Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục xây dựng các hành động trong bảng điều khiển Actions.

Khắc phục lỗi tích hợp

Google Cloud cung cấp cho bạn công cụ để theo dõi độ tin cậy của các dự án bằng Google Cloud Monitoring và khắc phục sự cố bằng nhật ký lỗi Google Cloud Logging. Mỗi khi xảy ra lỗi khi thực hiện ý định của người dùng, quy trình của Google Home Analytics sẽ ghi lại lỗi đó trên các chỉ số và đăng nhật ký lỗi trong nhật ký dự án của bạn.

Có hai bước để gỡ rối các lỗi của bạn:

  1. Theo dõi trạng thái của các dự án bằng chỉ số nhà thông minh.
  2. Tìm hiểu các vấn đề bằng cách kiểm tra nội dung mô tả lỗi chi tiết trong nhật ký lỗi.

Quá trình này cũng tương tự như việc tích hợp cục bộ bằng Local Home SDK. Sau khi nắm vững quy trình khắc phục sự cố, bạn có thể dễ dàng chuyển qua lại giữa các chỉ số và nhật ký để biết thông tin chi tiết về lỗi.

Lỗi giám sát

Bạn có thể sử dụng Google Cloud Monitoring dashboard để truy cập vào các chỉ số của dự án. Có một số biểu đồ chính đặc biệt hữu ích khi theo dõi chất lượng và gỡ lỗi:

  • Biểu đồ Tỷ lệ thành công là biểu đồ đầu tiên bắt đầu từ khi bạn theo dõi độ tin cậy của các dự án. Sự sụt giảm trong biểu đồ này có thể cho biết một phần hoặc toàn bộ cơ sở người dùng ngừng hoạt động. Bạn nên theo dõi chặt chẽ biểu đồ này để biết mọi bất thường sau mỗi lần thay đổi hoặc cập nhật dự án.
  • Biểu đồ Độ trễ phân vị thứ 95 là một chỉ báo quan trọng về hiệu suất của Hành động nhà thông minh đối với người dùng. Những biến động đột ngột trong biểu đồ này có thể cho thấy hệ thống của bạn có thể không bắt kịp các yêu cầu. Bạn nên định kỳ kiểm tra biểu đồ này để xem có bất kỳ hành vi không mong muốn nào hay không.
  • Biểu đồ Phân tích lỗi hữu ích nhất trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến việc tích hợp. Đối với mỗi lỗi được đánh dấu trong biểu đồ tỷ lệ phần trăm thành công, bạn sẽ thấy một mã lỗi trong bảng chi tiết lỗi. Bạn có thể xem các lỗi do Google Home platform gắn cờ và cách khắc phục các lỗi đó trong bảng dưới đây.

Mã lỗi nền tảng

Dưới đây là một số mã lỗi phổ biến mà bạn có thể thấy trong nhật ký dự án để xác định các vấn đề do Google Home platform phát hiện. Vui lòng tham khảo bảng sau để biết thông tin về cách khắc phục sự cố.

Mã lỗi Mô tả
BACKEND_FAILURE_URL_ERROR Google đã nhận được mã lỗi HTTP 4xx không phải 401 từ dịch vụ của bạn.

Dùng requestId trong Nhật ký GCP để kiểm tra nhật ký dịch vụ gia đình thông minh của bạn.
BACKEND_FAILURE_URL_UNREACHABLE Google đã nhận được mã lỗi HTTP 5xx từ dịch vụ của bạn.

Dùng requestId trong Nhật ký GCP để kiểm tra nhật ký dịch vụ gia đình thông minh của bạn.
GAL_BAD_3P_RESPONSE Google không thể phân tích cú pháp phản hồi từ dịch vụ liên kết tài khoản của bạn do định dạng hoặc giá trị trong tải trọng không hợp lệ.

Sử dụng requestId trong tính năng ghi nhật ký GCP để kiểm tra nhật ký lỗi trong dịch vụ liên kết tài khoản của bạn.
GAL_INTERNAL Đã xảy ra lỗi nội bộ của Google khi Google tìm cách truy xuất mã truy cập.

Nếu bạn thấy tỷ lệ lỗi này tăng lên trong Nhật ký GCP, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
GAL_INVALID_ARGUMENT Đã xảy ra lỗi nội bộ của Google khi Google tìm cách truy xuất mã truy cập.

