به Google Home Developer Center، مقصد جدیدی برای یادگیری نحوه توسعه اقدامات خانه هوشمند خوش آمدید. توجه: به ساخت کنش‌ها در کنسول Actions ادامه خواهید داد.

چک لیست توسعه ابر به ابر

با مجموعه‌ها، منظم بمانید ذخیره و دسته‌بندی محتوا براساس اولویت‌های شما.

توسعه دهید

1. احراز هویت را تنظیم کنید.

2. تحقق خود را برای پردازش مقاصد به روز کنید.

آزمایش و آزمایش میدانی

3. قبل از ارسال Works with Google Home (WWGH) certification. Cloud-to-cloud integrations خود را آزمایش کنید .

4. در صورت نیاز، با اشتراک‌گذاری Action خود با سایر کاربران، یک آزمایش میدانی انجام دهید.

5. هر گونه خطای ادغام دیگر را با استفاده از Google Home Analytics .

بهبودها

6. یکپارچگی خود را با ویژگی های اختیاری و پیشرفته افزایش دهید.

گواهی و راه اندازی

7. برای گواهینامه WWGH و راه اندازی Action خود آماده شوید.