OTA'yı Nordic'te test et

Aşağıdaki talimatlarda, Matter SDK'sındaki aydınlatma uygulaması örneği ve bir Nordic nRF52840 geliştirme kartı kullanılmıştır.

Ortam Kurulumu

Bu talimatlar, nRF Connect araç zincirinin Docker tabanlı kurulumuna dayanmaktadır. Docker'ı kullanmamayı tercih ederseniz nRF Connect'i bir ana bilgisayara yerel olarak yükleme talimatlarını Nordic sitesinde bulabilirsiniz.

Matter SDK'sına göz atın

user@host> mkdir otaprep
user@host> cd otaprep
user@host> git clone https://github.com/project-chip/connectedhomeip.git
user@host> cd connectedhomeip/
user@host> git fetch origin v1.0-branch
user@host> git checkout FETCH_HEAD

Kullanılacak doğru Docker görüntüsünü kontrol edin. Matter SDK'sı sürekli entegrasyonu için oluşturulan resimlerden birini kullanın.

user@host> cat .github/workflows/examples-nrfconnect.yaml | grep chip-build
      image: connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99

Nordic ana kartını bilgisayara bağlayın. Seri arayüzünün USB numaralandırmasını kontrol edin:

MacOS'te:

user@host> ls /dev/tty.usbmodem*
/dev/tty.usbmodem0123456789000

Linux'ta, aşağıdakilerden birini yapın:

user@host> ls /dev/tty*AC*
/dev/ttyACM0

veya

user@host> ls /dev/tty*USB*
/dev/ttyUSB0

Önceki komutta toplanan bilgileri kullanarak bir container çalıştırın. Ana makine Matter SDK klasörünü ve USB seri arayüzünü container'a eklemek için işaretleri iletin.

user@host> docker run --name container_name -it --user $(id -u):$(id -g) --mount source=$(pwd),target=/workspace,type=bind connectedhomeip/chip-build-nrf-platform:0.5.99 /bin/bash

Matter Docker kapsayıcısını durdurun ve başlatın

Her docker run komutu çalıştırdığınızda, belirtilen görüntüyle yeni bir container oluşturursunuz. Bu işlem gerçekleştirildiğinde, önceki container örneğinde kayıtlı olan eski verileriniz kaybolur. Bazen bunu yapmak istersiniz çünkü yeni bir yüklemeyle başlamanızı sağlar. Ancak bu örnekte, büyük olasılıkla oturumlar arasında iş ve ortam yapılandırmanızı kaydetmek istersiniz.

user@host> docker stop container_name

Tekrar çalıştırmaya hazır olduğunuzda container'ı başlatın ve bir terminal penceresi açın:

user@host> docker start container_name
user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Aşağıdakileri kullanarak container'ınızda ek terminal oturumları açabilirsiniz:

user@host> docker exec -it container_name /bin/bash

Şunu kullanarak bir root oturumu da başlatabilirsiniz:

user@host> docker exec -u 0 -it container_name /bin/bash

SDK'yı başlatma

Kapsayıcıda Matter SDK'sını ve Nordic nRF52 araç zinciri için ortam değişkenlerini başlatın. Matter SDK'sını başlatma işlemi genellikle birkaç dakika sürer.

$ cd /workspace
$ git submodule update --init --recursive
$ source ./scripts/bootstrap.sh
$ source ./scripts/activate.sh
$ export ZEPHYR_BASE=/opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr
$ export GNUARMEMB_TOOLCHAIN_PATH="$PW_ARM_CIPD_INSTALL_DIR"
$ scripts/run_in_build_env.sh "python3 scripts/setup/nrfconnect/update_ncs.py --update --shallow"
$ source /opt/NordicSemiconductor/nrfconnect/zephyr/zephyr-env.sh

Oluşturma ve Flash

Cihazın VID'sini ve PID'sini yapılandırın:

$ cd examples/lighting-app/nrfconnect
$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Etkileşimli menü seçeneklerinde:

 1. Modules --->

 2. connectedhomeip --->

 3. [*] Connected Home over IP protocol stack --->

 4. Device vendor ID (VID) ve Device product ID (PID) değerlerini 10'luk tam sayı biçiminde girin.

 5. [*] Enable OTA requestor işaretinin seçildiğinden emin olun.

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için s tuşuna, onaylamak için Enter'a, ardından menuconfig uygulamasından çıkmak için q'ya basın.

Test sertifikalarını ayarlama

CD, DAC ve PAI sertifikaları oluşturmak için Matter cihaz test sertifikaları oluşturma bölümündeki adımları uygulayın.

Cihazınızı oluşturun

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840

Cihazınızı yakıp söndür

Bu işlem Docker container'ında değil, ana bilgisayarda yapılır.

nRFConnect komut satırı araçlarınız yoksa bunları indirip yükleyin.

user@host> nrfjprog --program build/zephyr/merged.hex --chiperase -f NRF52

Ana makinede veya container'da cihazınıza bir terminal bağlantısı açın. minicom veya GNU screen gibi sık kullandığınız terminal aracını kullanın.

user@host> minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

user@host> screen /dev/ttyACM0 115200

OTA görüntüsü oluştur ve yükle

Cihazınızda güncelleme yaptıktan sonra derleme ayarlarını bir kez daha değiştirerek, artan cihaz yazılımı sürümüne sahip bir OTA görüntüsü oluşturun.

