Xác minh Mã nhà cung cấp

Để xác minh Mã nhà cung cấp (VID) do Connectivity Standards Alliance (Alliance) cấp, bạn cần tạo tệp JSON giao dịch và chạy lệnh trong Google Home Developer Console.

Hãy đảm bảo rằng bạn đang thực hiện quy trình này trên một máy có quyền truy cập vào công cụ dòng lệnh dcld và tài khoản DCL thích hợp cho VID của bạn.

Khoá WebUI DCL

Nếu đã tạo tài khoản DCL và khoá liên kết bằng DCL WebUI, bạn phải nhập các khoá đó vào dcld rồi mới có thể xác minh VID của mình.

Cụm từ ghi nhớ

 1. Xác định cụm từ khôi phục ghi nhớ của bạn. Bạn nên lưu cụm từ ghi nhớ khi tạo khoá trong WebUI. Cụm từ ghi nhớ này bao gồm 24 từ.
 2. Nếu bạn không có dcld, hãy đảm bảo bạn đã cài đặt goLang 1.3.

  Ngoài ra, còn có phiên bản DCL tạo sẵn dành cho Ubuntu. Hãy xem Sổ cái tuân thủ phân phối (DCL) trên GitHub để biết thêm thông tin.

 3. Nhập khoá của bạn bằng BIP39 Mnemonic. Nhập lệnh sau vào dcld.

  dcld keys add mykey --recover
  
  Enter your bip39 mnemonic
  found obscure learn obtain suffer dish crazy clinic layer expose negative
  siege alley drop issue expect horror strike hold catalog simple tongue
  draw filter
  {"name":"jack","type":"local","address":"cosmos1n78djl9spdwcwrmq2z8skxeqqcz7q3n9rhu9ml","pubkey":
  "{\"@type\":\"/cosmos.crypto.secp256k1.PubKey\",\"key\":\"AghA9HLRUhOAQzC0ZWzZGcPEPtKrGSIpQ4uhjXH9ZNcr\"}"}
  

Bây giờ, khoá của bạn đã được nhập và bạn sẽ có thể chạy các lệnh chữ ký theo yêu cầu của Developer Console của chúng tôi.

Cụm từ ghi nhớ

Tính năng ghi nhớ BIP39 của bạn có thể dùng để khôi phục hoặc tạo lại các khoá bí mật. Đừng chia sẻ cụm từ ghi nhớ của bạn. Khoá này phải được giữ riêng tư và bảo mật như thể đó là khoá DCL riêng tư của bạn.

Nếu bạn chưa sao lưu cụm từ khôi phục ghi nhớ, thì hiện không có cách nào trực tiếp để khôi phục hoặc nhập khoá DCL để sử dụng với dcld.

Chủ tài khoản

Quy trình Xác minh VID yêu cầu bạn phải có một tài khoản mạng chính của hệ thống Sổ cái tuân thủ phân phối (DCL); không hỗ trợ testnet. Nếu bạn là chủ tài khoản của công ty, cách xác minh VID của bạn:

Truy cập Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án mà bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Phát triển.

 3. Trong mục Mã nhà cung cấp (VID), hãy chọn Mã nhà cung cấp do CSA cấp (để xác nhận) và nhập mã nhà cung cấp do CSA cấp.

  Nhập mã VID

 4. Nếu bạn từng nhập VID, hãy nhấp vào Xác minh VID.

  Xác minh VID

 5. Thao tác này sẽ tạo ra một giao dịch DCL.

  Lệnh đầu tiên cho VID

 6. Mở cửa sổ đầu cuối.

  1. Nếu trước đây bạn chưa từng sử dụng dcld, hãy nhập khoá bằng cách thực thi lệnh sau:

   dcld keys import key-name key-file
   

   Bạn sẽ được nhắc nhập cụm mật khẩu giải mã cho khoá đã xuất được dùng trong quá trình xuất.

 7. Sao chép và thực thi lệnh đầu tiên như dưới đây.

 8. Bây giờ, hãy chạy lệnh thứ hai trong dòng lệnh của bạn.

  Lệnh thứ hai cho VID

 9. Dán kết quả của lệnh thứ hai rồi nhấp vào Submit (Gửi). Dán lệnh đầu ra

 10. Quyền sở hữu VID của bạn sẽ được xác minh.

  • Nếu VID sản xuất của bạn đã được xác minh, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục. Nhấp vào Lưu và tiếp tục để hoàn tất. Đã xác minh mã nhà cung cấp (VID)
  • Nếu VID của bạn là phiên bản chính thức bị từ chối, bạn sẽ nhận được một dấu chấm than màu đỏ kèm theo các vấn đề cần khắc phục.

Chủ khoá không phải tài khoản

Nếu không phải là chủ tài khoản DCL, bạn nên làm việc với chủ tài khoản để xác minh VID.

Nếu chủ tài khoản có quyền truy cập vào Developer Console, hãy yêu cầu họ xác minh VID theo hướng dẫn trong phần Chủ tài khoản.

Nếu chủ tài khoản không có quyền truy cập vào Developer Console:

 1. Nhận các lệnh đã tạo và gửi lệnh đó đến chủ tài khoản.
 2. Nhập kết quả từ lệnh thứ hai rồi nhấp vào Gửi.
 3. Quyền sở hữu VID của bạn sẽ được xác minh.
  • Nếu VID sản xuất của bạn đã được xác minh, bạn sẽ thấy dấu kiểm màu xanh lục. Nhấp vào Lưu và tiếp tục để hoàn tất. Đã xác minh mã nhà cung cấp (VID)
  • Nếu VID của bạn là phiên bản chính thức bị từ chối, bạn sẽ nhận được một dấu chấm than màu đỏ kèm theo các vấn đề cần khắc phục.