התאמה של מכשיר חשוב

להתאים את המכשיר התומך ב-Matter. לשם כך, תצטרכו קוד QR להתאמה. יכול להיות שתצטרכו ליצור את קוד ה-QR הזה בעצמכם, בהתאם לפלטפורמה של מכשיר Matter שלכם.

קבלת קוד QR

מעבדת בופלו

BL602

המחרוזת של קוד ה-QR מודפסת במסוף הטורי בעת הפעלת המכשיר. בודקים את המסוף הטורי. יוצגו לכם הודעות כאלה:

Booting BL602 Chip...
██████╗ ██╗   ██████╗ ██████╗ ██████╗
██╔══██╗██║   ██╔════╝ ██╔═████╗╚════██╗
██████╔╝██║   ███████╗ ██║██╔██║ █████╔╝
██╔══██╗██║   ██╔═══██╗████╔╝██║██╔═══╝
██████╔╝███████╗╚██████╔╝╚██████╔╝███████╗
╚═════╝ ╚══════╝ ╚═════╝ ╚═════╝ ╚══════╝
...
[INFO] ==================================================
[INFO] chip-bl602-lighting-example starting
[INFO] ==================================================
...
[INFO] [SVR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[INFO] [SVR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[INFO] [SVR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234
...

פותחים את הקישור בדפדפן אינטרנט כדי להציג את קוד ה-QR.

BL702

המחרוזת של קוד ה-QR מודפסת במסוף הטורי בעת הפעלת המכשיר. בודקים את המסוף הטורי. אמורות להופיע הודעות כאלה:

[     0][-][PROGR] ==================================================
[     0][-][PROGR] bouffalolab chip-lighting-example, built at Dec 14 2022 02:05:19
[     0][-][PROGR] ==================================================
...
[   1636][-][PROGR] Starting OpenThread task
[   1655][DL][PROGR] Device Configuration:
[   1703][DL][PROGR]  Serial Number: TEST_SN
[   1703][DL][PROGR]  Vendor Id: 65521 (0xFFF1)
[   1703][DL][PROGR]  Product Id: 32773 (0x8005)
[   1752][DL][PROGR]  Hardware Version: 0
[   1799][DL][PROGR]  Setup Pin Code (0 for UNKNOWN/ERROR): 20202021
[   1846][DL][PROGR]  Setup Discriminator (0xFFFF for UNKNOWN/ERROR): 3840 (0xF00)
[   1893][DL][PROGR]  Manufacturing Date: (not set)
[   1893][DL][PROGR]  Device Type: 65535 (0xFFFF)
[   1987][SVR][PROGR] SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
[   1987][SVR][PROGR] Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[   1988][SVR][PROGR] https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%NOTAREALQRCODE01234

   

Espressif

Getting the QR code differs for each type of ESP32-based kit:

ESP32 DevkitC

 1. Connect the device to a host machine and use a serial terminal to connect to it and display its logs. For example, on a Linux host machine, you might use screen /dev/ttyUSB0 115200 to connect to the device and view logs if it is attached to the host at /dev/ttyUSB0.
 2. A URL is displayed in the logs when the device is first booted. Open the link in a web browser to display the QR code.

M5Stack ESP32

When first booted, the device will display a QR code menu option. Select it to see the QR code in the device's display.

ESP32 WROVER Kit

The device shows the QR code immediately after booting.

Nordic Semiconductor

nRF52840

Since the nRF52840 board doesn't have a display, the QR code string is printed in the serial console when it boots up. For example:

I: 1317 [SVR]SetupQRCode: [MT:I347HHY00 0C9SS0]
I: 1321 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1327 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI347HHY00%200C9SS0

פותחים את הקישור בדפדפן אינטרנט כדי להציג את קוד ה-QR.

