Tạo mục liên kết tích hợp phê duyệt

Để tạo chế độ tích hợp Matter mới, trước tiên, bạn phải có một dự án như mô tả trong phần Tạo dự án dành cho nhà phát triển. Sau khi dự án của bạn được thiết lập, hãy chuyển đến Google Home Developer Console:

Truy cập Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án bạn muốn làm việc.

 2. Nhấp vào Thêm công cụ tích hợp Matter.

  Nếu đây là lần đầu tiên tạo quá trình tích hợp Matter, bạn sẽ được chuyển đến trang Tài nguyên vấn đề. Tại đây, bạn có thể xem tài liệu phát triển Matter và đọc về một số công cụ.

  Khi bạn đã sẵn sàng tiếp tục, hãy nhấp vào Next: Development (Tiếp theo: Phát triển). Thao tác này sẽ cho thấy trang Danh sách kiểm tra các yếu tố. Nhấp vào Tiếp theo: Thiết lập.

  Nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn tích hợp Matter, bạn sẽ thấy trang Thiết lập.

 3. Trên trang Thiết lập, hãy nhập Tên sản phẩm.

 4. Nhấp vào Select device type (Chọn loại thiết bị) rồi chọn loại thiết bị trong trình đơn thả xuống.

 5. Trong trang Cấu hình, hãy nhập Mã nhà cung cấp.

  Hộp thoại cấu hình tích hợp Matter

  Theo mặc định, bạn có thể sử dụng một trong các VID do CSA phân bổ cho mục đích thử nghiệm. Chọn một trong các lựa chọn sau: 0xFFF1, 0xFFF2, 0xFFF3, 0xFFF4.

  Nếu bạn muốn sử dụng VID sản xuất và tích hợp của bạn có thể được chứng nhận và khởi chạy, trước tiên bạn phải được Google xác minh nhằm đảm bảo rằng CSA đã cấp cho bạn.

  Bạn phải triển khai VID này trong chương trình cơ sở của thiết bị.

 6. Để gửi đi xác minh, hãy chọn mã nhà cung cấp do Connectivity Standards Alliance (Alliance) cấp (để chứng nhận). Để tìm hiểu thêm về quy trình xác minh, hãy xem bài viết Xác minh mã nhà cung cấp.

 7. Thêm mã sản phẩm.

  Thông tin về thiết bị sẽ được đọc trong cụm Thông tin cơ bản Matter. Mã sản phẩm được mã hoá trong chương trình cơ sở của thiết bị phải khớp với Mã sản phẩm của tiện ích tích hợp Matter trong Play Console.

 8. Nhấp vào Lưu và tiếp tục để lưu cấu hình tích hợp Matter.

Khắc phục sự cố

Xác minh thông tin đăng nhập cho thiết bị của bạn

Khi bạn sử dụng VID do Alliance chỉ định của riêng mình, hãy đảm bảo rằng bạn có thông tin xác thực chính xác trên thiết bị:

 • Bản khai báo chứng chỉ (CD).
 • Chứng chỉ chứng thực thiết bị (DAC) và chuỗi chứng chỉ của chứng chỉ đó.

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tạo chứng chỉ kiểm thử thiết bị theo chuẩn Matter.