Chạy thử nghiệm hiện trường

Chương trình dùng thử nội bộ sẽ diễn ra theo hai giai đoạn chính:

 1. Lên kế hoạch thử nghiệm nội bộ
 2. Chạy thử nghiệm thực địa

Lập kế hoạch thử nghiệm nội bộ

Quá trình lập kế hoạch Dùng thử nội bộ bao gồm các bước sau:

 1. Tuyển chọn người dùng

  • Xác định người dùng cho bản dùng thử.
  • Thu thập thông tin vận chuyển và thông tin liên hệ.
 2. Tạo một trang trợ giúp có các thông tin sau:

  • Thông tin về dự án
  • Các sự cố/lỗi đã biết
  • Đường liên kết để tải Google Home app (GHA) cũng như(các) ứng dụng của bạn xuống
  • Hướng dẫn thiết lập, video hướng dẫn
  • Hành động bạn có thể thử
  • Hướng dẫn đặt lại thiết bị về mặc định ban đầu
  • Các bước khắc phục vấn đề
  • Đường liên kết tới bài khảo sát

Chạy thử nghiệm nội bộ

Giai đoạn đầu tiên để chạy Bản dùng thử nội bộ là thiết lập bản dùng thử trên Google Home Developer Console và gửi bản dùng thử đó để Google đánh giá việc tuân thủ chính sách. Sau khi Google phê duyệt bản dùng thử, bạn có thể tiến hành dùng thử nội bộ.

Thiết lập và gửi đi đánh giá việc tuân thủ chính sách

Truy cập Developer Console

 1. Chuyển đến Matter > Dùng thử tại chỗ.

 2. Chọn phiên bản tích hợp từ danh sách Sẵn sàng xem xét dùng thử nội bộ sẽ là trọng tâm của Bản dùng thử, sau đó nhấp vào Gửi.

  Sẵn sàng để dùng thử tại chỗ

 3. Trong hộp thoại bật lên, hãy nhập email của những người dùng sẽ kiểm tra trường hợp tích hợp của bạn. Nhấp vào Mở mẫu (không bắt buộc) để tạo bản sao của Bản khảo sát thử nghiệm thực tế mà bạn có thể tuỳ chỉnh cho sản phẩm của mình. Khi đã sẵn sàng, hãy nhấp vào Gửi.

Giờ đây, kế hoạch dùng thử thực địa của bạn sẽ được liệt kê trong phần Đã gửi để xem xét và sẽ được gửi cho Google đánh giá việc tuân thủ chính sách. Bản dùng thử nội bộ sẽ tự động bắt đầu sau khi được phê duyệt.

Quá trình đánh giá việc tuân thủ chính sách tập trung vào những yếu tố như tên thiết bị hoặc sản phẩm, hình ảnh thiết bị và đường liên kết video.

Quản lý Thử nghiệm hiện trường

Sau khi chương trình Dùng thử nội bộ được phê duyệt và xuất hiện trong phần Đã bắt đầu:

 1. Thiết lập một kênh liên lạc chính thức với người dùng qua email hoặc trò chuyện.

 2. Gửi thiết bị cho người thử nghiệm tại hiện trường.

 3. Gửi tài nguyên cho người dùng của nhân viên kiểm thử hiện trường, chẳng hạn như trang trợ giúp và đường liên kết đến bản khảo sát.

 4. Hỗ trợ nhân viên kiểm thử hiện trường:

  • Trả lời các câu hỏi và giúp giải quyết các vấn đề xảy ra tại hiện trường.
  • Khuyến khích người dùng chia sẻ nhật ký, báo cáo lỗi và gửi ý kiến phản hồi qua GHA khi phát sinh vấn đề.
 5. Theo dõi trang tổng quan và nhật ký bằng Google Cloud Monitoring dashboard (có thể truy cập từ đường liên kết Xem trên trang Developer Console Quản lý dự án):

  • Theo dõi quá trình thiết lập thành công, bao gồm cấp phép, đăng ký và yêu cầu thực thi
  • Theo dõi các chỉ số tương tác như Số người dùng hoạt động hằng ngày (DAU), Số người dùng hoạt động hằng tuần (WAU) hoặc các chỉ số tuỳ chỉnh của riêng bạn.
  • Theo dõi nhật ký để phát hiện lỗi.

