Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, một điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục tạo các hành động trong Bảng điều khiển Actions.

Tạo dự án Actions (Thao tác)

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Bạn nên triển khai máy chủ OAuth 2.0 trước khi tạo dự án Hành động.

Tạo dự án

Để tạo dự án dành cho nhà phát triển Actions on Google, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Nhấp vào Dự án mới.
 2. Nhập tên dự án rồi nhấp vào Tạo dự án.

  Nhập tên dự án

 3. Sau khi tạo dự án của bạn, hãy nhấp vào Nhà thông minh.

  Thẻ Nhà thông minh

 4. Nhấp vào Bắt đầu tạo toà nhà.

 5. Trong phần Thiết lập nhanh, hãy nhấp vào Đặt tên cho Hành động dành cho nhà thông minh của bạn. Nhập tên cho Hành động của bạn và nhấp vào Lưu. Đây là tên của Hành động smart home mà bạn có thể kết nối từ Google Home app (GHA).

 6. Nhấp vào Hành động trong trình đơn bên trái.

 7. Trong trường URL thực hiện, hãy nhập URL cho máy chủ phụ trợ để thực hiện ý định cho nhà thông minh, sau đó nhấp vào Lưu.

  Để tìm hiểu thêm về cách hoạt động của phương thức thực hiện đơn hàng, hãy xem bài viết phương thức thực hiện và xác thực.

 8. Ở trình đơn phía trên, hãy nhấp vào Kiểm tra. Trên trang Trình mô phỏng, hãy nhấp vào Start Testing (Bắt đầu kiểm thử) để hoàn tất quá trình thiết lập dự án.

  Điểm bắt đầu trình mô phỏng

  Để tìm hiểu thêm về hoạt động kiểm thử, vui lòng xem phần Kiểm thử và chia sẻ Hành động dành cho nhà thông minh.

Bạn đã tạo thành công dự án smart home Actions và cung cấp URL để thực hiện hành động. Bây giờ, bạn có thể thêm tính năng xác thực vào dự án của mình bằng cách sử dụng tính năng liên kết tài khoản.

Định cấu hình việc liên kết tài khoản trong bảng điều khiển

Để thiết lập chế độ liên kết tài khoản trong Actions on Google Console, hãy làm theo các bước sau.

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Chọn dự án Hành động dành cho nhà thông minh.
 2. Nhấp vào thẻ Phát triển. Sau đó, hãy nhấp vào mục Liên kết tài khoản trong bảng điều hướng bên trái.

  Thẻ Liên kết tài khoản trong Bảng điều khiển Actions

 3. Điền vào tất cả các trường trong phần Thông tin ứng dụng OAuth. Nhấp vào Tiếp theo.

 4. Nhấp vào Lưu.