Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục xây dựng các hành động trong bảng điều khiển Actions.

Tạo dự án Actions (Thao tác)

Bạn nên triển khai máy chủ OAuth 2.0 trước khi tạo dự án Hành động.

Tạo dự án

Để tạo dự án nhà phát triển Actions on Google, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Nhấp vào Dự án mới.
 2. Nhập tên cho dự án rồi nhấp vào Create Project (Tạo dự án).

  Mục nhập tên dự án

 3. Sau khi tạo dự án, hãy nhấp vào Nhà thông minh.

  Thẻ nhà thông minh

 4. Nhấp vào Bắt đầu tạo toà nhà.

 5. Trong phần Thiết lập nhanh, hãy nhấp vào Đặt tên cho thao tác Nhà thông minh. Nhập tên cho Hành động của bạn và nhấp vào Lưu. Đây là tên của Hành động smart home mà bạn có thể kết nối từ Google Home app (GHA).

 6. Nhấp vào Hành động trong trình đơn bên trái.

 7. Trong trường URL thực hiện, hãy nhập URL cho máy chủ phụ trợ sẽ cung cấp phương thức thực hiện ý định nhà thông minh, sau đó nhấp vào Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của phương thức thực hiện, vui lòng xem nội dung phương thức thực hiện và xác thực.

 8. Trong trình đơn phía trên, hãy nhấp vào Kiểm tra. Trên trang Trình mô phỏng, hãy nhấp vào Start Testing (Bắt đầu kiểm thử) để hoàn tất việc thiết lập dự án.

  Bắt đầu trình mô phỏng

  Để tìm hiểu thêm về kiểm thử, vui lòng xem phần Kiểm thử và chia sẻ Hành động dành cho nhà thông minh.

Bạn đã tạo thành công một dự án Hành động smart home và cung cấp một URL thực hiện. Giờ đây, bạn có thể thêm tính năng xác thực vào dự án của mình bằng cách sử dụng tính năng liên kết tài khoản.

Định cấu hình liên kết tài khoản trong bảng điều khiển

Để thiết lập liên kết tài khoản trong Actions on Google Console, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Chọn dự án Hành động dành cho nhà thông minh của bạn.
 2. Nhấp vào thẻ Phát triển. Sau đó, hãy nhấp vào Liên kết tài khoản trong bảng điều hướng bên trái.

  Thẻ Liên kết tài khoản trong bảng điều khiển Actions

 3. Điền vào tất cả các trường trong phần Thông tin ứng dụng OAuth. Nhấp vào Tiếp theo.

 4. Nhấp vào Lưu.