Thử nghiệm và chia sẻ Hành động dành cho nhà thông minh

Sau khi tạo Hành động smart home, bạn nên kiểm tra hành động đó để xác minh rằng hành động như mong đợi. Bạn cũng có thể chia sẻ Hành động smart home với những người dùng khác để họ có thể thử nghiệm Hành động trước khi bạn gửi hành động đó cho Google để khởi chạy.

Thiết lập để thử nghiệm

Trước khi tiếp tục, hãy đảm bảo rằng bạn đã thiết lập liên kết tài khoảntạo Hành động smart home trong Actions on Google Console.

Để thử nghiệm Hành động theo cách thủ công hoặc chạy bộ thử nghiệm, trước tiên, bạn cần bật tính năng thử nghiệm thiết bị cho Hành động của mình và liên kết nó với Tài khoản Google. Việc thiết lập này cho phép bạn kiểm thử trên các nền tảng của Google Assistant và trên Google Home app (GHA), bằng cách sử dụng chính tài khoản mà bạn đã dùng để đăng nhập vào bảng điều khiển Actions.

Bật kiểm tra thiết bị

Bạn có thể bật tính năng kiểm thử thiết bị thông qua Actions Console.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Chọn dự án của bạn.
 2. Đăng nhập vào bảng điều khiển Actions, sau đó nhấp vào Test (Kiểm thử) > Simulator (Trình mô phỏng).
 3. Nhấp vào Bắt đầu thử nghiệm.

Liên kết dự án của bạn

Để liên kết Hành động với Tài khoản Google của bạn, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trên điện thoại, hãy mở phần Assistant cài đặt. Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào cùng một tài khoản như trong Actions Console.

  1. Mở Home Control (Điều khiển nhà) trong phần cài đặt Assistant.
  2. Chọn biểu tượng dấu cộng (+) ở góc dưới cùng bên phải.
  3. Bạn sẽ thấy Hành động smart home với tiền tố [thử nghiệm] và tên hiển thị mà bạn đã đặt.
  4. Chọn mục đó. Sau đó, Assistant sẽ xác thực bằng dịch vụ đám mây của bạn và gửi yêu cầu SYNC, yêu cầu dịch vụ của bạn cung cấp danh sách thiết bị cho người dùng.
 2. Mở GHA và xác minh rằng bạn có thể xem thiết bị smart home của mình. Nếu vậy, bây giờ, bạn có thể gọi hành động smart home thông qua mọi nền tảng Assistant (bao gồm GHAGoogle Assistant app trên điện thoại).

Chạy thử nghiệm cho Hành động của bạn

Các công cụ nên dùng cho nhiệm vụ này

Việc kiểm thử Hành động của bạn trên một thiết bị thực tế, chẳng hạn như điện thoại thông minh hỗ trợ Assistant, sẽ giúp bạn kiểm thử trải nghiệm người dùng và xác minh rằng Hành động của bạn hoạt động như dự kiến.

Bạn nên kiểm tra các truy vấn và lệnh mẫu khác nhau dựa trên các đặc điểm mà Hành động của bạn sử dụng; tham khảo tài liệu về đặc điểm để biết ví dụ về truy vấn và lệnh của người dùng.

Ngoài việc kiểm thử theo cách thủ công, bạn có thể sử dụng Google Home Test Suite tự động để xác thực các trường hợp sử dụng dựa trên loại thiết bị và đặc điểm liên quan đến Hành động của bạn. Bộ thử nghiệm chạy một loạt các hoạt động kiểm thử bằng cách sử dụng loa hoặc tai nghe của máy phát triển cục bộ và một thiết bị Google Home.

Chia sẻ hành động

Bạn có thể mời thêm người dùng vào dự án của mình để họ có thể thử nghiệm Hành động smart home. Việc này rất hữu ích khi bạn muốn chia sẻ dự án với các thành viên khác trong nhóm phát triển để mọi người đều có thể thử nghiệm, hoặc khi chia sẻ dự án của bạn với những người kiểm thử đảm bảo chất lượng (QA) để chuẩn bị cho việc ra mắt phiên bản chính thức.

Chia sẻ quyền truy cập vào dự án của bạn

Bạn phải chia sẻ dự án của mình với người dùng khác để cấp cho họ quyền truy cập thử nghiệm Hành động.

 1. Nhấp vào biểu tượng khác ở góc trên bên phải của Actions Console.
 2. Nhấp vào Quản lý quyền truy cập của người dùng. Thao tác này sẽ chuyển bạn đến trang quyền Google Cloud Console của IAM.
 3. Nhấp vào THÊM ở đầu trang.
 4. Nhập địa chỉ email của người dùng bạn muốn thêm.
 5. Nhấp vào Chọn vai trò rồi chọn Dự án > Người xem.
 6. Nhấp vào LƯU.

Giờ đây, người dùng có thể xem Hành động trong bảng điều khiển của họ. Xin lưu ý rằng hệ thống không chủ động thông báo cho những người dùng được thêm vào dự án.

Bật tính năng kiểm tra

Người dùng đã chia sẻ quyền truy cập vào Hành động của bạn có thể thử nghiệm hành động đó trên các thiết bị hỗ trợ Assistant, chẳng hạn như điện thoại thông minh của họ. Không hỗ trợ kiểm thử các Hành động dùng chung trên trình mô phỏng.

Trước khi có thể thử nghiệm Hành động smart home, người dùng phải thiết lập để thử nghiệm.

Sau khi hoàn thành các bước này, người dùng sẽ có thể kiểm thử Hành động trong Assistant appGHA.