Sparuj urządzenie Sprawa

Sparuj urządzenie, które obsługuje Matter. Potrzebny jest do tego kod QR do sparowania. W zależności od platformy urządzenia z systemem Matter konieczne może być samodzielnie wygenerowanie kodu QR.

Uzyskaj kod QR

Laboratorium Bouffalo

BL602

Ciąg z kodem QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej podczas uruchamiania urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinny pojawić się takie komunikaty:

Booting BL602 Chip...
██████╗ ██╗   ██████╗ ██████╗ ██████╗
██╔══██╗██║   ██╔════╝ ██╔═████╗╚════██╗
██████╔╝██║   ███████╗ ██║██╔██║ █████╔╝
██╔══██╗██║   ██╔═══██╗████╔╝██║██╔═══╝
██████╔╝███████╗╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗
╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚══════╝
...
[INFO] ==================================================
[INFO] chip-bl602-lighting-example starting
[INFO] ==================================================
...
[INFO] [SVR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[INFO] [SVR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[INFO] [SVR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234
...

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

BL702

Ciąg kodu QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej podczas uruchamiania urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinny pojawić się takie komunikaty:

[     0][-][PROGR] ==================================================
[     0][-][PROGR] bouffalolab chip-lighting-example, built at Dec 14 2022 02:05:19
[     0][-][PROGR] ==================================================
...
[   1636][-][PROGR] Starting OpenThread task
[   1655][DL][PROGR] Device Configuration:
[   1703][DL][PROGR]  Serial Number: TEST_SN
[   1703][DL][PROGR]  Vendor Id: 65521 (0xFFF1)
[   1703][DL][PROGR]  Product Id: 32773 (0x8005)
[   1752][DL][PROGR]  Hardware Version: 0
[   1799][DL][PROGR]  Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
[   1846][DL][PROGR]  Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
[   1893][DL][PROGR]  Manufacturing Date: (not set)
[   1893][DL][PROGR]  Device Type: 65535 (0xFFFF)
[   1987][SVR][PROGR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[   1987][SVR][PROGR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[   1988][SVR][PROGR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234

   

Espressif

Getting the QR code differs for each type of ESP32-based kit:

ESP32 DevkitC

 1. Connect the device to a host machine and use a serial terminal to connect to it and display its logs. For example, on a Linux host machine, you might use screen /dev/ttyUSB0 115200 to connect to the device and view logs if it is attached to the host at /dev/ttyUSB0.
 2. A URL is displayed in the logs when the device is first booted. Open the link in a web browser to display the QR code.

M5Stack ESP32

When first booted, the device will display a QR code menu option. Select it to see the QR code in the device's display.

ESP32 WROVER Kit

The device shows the QR code immediately after booting.

Nordic Semiconductor

nRF52840

Since the nRF52840 board doesn't have a display, the QR code string is printed in the serial console when it boots up. For example:

I: 1317 [SVR]SetupQRCode: [MT:I347HHY00 0C9SS0]
I: 1321 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1327 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI347HHY00%200C9SS0

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

NXP

K32W

Ciąg z kodem QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej podczas uruchamiania urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinny pojawić się takie komunikaty:

[Info]Welcome to NXP Lighting Demo App
[Info]OpenThread started: OK
...
[Info]Server Listening...
[Info]SetupQRCode: [MT:I34DVDY00 0C9SS0]
[Info]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[Info]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI34DVDY00%200C9SS0
...

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

Realtek

Ameba D

Kod QR jest zakodowany w adresie URL, który jest widoczny w konsoli szeregowej podczas uruchamiania płyty Ameba D:

Setup PIN code: 20202021 (0x1344225)
Short Manual(decimal) setup code: 34970112332
Long Manual(decimal) setup code: 749701123309050652796
QR CODE Text: 'MT:NOTAREALQRCODE01234'
Copy/paste the below URL in a browser to see the QR CODE:

https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

Otwórz link w przeglądarce, aby wyświetlić kod QR.

Silicon Labs

EFR32MG12

Po uruchomieniu tablicy powinien pojawić się kod QR na małym wyświetlaczu LCD.

TLSR9518

Ciąg z kodem QR jest wyświetlany w konsoli szeregowej podczas uruchamiania urządzenia. Sprawdź konsolę szeregową. Powinien wyświetlić się adres URL, który po otwarciu w przeglądarce wyświetli kod QR:

*** Booting Zephyr OS build v3.1.0-rc1-3593-gdac17979d626 ***
I: Init CHIP stack
I: Starting CHIP task
…
I: 812 [DL]BLEManagerImpl::ConfigureAdvertisingData
I: 823 [DL]Setting device name to : "TelinkMatter"
…
I: 1093 [SVR]SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
I: 1099 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1107 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

Sparuj urządzenie

Urządzenie można sparować na 2 sposoby:

 1. Google Home app (GHA)
 2. Pakiety SDK Google Home Mobile i Thread Network SDK dla Android (które mogą być używane w aplikacjach innych firm)

Obie metody korzystają z tych samych interfejsów API sieci Matter i Thread.

