สร้างการผสานรวมกรณี

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

วิธีสร้างMatter integration, you must first have a project as described in Create a developer project. Once your project is set up, go to the Google Home Developer Console:ใหม่

ไปที่ Developers Console

 1. จากรายการโปรเจ็กต์ ให้คลิกเปิดข้างโปรเจ็กต์ที่ต้องการ

 2. คลิก เพิ่มการผสานรวม Matter

  หากเพิ่งสร้างการผสานรวม Matter เป็นครั้งแรก ระบบจะนําคุณไปยังหน้าทรัพยากร ซึ่งคุณจะเห็นเอกสารเกี่ยวกับการพัฒนา Matter และอ่านเครื่องมือบางอย่างได้

  เมื่อคุณพร้อมดําเนินการต่อ ให้คลิกถัดไป: พัฒนา ซึ่งแสดงหน้ารายการตรวจสอบกรณี คลิกถัดไป: ตั้งค่ากรณี

  หากไม่ใช่ครั้งแรกที่คุณสร้างการผสานรวม Matter คุณจะเห็นหน้าการตั้งค่ากรณี

 3. ในหน้าตั้งค่ากรณี ให้ป้อนชื่อผลิตภัณฑ์

 4. คลิกเลือกประเภทอุปกรณ์ แล้วเลือกประเภทอุปกรณ์จากเมนูแบบเลื่อนลง

 5. ในหน้าการกําหนดค่า ให้ป้อนรหัสผู้ให้บริการ

  กล่องโต้ตอบการกําหนดค่าการผสานรวม Matter

  โดยค่าเริ่มต้น คุณจะใช้ VID รายการหนึ่งที่ CSA จัดสรรให้สําหรับการทดสอบได้ เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้ 0xFFF1, 0xFFF2, 0xFFF3, 0xFFF4

  หากต้องการใช้ VID เวอร์ชันที่ใช้งานจริง เพื่อให้การรับรองได้รับการรับรองและเปิดตัวได้ คุณต้องได้รับการยืนยันจาก Google ก่อน เพื่อให้แน่ใจว่า CSA จะเป็นผู้ออกให้คุณ

  คุณควรนํา VID นี้ไปใช้ในเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์

  หากต้องการส่งการยืนยัน ให้เลือกรหัสผู้ให้บริการที่ออกโดย CSA (เพื่อรับรอง) ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตนได้ที่ยืนยันรหัสผู้ให้บริการ

 6. เพิ่มรหัสผลิตภัณฑ์ (ไม่บังคับ)

  ระบบจะอ่านข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์โดยใช้คลัสเตอร์ Matter Descriptor ไม่ใช่รหัสผลิตภัณฑ์ คุณอาจกําหนดรหัสผลิตภัณฑ์ระหว่างการพัฒนาก็ได้ ตามรูปแบบการกําหนดหมายเลขของบริษัท ตราบใดที่ตรงกับรหัสผลิตภัณฑ์ของการผสานรวม Matter หากระบุไว้

 7. คลิกส่ง ซึ่งจะบันทึกการกําหนดค่าการผสานรวม Matter

ตอนนี้คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ Matter ได้ด้วยการกําหนดค่าโปรเจ็กต์ใหม่ในอุปกรณ์ Google Home app (GHA). The Matter integration configuration is updated automatically whenever you make a change to it in the Developer Console.

การแก้ปัญหา

ยืนยันข้อมูลเข้าสู่ระบบของอุปกรณ์

เมื่อคุณใช้ VID ที่กําหนดโดย CSA ของคุณเอง ให้ตรวจสอบว่าได้มีข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ถูกต้องในอุปกรณ์แล้ว

 • เอกสารรับรอง (CD)
 • ใบรับรองเอกสาร (DAC) และเชนใบรับรอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สร้างใบรับรองการทดสอบอุปกรณ์ Matter