Zephyr menuconfig uygulamasını başlatın:

$ west build -b nrf52840dk_nrf52840 -t menuconfig

Etkileşimli menü seçeneklerinde:

 1. Modules -->

 2. connectedhomeip -->

 3. Connected Home over IP protocol stack -->

 4. Device Software Version değerini 2 olarak değiştirin.

 5. Device Software Version String değerini prerelease-2 olarak değiştirin.

 6. Yapılandırmayı kaydetmek için s tuşuna, onaylamak için Enter'a, ardından menuconfig uygulamasından çıkmak için q'ya basın.

Yeni Matter OTA paket dosyasını oluşturun. Çıkış, build/zephyr/zephyr.bin konumuna yerleştirilir.

$ /workspace/src/app/ota_image_tool.py create -v hex_VID -p hex_PID -vn version_no -vs version_string path_to_binary -da digest_algorithm path_to_ota_file

Oluşturduğunuz Matter OTA paket dosyanızın özelliklerini onaylayın:

/workspace/examples/lighting-app/nrfconnect# /workspace/src/app/ota_image_tool.py show firmware-ota-update-test.bin
Magic: 1beef11e
Total Size: 951784
Header Size: 72
Header TLV:
 [0] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
 [1] Product Id: 32768 (0x8000)
 [2] Version: 2 (0x2)
 [3] Version String: prerelease-2
 [4] Payload Size: 951696 (0xe8590)
 [8] Digest Type: 1 (0x1)
 [9] Digest: 75f2e8b0c8e922b8bb3841504190bcdd83533e936a284c7254d29327d605c930

Matter SDK'sı container ana makinenizden eklendiğinden OTA görüntüsü container ana makinenizde de mevcuttur. OTA yükleme talimatlarını uygulayarak OTA görüntüsünü Google Home Developer Console cihazına yükleyin.

Cihazı çalıştırın ve OTA sürecini gözlemleyin.

Ana makinede veya container üzerinde cihaza bir terminal bağlantısı açın. minicom veya GNU screen gibi sık kullandığınız terminali kullanın:

$ minicom -c on -D /dev/ttyACM0 115200

Günlükleri görmek için cihazın sıfırla düğmesine basın.

Cihaz çıkışında, ayarladığınız VID ve PID'yi ve devreye alma QR kodunun URL'sini görürsünüz:

I: nRF5 802154 radio initialized
I: 4 Sectors of 4096 bytes

(...)

I: 681 [SVR]Server Listening...
I: 684 [DL]Device Configuration:
I: 687 [DL] Serial Number: 11223344556677889900
I: 692 [DL] Vendor Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 695 [DL] Product Id: XXXXX (0xXXXX)
I: 699 [DL] Hardware Version: 0
I: 702 [DL] Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
I: 708 [DL] Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
I: 714 [DL] Manufacturing Date: (not set)
I: 718 [DL] Device Type: 65535 (0xFFFF)
I: 723 [SVR]SetupQRCode: [MT:6FCJ142C00KA0648G00]
I: 727 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 733 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%000000000000000000000
I: 742 [SVR]Manual pairing code: [30900112302]
I: 747 [DL]CHIP task running
I: 752 [DL]CHIPoBLE advertising started
I: 757 [DL]NFC Tag emulation started

Hub'ınızın internete bağlı olduğundan emin olun ve günlükte bulunan bağlantıdaki QR kodunu kullanarak cihazı Google Home app (GHA) ile kullanıma alın.

Cihazı kullanıma sunduktan sonra etkinliklerini günlüğe kaydetmeyi bırakın.

Cihaz günlüğünde aşağıdaki metni görürsünüz:

/* Hub OTA provider identification */
I: 69642 [SWU]OTA Requestor received AnnounceOTAProvider
D: 69647 [SWU] FabricIndex: 1
D: 69649 [SWU] ProviderNodeID: 0x00000000XXXXXXXX
D: 69654 [SWU] VendorID: 0x6006
D: 69657 [SWU] AnnouncementReason: 0
D: 69660 [SWU] Endpoint: 2
...
D: 69799 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262265 [SWU]QueryImageResponse:
D: 262268 [SWU] status: 0
D: 262271 [SWU] imageURI: bdx://00000000FC843D94/37f09fd6-0000-0000-0000-000000000000
D: 262278 [SWU] softwareVersion: 2
D: 262281 [SWU] softwareVersionString: 2
D: 262285 [SWU] updateToken: 36
D: 262288 [SWU] userConsentNeeded: 0
D: 262292 [SWU]Update available from version 0 to 2
...
D: 262372 [SWU]Establishing session to provider node ID 0x00000000FC843D94 on fabric index 1
...
D: 262409 [SWU]BDX::SendMessage

Resim uygulandıktan sonra cihaz yeniden başlatılır. Yeniden başlatmadan sonra görüntünün derleme zamanı, Developer Console klasörüne yüklenenle aynı olmalıdır.

OTA Yazılım Güncellemesi'ni Doğrulama

Cihazın yazılım sürümü, Google Home uygulaması (GHA) kullanılarak kontrol edilebilir. Bir cihaz kullanıma sunulduktan sonra aşağıdaki prosedürleri uygulayın:

 1. GHA ana ekranında cihaz simgesine uzun basın
 2. Sağ üstteki simgesine dokunun
 3. Teknik bilgiler'e dokunun
 4. Yazılım sürümü alanını kontrol edin

Yazılım sürümü alanını gösteren Google Home uygulaması ekranı