ליגת ההוקי הלאומית (NXP)

K32W

המחרוזת של קוד ה-QR מודפסת במסוף הטורי בעת הפעלת המכשיר. בודקים את המסוף הטורי. יוצגו לכם הודעות כאלה:

[Info]Welcome to NXP Lighting Demo App
[Info]OpenThread started: OK
...
[Info]Server Listening...
[Info]SetupQRCode: [MT:I34DVDY00 0C9SS0]
[Info]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
[Info]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3AI34DVDY00%200C9SS0
...

פותחים את הקישור בדפדפן אינטרנט כדי להציג את קוד ה-QR.

ריאלטק

אמבה ד.

קוד ה-QR מקודד בכתובת URL, שמודפסת במסוף הטורי בזמן הפעלת הלוח של Ameba D:

Setup PIN code: 20202021 (0x1344225)
Short Manual(decimal) setup code: 34970112332
Long Manual(decimal) setup code: 749701123309050652796
QR CODE Text: 'MT:NOTAREALQRCODE01234'
Copy/paste the below URL in a browser to see the QR CODE:

https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

פותחים את הקישור בדפדפן אינטרנט כדי להציג את קוד ה-QR.

מעבדות Silicon

EFR32MG12

אחרי הפעלת הלוח, אמור להופיע קוד QR בצג ה-LCD הקטן.

TLSR9518

המחרוזת של קוד ה-QR מודפסת במסוף הטורי כשהמכשיר מופעל. בודקים את המסוף הטורי. אמורה להופיע כתובת URL להצגת קוד ה-QR כשפותחים אותה בדפדפן:

*** Booting Zephyr OS build v3.1.0-rc1-3593-gdac17979d626 ***
I: Init CHIP stack
I: Starting CHIP task
…
I: 812 [DL]BLEManagerImpl::ConfigureAdvertisingData
I: 823 [DL]Setting device name to : "TelinkMatter"
…
I: 1093 [SVR]SetupQRCode: [MT:NOTAREALQRCODE01234]
I: 1099 [SVR]Copy/paste the below URL in a browser to see the QR Code:
I: 1107 [SVR]https://project-chip.github.io/connectedhomeip/qrcode.html?data=MT%3ANOTAREALQRCODE01234

התאמת המכשיר

יש שתי דרכים להתאים את המכשיר:

 1. Google Home app (GHA)
 2. ערכות ה-SDK של Google Home לנייד ו-Thread Network SDK עבור Android (שאפשר להשתמש בהן באפליקציה של צד שלישי)

שתי השיטות משתמשות באותם ממשקי API של Matter ו-Thread Network.

אפליקציית Google Home

 1. פותחים את GHA.
 2. מקישים על בפינה הימנית העליונה.
 3. מקישים על הגדרת מכשיר.
 4. מקישים על מכשיר חדש.
 5. בוחרים את הבית ומקישים על הבא.
 6. GHA יבצע סריקה לאיתור המכשיר שלך. כשמוצגת ההודעה אם רוצים להגדיר את המכשיר, מקישים על הגדרת מכשיר אחר.
 7. מקישים על מכשיר אחד (Matter) לכל סוג מכשיר.
 8. מכוונים את המצלמה אל קוד ה-QR של המכשיר (או אל קוד ה-QR שנוצר על ידי האתר).
 9. ממשיכים בתהליך ההתאמה כפי שמצוין בתהליך של GHA.

אם נתקלתם בבעיות במהלך ההתאמה עם GHA במכשיר הנייד:

 1. ודאו שהפעלתם את האפשרויות למפתחים במכשיר הנייד.
 2. מיד לאחר ניסיון ההתאמה שנכשל, יוצרים דוח על באג.

ערכות SDK ל-Android

הטמעה של ערכות ה-SDK ל-Android כדי להתאים מכשירי Matter ולנהל את רשתות Thread באפליקציה

Android ערכות SDK זמינות ב-Play services למטרות בדיקה והתאמה באפליקציה של צד שלישי.

