Quy trình thực hiện đơn hàng

Phương thức thực hiện là mã được triển khai dưới dạng một webhook cho phép bạn tạo phản hồi động cho mọi loại ý định smart home. Trong quá trình người dùng trò chuyện với Google Assistant, phương thức thực hiện cho phép bạn sử dụng thông tin được xử lý ngôn ngữ tự nhiên của Google trích xuất để tạo phản hồi động hoặc kích hoạt các hành động trên hệ thống phụ trợ, chẳng hạn như bật đèn.

Phương thức thực hiện của bạn sẽ nhận yêu cầu từ Assistant, xử lý yêu cầu và phản hồi. Quy trình yêu cầu và phản hồi qua lại này sẽ thúc đẩy cuộc trò chuyện tiến triển cho đến khi bạn cuối cùng đáp ứng yêu cầu ban đầu của người dùng.

Trong hầu hết trường hợp, người dùng sẽ có một hoạt động tương tác smart home đơn giản với Assistant, chẳng hạn như Ok Google, bật đèn của tôi. Tuy nhiên, nếu triển khai quy trình xác minh người dùng phụ, thì phương thức thực hiện của bạn có thể phải xử lý nhiều yêu cầu và phản hồi vì Assistant có thể yêu cầu mã PIN xác nhận sau một yêu cầu cụ thể của người dùng, chẳng hạn như Ok Google, mở khoá cửa trước của tôi.

Hình 1 cho thấy một phương thức thực hiện và thực thi thành công ý định smart home EXECUTE.

Hình này cho thấy quy trình thực thi trên đám mây. Đường dẫn thực thi ghi lại ý định của người dùng từ điện thoại bằng Trợ lý Google, sau đó Google Cloud xử lý ý định của người dùng, tiếp đến yêu cầu được gửi đến đám mây dành cho nhà phát triển, sau đó lệnh được đưa đến trung tâm thiết bị hoặc trực tiếp đến thiết bị.
Hình 1: Lộ trình thực thi thành công trên đám mây dành cho nhà phát triển