OTA'yı Nordic'te test et

Aşağıdaki talimatlarda, Matter SDK'sından alınan ışıklandırma uygulaması örneği ve bir Nordic nRF52840 geliştirme kartı kullanılmıştır.

Ortam Kurulumu

Bu talimatlar nRF Connect araç zincirinin Docker tabanlı yüklenmesine dayanmaktadır. Docker'ı kullanmayı tercih etmezseniz nRF Connect'i bir ana makineye yerel olarak yükleme talimatlarını Nordik sitede bulabilirsiniz.

Matter SDK'sına göz atın

user@host> mkdir otaprep
user@host> cd otaprep
user@host> git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
user@host> cd connectedhomeip/
user@host> git fetch origin v1.0-branch
user@host> git checkout FETCH_HEAD

Kullanılacak doğru Docker görüntüsünü kontrol edin. Matter SDK'sı sürekli entegrasyonu için oluşturulan resimlerden birini kullanın.

user@host> cat .github/workflows/examples-nrfconnect.yaml | grep chip-build
      image: connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99

Nordic panosunu bilgisayara bağlayın. Seri arayüzünün USB numaralandırmasını kontrol edin:

MacOS'te:

user@host> ls /dev/tty.usbmodem*
/dev/tty.usbmodem0123456789000

Linux'ta:

user@host> ls /dev/tty*AC*
/dev/ttyACM0

veya

user@host> ls /dev/tty*USB*
/dev/ttyUSB0

Önceki komutta toplanan bilgileri kullanarak bir container çalıştırın. Ana makine Matter SDK klasörünü ve USB seri arayüzünü kapsayıcıya eklemek için işaretleri geçirin.

user@host> docker run --name container_name -it --user $(id -u):$(id -g) --mount source=$(pwd),target=/workspace,type=bind connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99 /bin/bash

Matter Docker container'ını durdurup başlatma

Bir docker run komutu çalıştırdığınızda, belirtilen görüntüyle yeni bir kapsayıcı oluşturursunuz. Bunu yaptığınızda, önceki bir container örneğine kaydedilen eski verileriniz kaybolur. Bazen bu işlem yapmak istersiniz, çünkü yeni bir kurulumla başlamanıza olanak verir. Ancak bu örnekte, oturumlar arasında iş ve ortam yapılandırmanızı kaydetmek isteyebilirsiniz.

user@host> docker stop container_name

Tekrar çalıştırmaya hazır olduğunuzda kapsayıcıyı başlatın ve bir terminal penceresi açın:

user@host> docker start container_name
user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Aşağıdakileri kullanarak container'ınıza ek terminal oturumları açabilirsiniz:

user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

İsterseniz aşağıdakileri kullanarak bir kök oturum başlatabilirsiniz:

user@host> docker exec -u 0 -it container_name /bin/bash

SDK'yı ilk kullanıma hazırlayın

Kapsayıcıda, Matter SDK'sını ve Nordic nRF52 araç zinciri için ortam değişkenlerini başlatın. Matter SDK'sının başlatılması genellikle birkaç dakika sürer.

$ cd /workspace
$ git submodule update --init --recursive
$ source ./scripts/bootstrap.sh
$ source ./scripts/activate.sh
$ export ZEPHYR_BASE=/opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr
$ export GNUARMEMB_TOOLCHAIN_PATH="$PW_ARM_CIPD_INSTALL_DIR"
$ scripts/run_in_build_env.sh "python3 scripts/setup/nrfconnect/update_ncs.py --update --shallow"
$ source /opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr/zephyr-env.sh

Derleme ve Flash Oluşturma

Cihaz için VID ve PID'yi yapılandırın:

$ cd examples/lighting-app/nrfconnect
$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Etkileşimli menü seçeneklerinde:

 1. Modules --->

 2. connectedhomeip --->

 3. [*] Connected Home over IP protocol stack --->

 4. Device vendor ID (VID) ve Device product ID (PID) değerlerini 10 tabanındaki tam sayı biçiminde girin.

 5. [*] Enable OTA requestor işaretinin seçili olduğundan emin olun.

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için s tuşuna basın. Onaylamak için Enter tuşuna basın, ardından menuconfig modundan çıkmak için q tuşuna basın.

Test sertifikalarını ayarlama

CD, DAC ve PAI sertifikaları oluşturmak için Matter cihaz test sertifikaları oluşturma bölümündeki adımları uygulayın.

Cihazınızı oluşturun

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840

Cihazınızı yanıp sönün

Bu işlem Docker container'ında değil, ana bilgisayarda yapılır.

nRFConnect komut satırı araçlarına sahip değilseniz bunları indirip yükleyin.

user@host> nrfjprog --program build/zephyr/merged.hex --chiperase -f NRF52

Ana makinede veya kapsayıcıda cihazınızla bir terminal bağlantısı açın. minicom veya GNU screen gibi sık kullandığınız terminal aracını kullanın.

user@host> minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

user@host> screen /dev/ttyACM0 115200

OTA resmi oluştur ve yükle

Cihazınızın fişini çektikten sonra artımlı cihaz yazılımı sürümü içeren bir OTA görüntüsü oluşturmak için derleme ayarlarını bir kez daha değiştirin.

