Thiết lập thương hiệu để tích hợp với Matter

Quy trình khám phá và thiết lập chính là cơ hội đầu tiên giúp thương hiệu tương tác trực tiếp với người dùng. Trang thương hiệu Matter là một cách để lồng ghép bản sắc độc đáo của thương hiệu vào hoạt động tương tác này.

Truy cập Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án mà bạn muốn xử lý.

 2. Chuyển đến phần Mô hình > Phát triển.

 3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh chế độ tích hợp mà bạn đã chọn.

 4. Trên trang Thiết lập, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục để chuyển đến trang Định cấu hình cho quá trình thiết lập và xây dựng thương hiệu (không bắt buộc).

Trang Định cấu hình chế độ thiết lập và xây dựng thương hiệu (không bắt buộc)

Tải hình ảnh sản phẩm lên

Hình ảnh sản phẩm giúp người dùng nhận ra thiết bị của bạn khi thiết lập thiết bị trong Google Home app (GHA). Nếu bạn chọn không cung cấp hình ảnh, thì thiết bị của bạn sẽ được biểu thị bằng biểu trưng Matter.

Bạn có thể tải hai hình ảnh lên — một hình ảnh cho thấy thiết bị đã tắt và một hình ảnh cho thấy thiết bị đã bật.

 • Hình ảnh "tắt" xuất hiện trong tính năng Ghép nối nhanh, biểu thị thiết bị trước khi thiết lập.

 • Hình ảnh "bật" xuất hiện sau khi người dùng hoàn tất quá trình thiết lập và đặt tên cho thiết bị được ghép nối. Hình ảnh này đại diện cho thiết bị sau khi thiết lập.

Cách cung cấp hình ảnh sản phẩm của riêng bạn:

 1. Nhấp vào Tải hình ảnh sản phẩm lên.

 2. Trong hộp thoại Upload pre-setup image (Tải hình ảnh trước khi thiết lập lên), hãy xoá biểu trưng phần giữ chỗ "tắt" Matter bằng cách nhấp vào nút đóng ở phía trên bên phải. Việc này sẽ khiến nút Upload (Tải lên) và các yêu cầu về hình ảnh xuất hiện.

 3. Nhấp vào Tải lên rồi chọn một ảnh PNG có kích thước 720x720px. Sau khi tải hình ảnh lên thành công, hãy nhấp vào Next (Tiếp theo).

 4. Trong hộp thoại Tải hình ảnh sau khi thiết lập lên (không bắt buộc), hãy tải hình ảnh "nằm trên" lên, làm theo các bước tương tự như bạn vừa thực hiện để tải hình ảnh "tắt".

 5. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi hoặc Huỷ để giữ nguyên các hình ảnh hiện có.

Cung cấp thông tin nhận dạng

Các công cụ cần thiết để thực hiện nhiệm vụ này

Trong phần Thông tin ứng dụng, bạn có thể cung cấp giá trị nhận dạng duy nhất cho ứng dụng Android của mình nếu ứng dụng đó có trên Cửa hàng Play và đã triển khai SDK Home dành cho thiết bị di động để vận hành và chia sẻ thiết bị. Khi ghép nối thiết bị, thao tác này sẽ cho phép người dùng chuyển sang ứng dụng của bạn để hoàn tất quá trình ghép nối, thay vì sử dụng GHA.

Nếu ứng dụng của bạn chưa triển khai những API này, thì bạn nên để trống trường này.

Giá trị nhận dạng này phải khớp với package xuất hiện trong AndroidManifest.xml.

Khi bạn đã hài lòng với mục nhập của mình, hãy nhấp vào Lưu. Thông báo Mô hình thiết lập và chế độ thiết lập thiết bị quan trọng đã được định cấu hình sẽ xuất hiện và bạn sẽ được đưa trở lại trang Develop (Phát triển).

Các thay đổi của bạn sẽ có hiệu lực ngay sau khi lưu.

Chỉnh sửa thẻ xây dựng thương hiệu

Cách sửa đổi việc xây dựng thương hiệu trên nội dung tích hợp Matter:

 1. Chuyển đến phần Mô hình > Phát triển.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh chế độ tích hợp mà bạn đã chọn.
 3. Trên trang Thiết lập, hãy nhấp vào Lưu và tiếp tục để chuyển đến trang Định cấu hình cho quá trình thiết lập và xây dựng thương hiệu (không bắt buộc).

Cách thay thế hình ảnh sản phẩm:

 1. Nhấp vào Chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm.
 2. Xoá hình ảnh bằng cách nhấp vào nút đóng ở phía trên bên phải. Thao tác này sẽ khiến nút Tải lên và các yêu cầu về hình ảnh xuất hiện.

 3. Để thay thế hình ảnh "tắt", hãy nhấp vào Tải lên rồi chọn một hình ảnh mới "tắt". Sau khi tải hình ảnh lên xong, hãy nhấp vào Tiếp theo. Hoặc chỉ cần nhấp vào Next (Tiếp theo) để bỏ qua việc thay thế hình ảnh này.

 4. Trong hộp thoại Tải hình ảnh sau khi thiết lập lên (không bắt buộc), bạn có thể tải một hình ảnh "đang bật" mới lên.

 5. Nhấp vào Lưu để lưu thay đổi hoặc Huỷ để giữ nguyên các hình ảnh hiện có.

Để thay đổi gói Android, chỉ cần chỉnh sửa trường Tên gói Android.

Khi bạn thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấp vào Lưu. Thông báo Mô hình thiết lập và xây dựng thương hiệu thiết bị quan trọng đã được định cấu hình sẽ xuất hiện và bạn sẽ được đưa trở lại trang Phát triển.