OTA'yı Nordic'te test et

Aşağıdaki talimatlarda, Matter SDK'sından bir Nordic nRF52840 geliştirme kartı ile birlikte aydınlatma uygulaması örneğine yer verilmiştir.

Ortam Kurulumu

Bu talimatlar, nRF Connect araç zincirinin Docker tabanlı bir kurulumuna dayanır. Docker kullanmamayı tercih ediyorsanız nRF Connect'i bir ana bilgisayara yerel olarak yükleme talimatlarını Kuzey Avrupa sitesinde bulabilirsiniz.

Matter SDK'sına göz atın

user@host> mkdir otaprep
user@host> cd otaprep
user@host> git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
user@host> cd connectedhomeip/
user@host> git fetch origin v1.0-branch
user@host> git checkout FETCH_HEAD

Kullanılacak doğru Docker görüntüsünü kontrol edin. Matter SDK sürekli entegrasyonu için oluşturulan görüntülerden birini kullanın.

user@host> cat .github/workflows/examples-nrfconnect.yaml | grep chip-build
      image: connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99

Nordic board'u bilgisayara bağlayın. Seri arayüzünün USB numaralandırmasını kontrol edin:

MacOS'te:

user@host> ls /dev/tty.usbmodem*
/dev/tty.usbmodem0123456789000

Linux'ta:

user@host> ls /dev/tty*AC*
/dev/ttyACM0

veya

user@host> ls /dev/tty*USB*
/dev/ttyUSB0

Önceki komutta toplanan bilgileri kullanarak bir kapsayıcı çalıştırın. Ana makine Matter SDK klasörünü ve usb seri arayüzünü container'a eklemek için işaretleri iletin.

user@host> docker run --name container_name -it --user $(id -u):$(id -g) --mount source=$(pwd),target=/workspace,type=bind connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99 /bin/bash

Matter Docker kapsayıcısını durdurma ve başlatma

Her docker run komutu çalıştırdığınızda, belirtilen görüntüyle yeni bir container oluşturursunuz. Bu işlemi yaptığınızda, önceki container örneğine kaydedilen eski verileriniz kaybolur. Bazen olmasını istediğiniz şey budur, çünkü yeni bir kurulumla başlamanıza olanak sağlar. Ancak bu örnekte, büyük olasılıkla oturumlar arasında iş ve ortam yapılandırmanızı kaydetmek istersiniz.

user@host> docker stop container_name

Tekrar çalıştırmaya hazır olduğunuzda container'ı başlatın ve bir terminal penceresi açın:

user@host> docker start container_name
user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Aşağıdakileri kullanarak kapsayıcınıza ek terminal oturumları açabilirsiniz:

user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Alternatif olarak, aşağıdakileri kullanarak bir kök oturum başlatabilirsiniz:

user@host> docker exec -u 0 -it container_name /bin/bash

SDK'yı başlatma

Container'da, Nordic nRF52 araç zinciri için Matter SDK'sını ve ortam değişkenlerini başlatın. Matter SDK'sını başlatma işlemi genellikle birkaç dakika sürer.

$ cd /workspace
$ git submodule update --init --recursive
$ source ./scripts/bootstrap.sh
$ source ./scripts/activate.sh
$ export ZEPHYR_BASE=/opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr
$ export GNUARMEMB_TOOLCHAIN_PATH="$PW_ARM_CIPD_INSTALL_DIR"
$ scripts/run_in_build_env.sh "python3 scripts/setup/nrfconnect/update_ncs.py --update --shallow"
$ source /opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr/zephyr-env.sh

Derleme ve Flash

Cihaz için VID ve PID'yi yapılandırın:

$ cd examples/lighting-app/nrfconnect
$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Etkileşimli menü seçeneklerinde:

 1. Modules --->

 2. connectedhomeip --->

 3. [*] Connected Home over IP protocol stack --->

 4. Device vendor ID (VID) ve Device product ID (PID) değerlerini 10 tabanlı tam sayı biçiminde girin.

 5. [*] Enable OTA requestor işaretinin seçili olduğundan emin olun.

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için s, onaylamak için Enter, ardından menuconfig'den çıkmak için q tuşuna basın.

Test sertifikalarını ayarlama

CD, DAC ve PAI sertifikaları oluşturmak için Matter cihaz test sertifikaları oluşturma bölümündeki adımları uygulayın.

Cihazınızı oluşturun

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840

Cihazınızda Flash

Bu işlem Docker kapsayıcısında değil, ana bilgisayarda gerçekleştirilir.

nRFConnect komut satırı araçlarına henüz sahip değilseniz bunları indirin ve yükleyin.

user@host> nrfjprog --program build/zephyr/merged.hex --chiperase -f NRF52

Ana makinede veya container'da cihazınıza bir terminal bağlantısı açın. minicom veya GNU screen gibi en sevdiğiniz terminal aracını kullanın.

user@host> minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

user@host> screen /dev/ttyACM0 115200

OTA resmi oluştur ve yükle

Cihazınızda yükleme yaptıktan sonra, artan cihaz yazılımı sürümüne sahip bir OTA görüntüsü oluşturmak için derleme ayarlarını bir kez daha değiştirin.

menuconfig adlı Zephyr'i başlatın:

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Etkileşimli menü seçeneklerinde:

 1. Modules -->

 2. connectedhomeip -->

 3. Connected Home over IP protocol stack -->

 4. Device Software Version şeklindeki yazımı 2 olarak değiştirin.

 5. Device Software Version String şeklindeki yazımı prerelease-2 olarak değiştirin.

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için s, onaylamak için Enter, ardından menuconfig'den çıkmak için q tuşuna basın.