Zephyr menuconfig uygulamasını başlatın:

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Etkileşimli menü seçeneklerinde:

 1. Modules -->

 2. connectedhomeip -->

 3. Connected Home over IP protocol stack -->

 4. Device Software Version yerine 2 yazın.

 5. Device Software Version String yerine prerelease-2 yazın.

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için s tuşuna basın. Onaylamak için Enter tuşuna basın, ardından menuconfig modundan çıkmak için q tuşuna basın.

Yeni Matter OTA paket dosyasını oluşturun. Sonuç, build/zephyr/zephyr.bin içine yerleştirilir.

$ /workspace/src/app/ota_image_tool.py create -v hex_VID -p hex_PID -vn version_no -vs version_string path_to_binary -da digest_algorithm path_to_ota_file

Oluşturduğunuz Matter OTA paketi dosyanızın özelliklerini onaylayın:

/workspace/examples/lighting-app/nrfconnect# /workspace/src/app/ota_image_tool.py show firmware-ota-update-test.bin
Magic: 1beef11e
Total Size: 951784
Header Size: 72
Header TLV:
 [0] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
 [1] Product Id: 32768 (0x8000)
 [2] Version: 2 (0x2)
 [3] Version String: prerelease-2
 [4] Payload Size: 951696 (0xe8590)
 [8] Digest Type: 1 (0x1)
 [9] Digest: 75f2e8b0c8e922b8bb3841504190bcdd83533e936a284c7254d29327d605c930

Matter SDK'sı, kapsayıcı ana makinenizden eklendiğinden OTA Görüntüsü, container ana makinenizde de kullanılabilir. OTA yükleme talimatlarını uygulayarak OTA resmini Google Home Developer Console cihazına yükleyin.

Cihazı başlatın ve OTA işlemini izleyin.

Ana makinede veya kapsayıcıda cihazda bir terminal bağlantısı açın. minicom veya GNU screen gibi favori terminalinizi kullanın:

$ minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

Başlatma sırasındaki günlükleri görmek için cihazın sıfırlama düğmesine basın.

Cihaz çıkışında, ayarladığınız VID'yi ve PID'yi ve yanı sıra komisyon QR kodunun URL'sini görürsünüz:

I: nRF5 802154 radio initialized
I: 4 Sectors of 4096 bytes

(...)

I: 681 [SVR]Server Listening...
I: 684 [DL]Device Configuration:
I: 687 [DL] Serial Number: 11223344556677889900
I: 692 [DL] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 695 [DL] Product Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 699 [DL] Hardware Version: 0
I: 702 [DL] Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
I: 708 [DL] Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
I: 714 [DL] Manufacturing Date: (not set)
I: 718 [DL] Device Type: 65535 (0xFFFF)
I: 723 [SVR]SetupQRCode: [MT:6FCJ142C00KA0648G00]
I: 727 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 733 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%000000000000000000000
I: 742 [SVR]Manual pairing code: [30900112302]
I: 747 [DL]CHIP task running
I: 752 [DL]CHIPoBLE advertising started
I: 757 [DL]NFC Tag emulation started

Hub'ınızın online olduğundan emin olun ve günlükte bulunan bağlantıdaki QR kodunu kullanarak Google Home app (GHA) ile cihazı çalıştırın.

Başlatma işleminden sonra cihazda etkinliklerini günlüğe kaydedin.

Cihaz günlüğünde aşağıdaki metin gösterilir:

/* Hub OTA provider identification */
I: 69642 [SWU]OTA Requestor received AnnounceOTAProvider
D: 69647 [SWU] FabricIndex: 1
D: 69649 [SWU] ProviderNodeID: 0x00000000XXXXXXXX
D: 69654 [SWU] VendorID: 0x6006
D: 69657 [SWU] AnnouncementReason: 0
D: 69660 [SWU] Endpoint: 2
...
D: 69799 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262265 [SWU]QueryImageResponse:
D: 262268 [SWU] status: 0
D: 262271 [SWU] imageURI: bdx://00000000FC843D94/37f09fd6-0000-0000-0000-000000000000
D: 262278 [SWU] softwareVersion: 2
D: 262281 [SWU] softwareVersionString: 2
D: 262285 [SWU] updateToken: 36
D: 262288 [SWU] userConsentNeeded: 0
D: 262292 [SWU]Update available from version 0 to 2
...
D: 262372 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262409 [SWU]BDX::SendMessage

Resim uygulandıktan sonra cihaz yeniden başlatılır. Yeniden başlatma işleminden sonra resmin derlenme zamanı, Developer Console ürününe yüklenenle eşleşmelidir.

OTA Yazılım Güncellemesini Doğrulama

Cihazın yazılım sürümü, Google Home uygulaması (GHA) kullanılarak kontrol edilebilir. Cihaz başlatıldıktan sonra aşağıdaki prosedürleri uygulayın:

 1. GHA ana ekranında cihaz kartına uzun basın
 2. Sağ üstteki simgesine dokunun
 3. Teknik bilgiler'e dokunun
 4. Yazılım sürümü alanını kontrol edin

Yazılım sürümü alanını gösteren Google Home uygulama ekranı