Khôi phục chế độ tích hợp Matter đã khởi chạy

Bạn có thể khôi phục chế độ tích hợp Matter đã khởi chạy về phiên bản đã ra mắt trước đó.

Ví dụ: bạn có thể có phiên bản v.1 trong phiên bản chính thức. Sau một vài tháng, bạn ra mắt phiên bản v.2 và phát hiện ra một số vấn đề phát hành. Để giảm thiểu vấn đề này, bạn có thể khôi phục phiên bản đang phát hành (v.2) về phiên bản đã phát hành trước đó (phiên bản 1).

Quy định hạn chế

Có một số hạn chế đối với quá trình khôi phục mà nhà phát triển cần lưu ý:

  • Không được phép khôi phục chế độ tích hợp đã khởi chạy nếu chưa có phiên bản nào trước đó. Không thể khôi phục phiên bản ban đầu của công cụ tích hợp đã khởi chạy.
  • Chỉ hỗ trợ khôi phục cho một phiên bản trước. Ví dụ: bạn có thể hoàn nguyên từ phiên bản 3 về phiên bản 2, nhưng sau đó bạn không thể hoàn nguyên phiên bản 2 về phiên bản 1. Bạn cần chạy một phiên bản tích hợp mới để có thể khôi phục lại quá trình tích hợp.
  • Các phiên bản khôi phục sẽ bị xoá khỏi danh sách tích hợp được chứng nhận. Các phiên bản khôi phục không thể chạy lại và không thể khôi phục.

Khôi phục chế độ tích hợp đã khởi chạy

Truy cập Developer Console

  1. Chuyển đến Matter > Khởi chạy.
  2. Phiên bản đã phát hành của công cụ tích hợp sẽ xuất hiện trong phần Đã phát hành.
  3. Nhấp vào biểu tượng cho tính năng tích hợp đã khởi chạy, rồi chọn Khôi phục trong trình đơn thả xuống.
  4. Trong hộp thoại xác nhận, hãy nhấp vào Khôi phục để xác nhận.

Sau khi xác nhận, phần Đã phát hành sẽ hiển thị phiên bản đã phát hành trước đó của công cụ tích hợp. Phiên bản trước này sẽ trở thành phiên bản hiện tại và ngay lập tức được triển khai trong hệ sinh thái.