Chỉnh sửa người kiểm thử

Bạn có thể cập nhật danh sách người thử nghiệm cho chương trình Dùng thử hiện trường đang diễn ra.

Nhấp vào Chỉnh sửa người kiểm thử cho phiên bản tích hợp trong phần Đã bắt đầu. Thao tác này sẽ làm xuất hiện một hộp thoại để có thể cập nhật danh sách người thử nghiệm. Nhấp vào Lưu để lưu mọi thay đổi.

Dừng bản dùng thử

Cách dừng Bản dùng thử nội bộ:

Truy cập Developer Console

 1. Chuyển đến Matter > Dùng thử tại chỗ.
 2. Chọn Bản dùng thử nội bộ trong mục Đã bắt đầu mà bạn muốn dừng.
 3. Nhấp vào nút Stop (Dừng).

Bây giờ, Bản dùng thử thực tế sẽ xuất hiện trong phần Đã kết thúc.

Bắt đầu thử nghiệm lại

Cách bắt đầu lại Bản dùng thử thực tế:

Truy cập Developer Console

 1. Chuyển đến Matter > Dùng thử tại chỗ.
 2. Chọn Bản dùng thử thực tế trong mục Đã kết thúc mà bạn muốn bắt đầu lại.
 3. Nhấp vào nút Restart (Khởi động lại).

Lúc này, Bản dùng thử nội bộ sẽ xuất hiện trong phần Đã bắt đầu.

Trạng thái trên bảng điều khiển

Giai đoạn Dùng thử thực tế sẽ có các trạng thái sau đây trên Console:

Section Trạng thái Mô tả Yêu cầu Việc cần làm tiếp theo
Sẵn sàng để xem xét nội dung thử nghiệm Sẵn sàng Bạn có thể gửi phiên bản này của integration để được xem xét Dùng thử thực địa. Các integrationbị thu hồi cũng được gắn nhãn "Sẵn sàng". integration phải được tạo phiên bản. Gửi phiên bản này của integration để xem xét Dùng thử nội bộ.
Đã gửi đi xem xét Đang xem xét Phiên bản integration này đang được xem xét. Đã gửi thành công FT.

Hãy chờ phiên bản được phê duyệt để có thể bắt đầu Dùng thử nội bộ.

hoặc

Thu hồi, nếu muốn.

Đã gửi đi xem xét Bị từ chối Phiên bản này của integration không đáp ứng tiêu chí đánh giá việc tuân thủ chính sách, nên bạn không thể bắt đầu Dùng thử thực tế. Không đáp ứng được tiêu chí Dùng thử nội bộ.

Hãy khắc phục các vấn đề trong integrationhiện tại, hoặc tạo một phiên bản mới của integration đáp ứng các tiêu chí của Dùng thử thực tế, sau đó liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn và gửi phiên bản Dùng thử thực tế.

hoặc

Nếu không đồng ý với các vấn đề, bạn có thể kháng nghị kết quả với người quản lý tài khoản của mình.

Started (Đã khởi động) Started (Đã khởi động) Phiên bản này của integration đã được phê duyệt và người kiểm thử có thể bắt đầu kiểm thử. Thử nghiệm hiện trường đã được phê duyệt.

Gửi thông tin cho người thử nghiệm được mời.

hoặc

Dừng Dùng thử nội bộ.

Đã kết thúc Hoàn chỉnh Bản dùng thử nội bộ cho phiên bản này đã bị dừng và người thử nghiệm không thể tham gia được nữa. Đã chạy Thử nghiệm hiện trường. Bắt đầu lại Bản dùng thử thực tế nếu muốn.