Aplikacja Google Home

 1. Otwórz GHA.
 2. W lewym górnym rogu kliknij .
 3. Kliknij Skonfiguruj urządzenie.
 4. Kliknij Nowe urządzenie.
 5. Wybierz swój dom i kliknij Dalej.
 6. Aplikacja GHA przeprowadzi skanowanie w poszukiwaniu urządzenia. Gdy pojawi się pytanie, czy chcesz skonfigurować urządzenie, kliknij Skonfiguruj inne urządzenie.
 7. Kliknij Matter urządzenie w przypadku dowolnego typu urządzenia.
 8. Skieruj aparat na kod QR urządzenia (lub kod QR wygenerowany przez witrynę).
 9. Kontynuuj proces parowania zgodnie z instrukcjami w procesie GHA.

Jeśli podczas parowania z urządzeniem GHA wystąpią problemy:

 1. Upewnij się, że na urządzeniu mobilnym masz włączone Opcje programisty.
 2. Bezpośrednio po nieudanej próbie parowania utwórz raport o błędzie.

Pakiety SDK na Androida

Wdróż nasze pakiety SDK na Androida, aby sparować urządzenia ze standardem Matter i zarządzać sieciami typu Thread w swojej aplikacji

W aplikacji Play services udostępniono Android pakiety SDK do testowania i parowania w aplikacji innej firmy.

Sugerujemy zacząć od Google Home Sample App for Matter, który pokazuje, jak używać tych pakietów SDK do uruchamiania, parowania i kontrolowania urządzenia obsługującego Matter w ekosystemie Google Home.

Dokumentacja obu pakietów SDK jest dostępna na tej stronie:

Ograniczenia parowania

Urządzenie Matter można sparować w ekosystemie Google Home tylko w określonych sytuacjach dotyczących identyfikatora dostawcy i typów urządzeń.

 • Testowego identyfikatora VID nie można używać w urządzeniu konsumenckim.
 • Twój produkcyjny identyfikator VID musi być wydany przez Connectivity Standards Alliance (Alliance). Zanim użyjesz tego identyfikatora VID w Google Home Developer Console, Google sprawdzi, czy jesteś jego właścicielem. Następnie możesz utworzyć integracje dla tego identyfikatora VID.
 • Na potrzeby programowania i testów funkcjonalnych należy utworzyć projekt i integrację z odpowiednią kombinacją identyfikatorów VID i PID w Developer Console. Użytkownik, który oddaje urządzenie, musi być uczestnikiem projektu lub znajdować się na liście użytkowników biorących udział w testach funkcjonalnych.
 • Klienci indywidualni mogą korzystać z Twojej usługi dopiero wtedy, gdy uzyska ona certyfikat Alliance.
Tabela: scenariusze parowania dostawcy (VID) i typu urządzenia
Którzy użytkownicy mogą zlecić urządzenie w ekosystemie Google Home?
Typ VID Stan certyfikacji VID i integracji z konsolą Produkcyjna
(Użytkownicy indywidualni)
Dla programistów
(deweloperzy, użytkownicy testów funkcjonalnych)
Test Brak integracji w regionie Developer Console (nie można uzyskać certyfikatu)
Test Integracja znajduje się w: Developer Console (nie można uzyskać certyfikatu)
Produkcyjny Brak certyfikatu, integracja nie występuje w: Developer Console
Produkcyjny Brak certyfikatu, integracja istnieje w: Developer Console
Produkcyjny Potwierdzono na DCL Alliance, integracja nie istnieje w: Developer Console
Produkcyjny Certyfikat na liście DCL Alliance, a integracja znajduje się w: Developer Console

Informacje o urządzeniu

Informacje techniczne dotyczące sparowanego urządzenia znajdziesz w GHA.

 1. W sekcji GHA wybierz urządzenie.
 2. Kliknij ikonę w prawym górnym rogu.
 3. Kliknij Informacje techniczne.

Identyfikatory takie jak producent, model i wersja sprzętu pochodzą z oprogramowania układowego Matter na urządzeniu, a nie z Developer Console. Na przykład wartości CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_VENDOR_NAME i CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_NAME w konfiguracji urządzenia w pakiecie SDK Matter.

Identyfikatory te mogą być pomocne w sprawdzaniu, które urządzenie zostało sparowane na potrzeby testów, zwłaszcza gdy używasz testowego identyfikatora dostawcy i identyfikatora produktu (które można duplikować w integracjach).

Rozwiązywanie problemów z parowaniem

Jeśli sparujesz urządzenie z testowym identyfikatorem dostawcy (VID) i identyfikatorem produktu (PID), ale nie pojawia się ono podczas przetestowania urządzenia w pakiecie testowym w Developer Console, prawdopodobnie jest to spowodowane używaniem w wielu integracjach tego samego zestawu identyfikatorów VID i PID.

Aby rozwiązać ten problem, usuń z usługi Developer Console wszystkie urządzenia testowe, a następnie sparuj urządzenie, które chcesz ponownie przetestować.

Aby sprawdzić, czy sparowano właściwy klucz, możesz ustawić informacje o producencie i modelu (wartości CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_*) urządzenia na unikalne wartości w oprogramowaniu testowym.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Informacje o urządzeniu.