyć jednego z tych urządzeń Matter, aby przeprowadzić pełną weryfikację:

Tabela: Matter przykłady od dostawców krzemu
Dostawca Platforma Pomoc na poziomie: Thread Przewodnik
Laboratorium Bouffalo BL602
BL702
Espressif ESP32 Testy OTA
Skandynawskie półprzewodniki nRF52840 DK Testy OTA
NXP Pakiet deweloperski IOTZTB-DK006
Realtek Seria Amemba D
Silicon Labs Zestaw dla programistów EFR32MG24
EFR32MG Zigbee and Thread Starter Kit
Telink TLSR9518
Instrumenty teksańskie Pakiet deweloperski CC2652R7 LaunchPad

Urządzenia końcowe nieaktywne z wątkami

Thread Senne urządzenia końcowe (SED) i Thread zsynchronizowane senne urządzenia (SSED) mogą być używane z urządzeniami Google Nest, które działają jako koncentratory Matter. Maksymalny czas uśpienia, który pozwala centrom utrzymać poziom usług na tym samym poziomie co urządzenia nieuśpione, to 3 sekundy. Dłuższe cykle snu mogą zauważyć pogorszenie działania usługi, na przykład gdy urządzenia zostaną zidentyfikowane jako offline w Google Home Graph.

Narzędzia dla programistów

Zalecane narzędzia do tworzenia urządzeń Matter

Podczas tworzenia urządzenia obsługującego Matter zalecamy korzystanie z Google Home Extension for Visual Studio Code i Matter Virtual Device (MVD).

Google Home Extension obejmuje narzędzia Google Assistant Simulator, Google Cloud Logging i inne, które upraszczają proces programowania. Natomiast MVD umożliwia przetestowanie urządzenia Matter w ekosystemie Google Home przed zbudowaniem urządzenia fizycznego.