Nếu bạn thấy tỷ lệ lỗi này tăng lên trong Nhật ký GCP, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
GAL_NOT_FOUND Mã thông báo truy cập và mã làm mới của người dùng lưu trữ trong Google sẽ bị vô hiệu và không thể làm mới được nữa. Người dùng cần liên kết lại tài khoản của mình để tiếp tục sử dụng dịch vụ của bạn.

Nếu bạn thấy tỷ lệ lỗi này tăng lên trong Nhật ký GCP, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
GAL_PERMISSION_DENIED Đã xảy ra lỗi nội bộ của Google khi bạn không được phép chia sẻ mã thông báo.

Nếu bạn thấy tỷ lệ lỗi này tăng lên trong Nhật ký GCP, hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
GAL_REFRESH_IN_PROGRESS Mã truy cập của người dùng đã hết hạn và một lần thử làm mới đồng thời khác đang diễn ra.

Đây không phải là vấn đề và bạn không cần làm gì cả.
INVALID_AUTH_TOKEN Google đã nhận được mã lỗi HTTP 401 từ dịch vụ của bạn.

Mã truy cập chưa hết hạn nhưng dịch vụ của bạn đã làm mất hiệu lực. Sử dụng requestId trong Nhật ký GCP để kiểm tra nhật ký dịch vụ gia đình thông minh của bạn.
INVALID_JSON Không thể phân tích cú pháp hoặc hiểu được phản hồi JSON.

Kiểm tra cấu trúc của phản hồi JSON để tìm cú pháp không hợp lệ, chẳng hạn như dấu ngoặc vuông không khớp, thiếu dấu phẩy, ký tự không hợp lệ.
OPEN_AUTH_FAILURE Mã truy cập của người dùng đã hết hạn và Google không thể làm mới mã đó, hoặc Google đã nhận được mã lỗi HTTP 401 từ dịch vụ của bạn.

Nếu bạn thấy tỷ lệ này của mã tăng lên, hãy kiểm tra xem bạn có thấy tỷ lệ lỗi tăng liên quan đến ý định của nhà thông minh hoặc yêu cầu làm mới mã thông báo hay không.
PARTNER_RESPONSE_INVALID_ERROR_CODE Phản hồi cho biết mã lỗi không được công nhận.

Nếu phản hồi về yêu cầu của bạn cho thấy một lỗi, hãy nhớ sử dụng một mã được cung cấp trong mã lỗi được hỗ trợ.
PARTNER_RESPONSE_INVALID_PAYLOAD Không thể phân tích cú pháp trường payload phản hồi dưới dạng Đối tượng JSON.

Kiểm tra xem trường tải trọng trong phản hồi yêu cầu của bạn có dấu ngoặc vuông phù hợp và có cấu trúc chính xác dưới dạng trường JSON hay không.
PARTNER_RESPONSE_INVALID_STATUS Phản hồi không cho biết trạng thái hoặc cho biết trạng thái không chính xác.

Phản hồi các yêu cầu thực hiện ý định phải cho biết một trạng thái có SUCCESS, OFFLINE, ERROR, EXCEPTIONS. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách xử lý các lỗi và ngoại lệ.
PARTNER_RESPONSE_MISSING_COMMANDS_AND_DEVICES Một hoặc nhiều ý định có trong yêu cầu bị thiếu trên phản hồi.

Hãy xác minh rằng phản hồi thực thi của bạn có cấu trúc chính xác và kết quả cho tất cả ý định từ yêu cầu đã có trong phản hồi của bạn.
PARTNER_RESPONSE_MISSING_DEVICE Một hoặc nhiều thiết bị có trong yêu cầu bị thiếu trong phản hồi.

Hãy xác minh rằng phản hồi thực thi của bạn có cấu trúc chính xác và tất cả mã thiết bị từ yêu cầu đều có trong phản hồi.
PARTNER_RESPONSE_MISSING_PAYLOAD Phản hồi không chứa trường payload.

Hãy đảm bảo bạn điền trường tải trọng vào phản hồi cho yêu cầu của mình. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách tạo đúng phản hồi thực thi.
PARTNER_RESPONSE_NOT_OBJECT Không thể phân tích cú pháp phản hồi dưới dạng Đối tượng JSON.

