Giản đồ Trait cảnh trong nhà thông minh

action.devices.traits.Scene – Trait này được dùng để triển khai các thiết bị ảo cùng với loại thiết bị SCENE.

Xem Hướng dẫn về loại cảnh để biết thêm thông tin.

Ví dụ: nếu thiết bị cho phép người dùng định cấu hình nhóm các lệnh một lần chạm (đặt đèn thành màu cụ thể hoặc sắp xếp trình tự các tính năng bảo mật khác nhau hoặc bất kỳ tổ hợp hoạt động nào khác), thì cấu hình này có thể hiển thị qua SYNC dưới dạng một cảnh được đặt tên và Trợ lý sẽ hiển thị các cảnh này cho người dùng thông qua ngữ pháp kích hoạt đơn giản:

 • Bắt đầu Chế độ nhóm.
 • Kích hoạt cảnh lúc nửa đêm.

Là đối tượng ảo, bạn có thể đặt cảnh trong phòng (nếu phù hợp) để phân định:

 • Bắt đầu tiệc tùng trong bếp.
 • Bật chế độ ánh sáng đêm trong phòng ngủ.

Một điểm khác biệt giữa cảnh và mục tiêu thực tế là Trợ lý sẽ tự động áp dụng các hiệu ứng số nhiều cho các lệnh của Cảnh, cho phép người dùng kích hoạt cảnh trên nhiều đối tác. Ví dụ: nếu người dùng có cảnh "chế độ nhóm" trên 2 đối tác khác nhau, một cho mục đích bảo mật và một cho ánh sáng, thì tuỳ chọn Kích hoạt chế độ bên sẽ kích hoạt cả hai.

Các cảnh sẽ tương tác tốt với các Hành động cá nhân sắp tới để đáp ứng ngữ pháp tùy chỉnh (ví dụ: Kích hoạt Chế độ nhóm -> Hãy bắt đầu bữa tiệc nào!).

Các cảnh phải luôn có tên do người dùng cung cấp so với cách đặt tên "BobCo Scene" mặc định. Mỗi cảnh có một thiết bị ảo riêng và(các) tên riêng. Tên do người dùng cung cấp có thể bắt nguồn từ SYNC.

ĐẶC ĐIỂM của thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau trong thao tác SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, vui lòng xem bài viết Phương thức thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
sceneReversible Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết cảnh này có thể bị hủy. Thuộc tính này chỉ áp dụng cho những cảnh sửa đổi trạng thái và ghi nhớ trạng thái trước đó. Thiết bị hỗ trợ lệnh ActivateScene có tham số deactivate là true.

Ví dụ

Thiết bị hỗ trợ cảnh có thể đảo ngược.

{
 "sceneReversible": true
}

TÌNH TRẠNG của thiết bị

Không nội dung nào.

Lệnh trên thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể phản hồi các lệnh sau trong thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, vui lòng xem bài viết Phương thức thực hiện ý định.

action.devices.commands.ActivateScene

Kích hoạt hoặc huỷ kích hoạt một cảnh.

Thông số

Thông số Loại Nội dung mô tả
deactivate Boolean

Bắt buộc.

"True" để hủy một cảnh nếu cảnh đó có thể đảo ngược, "false" để kích hoạt một cảnh.

Ví dụ

Kích hoạt một cảnh theo tên.

{
 "command": "action.devices.commands.ActivateScene",
 "params": {
  "deactivate": false
 }
}

Huỷ kích hoạt cảnh theo tên.

{
 "command": "action.devices.commands.ActivateScene",
 "params": {
  "deactivate": true
 }
}

Thiết bị LỖI

Xem danh sách toàn bộ lỗi và ngoại lệ.