Tạo dự án Hành động

Bạn nên triển khai một máy chủ OAuth 2.0 trước khi tạo dự án Actions.

Tạo dự án

Để tạo dự án Actions on Google dành cho nhà phát triển, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Nhấp vào Dự án mới.
 2. Nhập tên cho dự án của bạn rồi nhấp vào Create Project (Tạo dự án).

  Mục nhập tên dự án

 3. Sau khi tạo dự án, hãy nhấp vào Nhà thông minh.

  Thẻ Nhà thông minh

 4. Nhấp vào Bắt đầu xây dựng.

 5. Trong phần Thiết lập nhanh, hãy nhấp vào Đặt tên cho hành động Nhà thông minh. Nhập tên cho Hành động của bạn rồi nhấp vào Lưu. Đây là tên của Hành động smart home mà bạn có thể kết nối từ Google Home app (GHA).

 6. Nhấp vào Thao tác trong trình đơn bên trái.

 7. Trong trường URL thực hiện, hãy nhập một URL cho máy chủ phụ trợ. URL này sẽ cung cấp phương thức thực hiện cho các ý định của nhà thông minh, sau đó nhấp vào Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về cách phương thức thực hiện, hãy xem bài viết phương thức thực hiện và xác thực.

 8. Trong trình đơn phía trên, hãy nhấp vào Kiểm tra. Trên trang Trình mô phỏng, hãy nhấp vào Start Testing (Bắt đầu kiểm thử) để hoàn tất quá trình thiết lập dự án.

  Bắt đầu trình mô phỏng

  Để tìm hiểu thêm về quy trình kiểm thử, hãy xem bài viết Kiểm thử và chia sẻ hành động trong nhà thông minh.

Bạn đã tạo thành công dự án Hành động smart home và cung cấp URL của phương thức thực hiện. Giờ đây, bạn có thể thêm tính năng xác thực vào dự án của mình bằng cách sử dụng tính năng liên kết tài khoản.

Định cấu hình tính năng liên kết tài khoản trong bảng điều khiển

Để thiết lập tính năng liên kết tài khoản trong Actions on Google Console, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Chọn dự án Hành động cho nhà thông minh.
 2. Nhấp vào thẻ Phát triển. Sau đó, nhấp vào Account linking (Liên kết tài khoản) trong bảng điều hướng bên trái.

  Thẻ Liên kết tài khoản trong bảng điều khiển Actions

 3. Điền vào tất cả các trường trong phần Thông tin ứng dụng OAuth. Nhấp vào Tiếp theo.

 4. Nhấp vào Lưu.