Yeni Matter OTA paket dosyasını oluşturun. Çıkış build/zephyr/zephyr.bin içine yerleştirilir.

$ /workspace/src/app/ota_image_tool.py create -v hex_VID -p hex_PID -vn version_no -vs version_string path_to_binary -da digest_algorithm path_to_ota_file

Oluşturulan Matter OTA paketi dosyanızın özelliklerini onaylayın:

/workspace/examples/lighting-app/nrfconnect# /workspace/src/app/ota_image_tool.py show firmware-ota-update-test.bin
Magic: 1beef11e
Total Size: 951784
Header Size: 72
Header TLV:
 [0] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
 [1] Product Id: 32768 (0x8000)
 [2] Version: 2 (0x2)
 [3] Version String: prerelease-2
 [4] Payload Size: 951696 (0xe8590)
 [8] Digest Type: 1 (0x1)
 [9] Digest: 75f2e8b0c8e922b8bb3841504190bcdd83533e936a284c7254d29327d605c930

Matter SDK'sı container ana makinenizden eklendiğinden OTA Görüntüsü, container ana makinenizde de kullanılabilir. OTA yükleme talimatlarını uygulayarak OTA görüntüsünü Google Home Developer Console konumuna yükleyin.

Cihazı devreye sokun ve OTA sürecini gözlemleyin.

Ana makinede veya container'da cihaz ile bir terminal bağlantısı açın. minicom veya GNU screen gibi sık kullandığınız terminali kullanın:

$ minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

Açılıştaki günlükleri görmek için cihazın sıfırlama düğmesine basın.

Cihaz çıkışında ayarladığınız VID ve PID'nin yanı sıra kullanıma sunulan QR kodunun URL'sini görürsünüz:

I: nRF5 802154 radio initialized
I: 4 Sectors of 4096 bytes

(...)

I: 681 [SVR]Server Listening...
I: 684 [DL]Device Configuration:
I: 687 [DL] Serial Number: 11223344556677889900
I: 692 [DL] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 695 [DL] Product Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 699 [DL] Hardware Version: 0
I: 702 [DL] Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
I: 708 [DL] Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
I: 714 [DL] Manufacturing Date: (not set)
I: 718 [DL] Device Type: 65535 (0xFFFF)
I: 723 [SVR]SetupQRCode: [MT:6FCJ142C00KA0648G00]
I: 727 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 733 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%000000000000000000000
I: 742 [SVR]Manual pairing code: [30900112302]
I: 747 [DL]CHIP task running
I: 752 [DL]CHIPoBLE advertising started
I: 757 [DL]NFC Tag emulation started

Hub'ınızın internete bağlı olduğundan emin olun ve günlükte bulunan bağlantıdaki QR kodunu kullanarak Google Home app (GHA) ile cihazı görevlendirin.

Kullanıma hazır hale geldikten sonra cihazın, etkinliklerini günlüğe kaydetmesine izin verin.

Cihaz günlüğünde aşağıdaki metni görürsünüz:

/* Hub OTA provider identification */
I: 69642 [SWU]OTA Requestor received AnnounceOTAProvider
D: 69647 [SWU] FabricIndex: 1
D: 69649 [SWU] ProviderNodeID: 0x00000000XXXXXXXX
D: 69654 [SWU] VendorID: 0x6006
D: 69657 [SWU] AnnouncementReason: 0
D: 69660 [SWU] Endpoint: 2
...
D: 69799 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262265 [SWU]QueryImageResponse:
D: 262268 [SWU] status: 0
D: 262271 [SWU] imageURI: bdx://00000000FC843D94/37f09fd6-0000-0000-0000-000000000000
D: 262278 [SWU] softwareVersion: 2
D: 262281 [SWU] softwareVersionString: 2
D: 262285 [SWU] updateToken: 36
D: 262288 [SWU] userConsentNeeded: 0
D: 262292 [SWU]Update available from version 0 to 2
...
D: 262372 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262409 [SWU]BDX::SendMessage

Resim uygulandıktan sonra cihaz yeniden başlatılır. Yeniden başlatma sonrasında, görüntünün derleme süresi, Developer Console ürününe yüklenenle eşleşmelidir.

OTA Yazılım Güncellemesini Doğrulama

Cihazın yazılım sürümü Google Home uygulaması (GHA) kullanılarak kontrol edilebilir. Bir cihaz hizmete alındıktan sonra şu prosedürleri uygulayın:

 1. GHA ana ekranında cihaz simgesine uzun basın
 2. Sağ üstteki simgesine dokunun
 3. Teknik bilgiler'e dokunun.
 4. Yazılım sürümü alanını kontrol edin

Google Home Uygulaması ekranında yazılım sürümü alanı gösteriliyor