จัดการแบบสำรวจผู้ใช้และส่งผลลัพธ์

เมื่อสิ้นสุดการทดสอบภาคสนาม คุณควรส่งแบบสํารวจไปยังผู้ทดสอบภาคสนามและรวบรวมผลการสํารวจ

คุณอาจใช้เทมเพลตแบบสํารวจของ Google ฟอร์มเป็นพื้นฐานสําหรับแบบสํารวจ ปรับให้สอดคล้องกับความต้องการ จากนั้นส่งไปให้ผู้ทดสอบภาคสนาม

ผู้ทดสอบในภาคสนามจะกรอกแบบสํารวจ จากนั้นระบบจะบันทึกผลไว้ในสเปรดชีตของ Google ชีตโดยอัตโนมัติซึ่งจะดาวน์โหลดได้

เมื่อคุณรวบรวมผลการสํารวจทั้งหมดแล้ว ให้นําข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ (PII) ออก คุณสามารถส่งผลลัพธ์เหล่านี้ไปให้ Google เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรับรอง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในภาพรวมการรับรอง

สถานะคอนโซล

สถานะคอนโซลนี้จะอยู่ในตอนท้ายของ ช่วงทดลองใช้งานภาคสนาม

Section สถานะ คำอธิบาย ข้อกําหนด สิ่งที่ต้องทําต่อไป
สิ้นสุด เสร็จสมบูรณ์ ช่วงทดลองใช้ภาคสนามสําหรับเวอร์ชันนี้หยุดทํางานและผู้ทดสอบจะเข้าร่วมไม่ได้อีกต่อไป ดําเนินการทดลองภาคสนามแล้ว รีสตาร์ท ช่วงทดลองใช้งาน หากต้องการ