Sparuj urządzenie Sprawa

Sparuj urządzenie z obsługą Matter. Aby to zrobić, będziesz potrzebować kodu QR do parowania. W zależności od platformy urządzenia Matter konieczne może być samodzielne wygenerowanie tego kodu QR.

Pobierz kod QR

Laboratorium Bouffalo

BL602

Ciąg kodu QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej po uruchomieniu urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinny wyświetlić się komunikaty podobne do tych:

Booting BL602 Chip...
██████╗ ██╗   ██████╗ ██████╗ ██████╗
██╔══██╗██║   ██╔════╝ ██╔═████╗╚════██╗
██████╔╝██║   ███████╗ ██║██╔██║ █████╔╝
██╔══██╗██║   ██╔═══██╗████╔╝██║██╔═══╝
██████╔╝███████╗╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗
╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚══════╝
...
[INFO] ==================================================
[INFO] chip-bl602-lighting-example starting
[INFO] ==================================================
...
[INFO] [SVR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[INFO] [SVR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[INFO] [SVR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234
...

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

BL702

Ciąg kodu QR jest drukowany w konsoli szeregowej po włączeniu urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinny wyświetlić się komunikaty podobne do tych:

[     0][-][PROGR] ==================================================
[     0][-][PROGR] bouffalolab chip-lighting-example, built at Dec 14 2022 02:05:19
[     0][-][PROGR] ==================================================
...
[   1636][-][PROGR] Starting OpenThread task
[   1655][DL][PROGR] Device Configuration:
[   1703][DL][PROGR]  Serial Number: TEST_SN
[   1703][DL][PROGR]  Vendor Id: 65521 (0xFFF1)
[   1703][DL][PROGR]  Product Id: 32773 (0x8005)
[   1752][DL][PROGR]  Hardware Version: 0
[   1799][DL][PROGR]  Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
[   1846][DL][PROGR]  Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
[   1893][DL][PROGR]  Manufacturing Date: (not set)
[   1893][DL][PROGR]  Device Type: 65535 (0xFFFF)
[   1987][SVR][PROGR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[   1987][SVR][PROGR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[   1988][SVR][PROGR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234

   

Espressif

Getting the QR code differs for each type of ESP32-based kit:

ESP32 DevkitC

 1. Connect the device to a host machine and use a serial terminal to connect to it and display its logs. For example, on a Linux host machine, you might use screen /dev/ttyUSB0 115200 to connect to the device and view logs if it is attached to the host at /dev/ttyUSB0.
 2. A URL is displayed in the logs when the device is first booted. Open the link in a web browser to display the QR code.

M5Stack ESP32

When first booted, the device will display a QR code menu option. Select it to see the QR code in the device's display.

ESP32 WROVER Kit

The device shows the QR code immediately after booting.

Nordic Semiconductor

nRF52840

Since the nRF52840 board doesn't have a display, the QR code string is printed in the serial console when it boots up. For example:

I: 1317 [SVR]SetupQRCode: [MT:I347HHY00 0C9SS0]
I: 1321 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1327 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI347HHY00%200C9SS0

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

NXP,

K32W

Ciąg kodu QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej po uruchomieniu urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinny wyświetlić się komunikaty podobne do tych:

[Info]Welcome to NXP Lighting Demo App
[Info]OpenThread started: OK
...
[Info]Server Listening...
[Info]SetupQRCode: [MT:I34DVDY00 0C9SS0]
[Info]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[Info]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI34DVDY00%200C9SS0
...

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

Realtek

Ameba D

Kod QR jest zakodowany w adresie URL, który jest drukowany w konsoli szeregowej po uruchomieniu tablicy D Ameba:

Setup PIN code: 20202021 (0x1344225)
Short Manual(decimal) setup code: 34970112332
Long Manual(decimal) setup code: 749701123309050652796
QR CODE Text: 'MT:NOTAREALQRCODE01234'
Copy/paste the below URL in a browser to see the QR CODE:

https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

Laboratoria Krzemowe

EFR32MG12,

Po uruchomieniu panelu na małym wyświetlaczu LCD powinien pojawić się kod QR.

TLSR9518

Ciąg kodu QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej po uruchomieniu urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinien pojawić się URL wyświetlający kod QR po otwarciu w przeglądarce:

*** Booting Zephyr OS build v3.1.0-rc1-3593-gdac17979d626 ***
I: Init CHIP stack
I: Starting CHIP task
…
I: 812 [DL]BLEManagerImpl::ConfigureAdvertisingData
I: 823 [DL]Setting device name to : "TelinkMatter"
…
I: 1093 [SVR]SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
I: 1099 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1107 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

Sparuj urządzenie

Urządzenie można sparować na 2 sposoby:

 1. Google Home app (GHA)
 2. Pakiety SDK Google Home Mobile i Thread sieci dla aplikacji Android (których można używać w aplikacjach innych firm)

Obie metody korzystają z tych samych interfejsów API sieci Matter i Thread.

