Tạo mục liên kết tích hợp phê duyệt

Để tạo chế độ tích hợp Matter mới, trước tiên, bạn phải có một dự án như mô tả trong bài viết Tạo dự án dành cho nhà phát triển. Sau khi dự án của bạn đã được thiết lập, hãy chuyển đến Google Home Developer Console:

Truy cập Developer Console

 1. Trong danh sách dự án, hãy nhấp vào Open (Mở) bên cạnh dự án mà bạn muốn xử lý.

 2. Nhấp vào Thêm mối quan hệ tích hợp Matter.

  Nếu đây là lần đầu tiên bạn tạo quá trình tích hợp Matter, bạn sẽ được chuyển đến trang Tài nguyên quan trọng. Tại đây, bạn có thể xem tài liệu về phát triển Matter và đọc một số công cụ.

  Khi bạn đã sẵn sàng tiếp tục, hãy nhấp vào Next: Development (Tiếp theo: Phát triển). Thao tác này sẽ hiển thị trang Danh sách kiểm tra quan trọng. Nhấp vào Tiếp theo: Thiết lập.

  Nếu đây không phải là lần đầu tiên bạn tạo chế độ tích hợp Matter, bạn sẽ thấy trang Thiết lập.

 3. Trên trang Thiết lập, hãy nhập Tên sản phẩm.

 4. Nhấp vào Select device type (Chọn loại thiết bị) rồi chọn loại thiết bị trong trình đơn thả xuống.

 5. Trên trang Cấu hình, hãy nhập Mã nhà cung cấp.

  Hộp thoại cấu hình tích hợp Matter

  Theo mặc định, bạn có thể sử dụng một trong các VID do CSA phân bổ cho mục đích thử nghiệm. Chọn một trong các lựa chọn sau: 0xFFF1, 0xFFF2, 0xFFF3, 0xFFF4.

  Nếu muốn sử dụng VID chính thức để việc tích hợp của bạn có thể được chứng nhận và triển khai, trước tiên, bạn phải yêu cầu Google xác minh để đảm bảo rằng CSA đã cấp mã này cho bạn.

  Bạn phải triển khai VID này trong chương trình cơ sở của thiết bị.

 6. Để gửi yêu cầu xác minh, hãy chọn mã nhà cung cấp do Connectivity Standards Alliance (Alliance) cấp (để chứng nhận). Để tìm hiểu thêm về quy trình xác minh, hãy xem phần Xác minh mã nhà cung cấp.

 7. Thêm mã sản phẩm.

  Thông tin về thiết bị được đọc từ cụm Thông tin cơ bản Matter. Mã sản phẩm được mã hoá trong chương trình cơ sở của thiết bị phải khớp với mã sản phẩm của công cụ tích hợp Matter trong Play Console.

 8. Nhấp vào Save & continue (Lưu và tiếp tục) để lưu cấu hình tích hợp Matter.

Khắc phục sự cố

Xác minh thông tin xác thực cho thiết bị của bạn

Khi bạn sử dụng VID do Alliance chỉ định của chính mình, hãy đảm bảo rằng bạn có thông tin đăng nhập chính xác trên thiết bị:

 • Tuyên bố chứng nhận (CD).
 • Chứng chỉ chứng thực thiết bị (DAC) và chuỗi chứng chỉ tương ứng.

Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Tạo chứng chỉ kiểm thử thiết bị theo chuẩn Matter.

Nhật ký thay đổi mới nhất

Tài liệu cập nhật ngày 17/07/2023

Bổ sung hướng dẫn xác minh mã nhà cung cấp (VID) mới.