Hãy kiểm tra tất cả các trường trong phản hồi yêu cầu của bạn để tìm các ký tự không mong muốn, dấu ngoặc vuông không khớp hoặc lỗi định dạng. Một số ký tự unicode có thể không được hỗ trợ. Ngoài ra, hãy đảm bảo phản hồi của bạn được định cấu trúc chính xác dưới dạng đối tượng JSON.
RESPONSE_TIMEOUT Yêu cầu đã hết thời gian trong khi chờ phản hồi.

Thời gian hết giờ để gửi phản hồi là 9 giây kể từ khi yêu cầu được gửi. Hãy nhớ gửi phản hồi trong khoảng thời gian này.
RESPONSE_UNAVAILABLE Chưa nhận được phản hồi nào hoặc phản hồi không cho biết trạng thái.

Phản hồi các yêu cầu thực hiện ý định nên được sắp xếp theo tài liệu thông minh về nhà và cho biết trạng thái.

Nhật ký Tìm kiếm

Sau khi bạn có thể theo dõi các công cụ tích hợp bằng các chỉ số, bước tiếp theo là khắc phục các lỗi cụ thể bằng Cloud Logging. Nhật ký lỗi là một mục nhập giống như JSON với các trường chứa thông tin hữu ích như thời gian, mã lỗi và thông tin chi tiết về ý định ban đầu của nhà thông minh.

Có nhiều hệ thống trong Google Cloud luôn gửi nhật ký đến dự án của bạn. Bạn cần viết truy vấn để lọc nhật ký và tìm nhật ký bạn cần. Truy vấn có thể dựa trên Phạm vi thời gian, Tài nguyên, nhật ký Mức độ nghiêm trọng hoặc mục nhập tùy chỉnh.

Nhật ký truy vấn trên đám mây

Bạn có thể sử dụng các nút truy vấn để giúp bạn tạo bộ lọc tùy chỉnh.

Tạo truy vấn nhật ký trên đám mây

Để chỉ định Time Range (Phạm vi thời gian), hãy nhấp vào nút lựa chọn phạm vi thời gian rồi chọn một trong các tuỳ chọn được cung cấp. Thao tác này sẽ lọc nhật ký và hiển thị nhật ký bắt nguồn trong phạm vi thời gian đã chọn.

Để chỉ định một Tài nguyên, hãy nhấp vào trình đơn thả xuống Tài nguyên, sau đó chọn Dự án hành động của Trợ lý Google. Thao tác này sẽ thêm một bộ lọc trong truy vấn để hiển thị nhật ký bắt nguồn từ dự án của bạn.

Sử dụng nút Mức độ nghiêm trọng để lọc theo Cấp độ khẩn cấp, Thông tin, Gỡ lỗi và các cấp độ nhật ký về mức độ nghiêm trọng khác.

Bạn cũng có thể sử dụng trường Truy vấn trong Logs Explorer để nhập các mục tuỳ chỉnh. Công cụ truy vấn mà trường này sử dụng hỗ trợ cả truy vấn cơ bản như so khớp chuỗi và các loại truy vấn nâng cao hơn, bao gồm cả trình so sánh (<, >=, !=) và toán tử boolean (AND, OR, NOT).

Ví dụ: mục nhập tuỳ chỉnh dưới đây sẽ trả về các lỗi bắt nguồn từ loại thiết bị LIGHT:

resource.type = "assistant_action_project" AND severity = ERROR AND jsonPayload.executionLog.executionResults.actionResults.device.deviceType = "LIGHT"

Truy cập Thư viện truy vấn để tìm thêm các ví dụ về truy vấn nhật ký hiệu quả.

Thử nghiệm bản sửa lỗi

Sau khi xác định được lỗi và áp dụng bản cập nhật để sửa lỗi, bạn nên kiểm tra kỹ bản sửa lỗi của mình bằng Google Home Test Suite. Chúng tôi cung cấp hướng dẫn sử dụng Test Suite, hướng dẫn bạn cách kiểm thử các thay đổi một cách hiệu quả.

Tài nguyên học tập

Tài liệu này cung cấp các bước để khắc phục lỗi trong Hành động dành cho nhà thông minh của bạn. Bạn cũng có thể xem các lớp học lập trình của chúng tôi để tìm hiểu thêm về cách gỡ lỗi: