Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục xây dựng các hành động trong bảng điều khiển Actions.

Giản đồ về đặc điểm cảnh trong nhà thông minh

action.devices.traits.Scene – Đặc điểm này được dùng để triển khai thiết bị ảo cùng với loại thiết bị SCENE.

Xem Hướng dẫn loại cảnh để biết thêm thông tin.

Ví dụ: nếu một thiết bị cho phép người dùng định cấu hình nhóm các lệnh bằng một lần chạm — đặt đèn ở các màu cụ thể hoặc sắp xếp các tính năng bảo mật khác nhau hoặc bất kỳ tổ hợp hoạt động nào khác – thì cấu hình này có thể được hiển thị thông qua SYNC dưới dạng một cảnh được đặt tên, sau đó, Trợ lý sẽ hiển thị các cảnh này cho người dùng thông qua ngữ pháp kích hoạt đơn giản:

 • Bắt đầu Chế độ nhóm.
 • Kích hoạt cảnh nửa đêm.

Là các đối tượng ảo, bạn có thể đặt cảnh cho các phòng (nếu có liên quan) để phân định:

 • Bắt đầu thời gian tiệc tùng trong bếp.
 • Bật chế độ ánh sáng đêm trong phòng ngủ.

Một điểm khác biệt giữa các cảnh và mục tiêu thực tế là Trợ lý sẽ tự động áp dụng các hiệu ứng số nhiều cho các lệnh Cảnh, cho phép người dùng kích hoạt cảnh trên nhiều đối tác. Ví dụ: nếu người dùng có cảnh "chế độ nhóm" trên hai đối tác khác nhau, một cho bảo mật và một cho đèn, Kích hoạt chế độ nhóm sẽ kích hoạt cả hai.

Cảnh sẽ tương tác tốt với Hành động cá nhân sắp tới cho ngữ pháp tùy chỉnh (ví dụ: Kích hoạt Chế độ nhóm -> Hãy bắt đầu bữa tiệc!).

Các cảnh phải luôn có tên do người dùng cung cấp thay cho tên "BobCo Scene" mặc định. Mỗi cảnh là thiết bị ảo có tên riêng. Tên do người dùng cung cấp có thể có nguồn gốc từ SYNC.

ATTRIBUTES thiết bị

Các thiết bị có đặc điểm này có thể báo cáo các thuộc tính sau đây trong quá trình thực hiện SYNC. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định SYNC, hãy xem phần Thực hiện ý định.

Thuộc tính Loại Nội dung mô tả
sceneReversible Boolean

(Mặc định: false)

Cho biết rằng cảnh này có thể bị hủy. Thuộc tính này chỉ liên quan đến những cảnh có sửa đổi trạng thái và ghi nhớ trạng thái trước đó. Thiết bị hỗ trợ lệnh ActivateScene có tham số deactivate thành true.

Ví dụ

Thiết bị hỗ trợ cảnh quay đảo ngược.

{
 "sceneReversible": true
}

Thiết bị STATES

Không có.

Thiết bị COMMANDS

Các thiết bị có đặc điểm này có thể phản hồi các lệnh sau đây trong thao tác EXECUTE. Để tìm hiểu thêm về cách xử lý ý định EXECUTE, hãy xem phần Thực hiện ý định.

action.devices.commands.ActivateScene

Kích hoạt hoặc hủy kích hoạt cảnh.

Các tham số

Các tham số Loại Nội dung mô tả
deactivate Boolean

Bắt buộc.

True để hủy một cảnh nếu cảnh đó có thể đảo ngược, false để kích hoạt một cảnh.

Ví dụ

Kích hoạt cảnh theo tên.

{
 "command": "action.devices.commands.ActivateScene",
 "params": {
  "deactivate": false
 }
}

Huỷ kích hoạt cảnh theo tên.

{
 "command": "action.devices.commands.ActivateScene",
 "params": {
  "deactivate": true
 }
}

Thiết bị ERRORS

Xem danh sách đầy đủ các lỗi và ngoại lệ.