Czym jest Sprawa?

Matter to otwarty standard technologii inteligentnego domu, który pozwala urządzeniu z każdym ekosystemem z certyfikatem Matter przy użyciu jednego protokołu. Matter pochodzi z Connectivity Standards Alliance, organizacji zrzeszającej setki firm tworzących produkty do inteligentnego domu.

Podobnie jak Local Home SDK Google, Matter dodaje lokalną ścieżkę realizacji zamówienia do integracji z Twoim urządzeniem. Nie musisz jednak tworzyć lokalnej aplikacji do realizacji zamówień Matter, ponieważ prawie każdy głośnik, centrala i system Wi-Fi Google Nest będą natywnie obsługiwać urządzenia Matter na potrzeby lokalnej łączności i sterowania. Wystarczy więc, że Twoje urządzenie będzie miało certyfikat Matter, aby było wiadomo, że będzie działać z dowolnymi aplikacjami, ekosystemami i innym kontrolerem Matter obsługujących Matter.

Dlaczego warto tworzyć ze standardem Matter?

Powody, dla których warto tworzyć z użyciem Matter, to między innymi:

  • Niższe czasy oczekiwania i większa niezawodność niż w przypadku połączenia Cloud-to-cloud, ponieważ Matter jest protokołem połączenia lokalnego opartego na adresie IP.
  • Niższe koszty programowania: jedna kompilacja jest skuteczna we wszystkich ekosystemach z certyfikatem Matter.
  • Spójna konfiguracja na wszystkich urządzeniach z włączoną usługą Matter.
  • Jeśli masz już integrację połączoną z chmurą lub lokalnym domem, Google może pomóc Ci uaktualnić urządzenie, dodając do niego ścieżkę lokalnej realizacji Matter.
  • Szybkie i łatwe tworzenie aplikacji dzięki Google Home Device SDK i Google Home Mobile SDK, które umożliwiają użytkownikom połączenie inteligentnych urządzeń domowych z Twoją aplikacją podczas konfiguracji lub po jej zakończeniu za pomocą kilku prostych kliknięć – nie trzeba łączyć kont.

O czym należy pamiętać podczas tworzenia standardu Matter?

Matter nie jest jeszcze obsługiwany na wszystkich typach urządzeń, ale lista wciąż się wydłuża. Urządzenie musi spełniać wymagania dotyczące pamięci i przetwarzania, a także korzystać z obsługiwanej technologii warstwy sieciowej, takiej jak Wi-Fi lub Thread. Skontaktuj się z dostawcą preferowanego dostawcy krzemu w zakresie obsługi Matter i minimalnych wymagań sprzętowych.

Dlaczego warto tworzyć standard Matter z Google?

Google wierzy w otwarte i interoperacyjne ekosystemy oraz zapewnia narzędzia umożliwiające wprowadzanie innowacji i szybkie tworzenie na naszej platformie, aby docierać do miliardów użytkowników. Nasze narzędzia, takie jak pakiety SDK do urządzeń i komórek z obsługą Matter, pomagają szybko wdrażać podstawowe ścieżki użytkowników (np. konfigurowanie urządzeń), eksponować markę i udostępniać nowe sposoby korzystania z technologii Google, na przykład integrować urządzenia domowe i poza domem z interfejsem urządzenia.

Najlepsze jest to, że Twoje urządzenie nie tylko współpracuje z Google. Matter umożliwia użytkownikom skonfigurowanie urządzenia z ich ulubionymi platformami i ekosystemami bez konieczności zmieniania sprzętu i oprogramowania.

Jaki jest poziom wysiłku wymagany do zbudowania urządzenia Matter?

Aby można było utworzyć urządzenie Matter, urządzenie musi mieć zgodne radio (np. radiowe BLE/Wi-Fi lub łączone BLE/Thread) i spełniać minimalne wymagania sprzętowe pozwalające na działanie zgodnej biblioteki oprogramowania Matter, np. tej implementacji referencyjnej na licencji open source.

Twoja aplikacja mobilna również wymaga zmian, aby obsługiwać modele parowania i interakcji protokołu.

Wybór nowego chipsetu może wymagać znacznych nakładów pracy, co zależy od różnic w zgodności radiowej i wymaganiach dotyczących oprogramowania.

Jak zacząć?

Na tej stronie znajdziesz całą dokumentację techniczną, której potrzebujesz do rozpoczęcia tworzenia kampanii.