Aplikacja Google Home

 1. Otwórz GHA.
 2. W lewym górnym rogu kliknij .
 3. Kliknij Skonfiguruj urządzenie.
 4. Kliknij Nowe urządzenie.
 5. Wybierz swój dom i kliknij Dalej.
 6. Aplikacja GHA przeskanuje urządzenie w poszukiwaniu Twojego urządzenia. Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz skonfigurować urządzenie, kliknij Skonfiguruj inne urządzenie.
 7. Kliknij Matter urządzenie dla dowolnego typu urządzenia.
 8. Skieruj aparat na kod QR urządzenia (lub kod QR wygenerowany przez stronę).
 9. Kontynuuj parowanie zgodnie z instrukcjami GHA.

Jeśli podczas parowania z urządzeniem GHA wystąpią problemy:

 1. Sprawdź, czy na swoim urządzeniu mobilnym masz włączone Opcje programisty.
 2. Natychmiast po nieudanej próbie parowania zarejestruj raport o błędzie.

Pakiety SDK na Androida

Wdróż nasze pakiety SDK na Androida, aby parować urządzenia Matter i zarządzać sieciami Thread w aplikacji

AndroidW usłudzePlay servicesudostępniliśmy pakiety SDK do testowania i parowania z aplikacjami innych firm.

Sugerujemy zacząć od Google Home Sample App for Matter, który pokazuje, jak uruchomić, sparować i sterować urządzeniem z obsługą Matter w ekosystemie Google Home za pomocą tych pakietów SDK.

Dokumentacja referencyjna obu pakietów SDK jest dostępna na tej stronie:

Ograniczenia parowania

Urządzenie Matter można sparować w ekosystemie Google Home tylko w określonych sytuacjach dotyczących identyfikatora dostawcy i typu urządzenia.

 • Testowego identyfikatora VID nie można używać na urządzeniu konsumenckim.
 • Twój produkcyjny identyfikator VID musi być wydany przez Connectivity Standards Alliance (Alliance). Google sprawdzi, czy jesteś właścicielem danego identyfikatora VID, zanim będzie można go używać w usłudze Google Home Developer Console. Będzie można wtedy utworzyć integracje dla tego identyfikatora VID.
 • Do celów programistycznych i do testów funkcjonalnych należy utworzyć w Developer Console projekt oraz integrację z odpowiednią kombinacją identyfikatorów VID i PID. Użytkownik uruchamiający urządzenie musi być członkiem projektu lub znajdować się na liście użytkowników korzystających z testów funkcjonalnych.
 • Konsumenci mogą używać Twojego produktu tylko wtedy, gdy uzyska on certyfikat Alliance.
Tabela: scenariusze parowania z identyfikatorem dostawcy (VID) i typem urządzenia
Którzy użytkownicy mogą zlecić urządzenie urządzeniu w ekosystemie Google Home?
Typ VID Stan certyfikacji VID i integracji konsoli Produkcyjna
(użytkownicy indywidualni)
Dla programistów
(deweloperzy, użytkownicy korzystający z testów funkcjonalnych)
Testowanie Brak integracji w: Developer Console (nie można uzyskać certyfikatu)
Testowanie Integracja istnieje w: Developer Console (nie może mieć certyfikatu)
Produkcja Brak certyfikatu, integracja nie istnieje w: Developer Console
Produkcja Brak certyfikatu, ale integracja istnieje w: Developer Console
Produkcja Integracja nie istnieje w Developer Console, jeśli ma certyfikat DCL Alliance
Produkcja Ma certyfikat DCL Alliance, a integracja znajduje się w: Developer Console

Informacje o urządzeniu

Dane techniczne sparowanego urządzenia znajdziesz na stronie GHA.

 1. Wybierz urządzenie w sekcji GHA.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę .
 3. Kliknij Informacje techniczne.

Identyfikatory takie jak producent, model i wersja sprzętu pochodzą z oprogramowania układowego Matter urządzenia, a nie z Developer Console. Na przykład wartości CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_VENDOR_NAME i CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_NAME w konfiguracji urządzenia w pakiecie SDK Matter.

Te identyfikatory mogą pomóc w ustaleniu, które urządzenie zostało sparowane na potrzeby testowania, zwłaszcza w przypadku korzystania z testowego identyfikatora dostawcy i identyfikatora produktu (który może być powielony w różnych integracjach).

Rozwiązywanie problemów z parowaniem

Jeśli urządzenie zostało sparowane z testowym identyfikatorem dostawcy (VID) i identyfikatorem produktu (PID), ale nie pojawia się on podczas testowania urządzenia w usłudze Test Suite w Developer Console, prawdopodobnie jest to spowodowane używaniem tego samego testowego identyfikatora VID i PID w kilku integracjach.

Aby rozwiązać problem, usuń wszystkie urządzenia testowe z Developer Console i ponownie sparuj urządzenie, które chcesz przetestować.

Aby sprawdzić, czy urządzenie jest sparowane, możesz ustawić jego wartość w informacjach o producencie i modelu (wartości CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_*) na unikalne wartości w oprogramowaniu testowym.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Informacje o urządzeniu.