یک دستگاه Matter را کنترل کنید

هنگامی که دستگاه دارای Matter با موفقیت جفت شد و در Google Home app (GHA) ظاهر شد، کنترل دستگاه را با روش‌های مختلف آزمایش کنید:

دستیار گوگل

از Google Assistant برای تغییر وضعیت دستگاه از دستورات صوتی استفاده کنید.

به بخش «کنترل دستگاه‌های خانه هوشمند با فرمان‌های صوتی» در «کنترل دستگاه‌های خانه هوشمند» که به عنوان مثال دستورات به برنامه Google Home اضافه شده است، مراجعه کنید.

برنامه Google Home

وضعیت دستگاه را از GHA تغییر دهید.

برای اطلاعات بیشتر، به بخش «کنترل دستگاه‌ها» با بخش برنامه Google Home در «کنترل دستگاه‌های خانه هوشمند» که به برنامه Google Home اضافه شده است، مراجعه کنید.

نمایشگر هوشمند

وضعیت دستگاه را از پانل دستگاه یک نمایشگر، مانند Google Nest Hub (2nd gen) تغییر دهید.