מומלץ להתחיל עם Google Home Sample App for Matter, שמדגים איך לבצע עמלה, להתאים ולשלוט במכשיר שתומך ב-Matter בסביבה העסקית של Google Home באמצעות ערכות ה-SDK האלה.

תיעוד עזר עבור שתי ערכות ה-SDK זמין באתר זה:

הגבלות על התאמה

ניתן להתאים מכשיר Matter בסביבה העסקית של Google Home רק בתרחישים מסוימים של מזהה ספק וסוג מכשיר.

 • לא ניתן להשתמש ב-VID לבדיקה במכשיר צרכן.
 • ה-VID של סביבת הייצור חייב להיות מונפק על ידי Connectivity Standards Alliance (Alliance). Google תאמת את הבעלות שלכם על ה-VID הזה כדי שתוכלו להשתמש בו בGoogle Home Developer Console. לאחר מכן, תוכלו ליצור שילובים ל-VID הזה.
 • למטרות פיתוח וניסויי שטח, יש ליצור ב-Developer Console פרויקט ושילוב עם השילוב המתאים של VID ו-PID. המשתמש שמזמין את המכשיר חייב להיות חבר בפרויקט או להיכלל ברשימת המשתמשים שמשתתפים בניסוי.
 • צרכנים יכולים להשתמש במוצר רק אם הוא אושר על ידי Alliance.
טבלה: תרחישים של התאמה בין מזהה ספק (VID) לבין סוג מכשיר
אילו סוגי משתמשים יכולים להקצות את המכשיר לסביבה העסקית של Google Home?
סוג VID סטטוס אישור VID וסטטוס השילוב של המסופים ייצור
(משתמשים צרכנים)
פיתוח
(מפתחים, משתמשים בתקופת ניסיון)
בדיקה אין שילוב ב-Developer Console (לא ניתן לקבל אישור)
בדיקה קיים שילוב ב-Developer Console (לא ניתן לאשר אותו)
Production לא אושר, השילוב לא קיים ב-Developer Console
Production לא אושר, השילוב קיים ב-Developer Console
Production אושר ב-DCL של Alliance, השילוב לא קיים בDeveloper Console
Production מאושר ב-DCL של Alliance והשילוב קיים בDeveloper Console

פרטי המכשיר

מידע טכני על המכשיר המותאם זמין בGHA.

 1. בGHA, בוחרים את המכשיר.
 2. מקישים על הסמל בצד שמאל למעלה.
 3. מקישים על מידע טכני.

מזהים כמו יצרן, דגם וגרסת חומרה מגיעים מהקושחה Matter שבמכשיר, ולא מ-Developer Console. לדוגמה, הערכים CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_VENDOR_NAME ו-CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_PRODUCT_NAME בתצורת המכשיר ב- Matter SDK.

המזהים האלה יכולים לעזור לכם לוודא איזה מכשיר הותאם למטרות בדיקה, במיוחד כשמשתמשים במזהה ספק ובמזהה המוצר לבדיקה (אפשר לשכפל אותם בכל השילובים).

פתרון בעיות בהתאמה

אם התאמתם מכשיר למזהה ספק (VID) ולמזהה מוצר (PID) לבדיקה, אבל הוא לא מופיע כשמנסים לבדוק את המכשיר עם חבילת הבדיקה ב-Developer Console, סביר להניח שהסיבה לכך היא שימוש באותו שילוב של VID ו-PID לבדיקה.

כדי לפתור את הבעיה, צריך להסיר את כל מכשירי הבדיקה מ-Developer Console ולהתאים את המכשיר שרוצים לבדוק שוב.

כדי לוודא שהתאמתם את המכשיר הנכון, אפשר להגדיר את פרטי היצרן והדגם (ערכים של CHIP_DEVICE_CONFIG_DEVICE_*) במכשיר כערכים ייחודיים בקושחת הבדיקה.

למידע נוסף, ראו מידע מהמכשירים שלך.