Chào mừng bạn đến với Trung tâm nhà phát triển Google Home, một điểm đến mới để tìm hiểu cách phát triển các hành động nhà thông minh. Lưu ý: Bạn sẽ tiếp tục tạo các hành động trong Bảng điều khiển Actions.

Khám phá ứng dụng và liên kết sâu

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Ứng dụng Google Home là cách chính để người dùng kết nối các thiết bị thông minh với Trợ lý Google và chỉ định họ cho các cấu trúc và phòng trong Home Graph. Để thiết lập, người dùng thường nhấp vào nhiều màn hình để tìm Hành động thông minh tại nhà trong danh sách các lựa chọn có sẵn. Bằng cách giúp người dùng bắt đầu quá trình thiết lập dễ dàng hơn, bạn có thể giúp họ tham gia nhanh hơn và giảm sự thất vọng về việc thiết lập người dùng.

Để đơn giản hoá quá trình giới thiệu người dùng trên các thiết bị nhà thông minh, nền tảng Google Smart Home cung cấp một số tính năng tiện lợi giúp người dùng dễ dàng nhanh chóng bắt đầu quy trình thiết lập và bắt đầu sử dụng thiết bị nhà thông minh. Bạn có thể dễ dàng tích hợp các tính năng này vào Hành động nhà thông minh một cách dễ dàng hoặc không cần lập trình.

Danh sách sau đây tóm tắt các tính năng nền tảng mà bạn có thể triển khai để giảm bớt phiền hà cho người dùng khi họ thiết lập thiết bị thông minh cho Trợ lý Google:

 • Khám phá ứng dụng: Tính năng này cho phép người dùng xem các khối đề xuất để liên kết với Hành động trong ứng dụng Google Home. Khi nhấp vào khối này, họ có thể kết nối các thiết bị nhà thông minh với Trợ lý Google bằng tài khoản nhà cung cấp bên thứ ba của họ.
 • Liên kết sâu: Tính năng này cho phép bạn nhúng một đường liên kết sâu trong ứng dụng hoặc trang web sản phẩm để người dùng có thể dễ dàng kết nối thiết bị nhà thông minh của họ với Trợ lý Google. Khi nhấp vào đường liên kết, người dùng sẽ tải ứng dụng Home xuống (nếu chưa cài đặt) và khởi chạy quy trình liên kết tài khoản cũng như quy trình thiết lập chỉ định phòng.

Triển khai tính năng khám phá ứng dụng

Bạn có thể bật tính năng Khám phá ứng dụng từ bảng điều khiển Actions (Thao tác) sau khi hoàn tất quy trình Xác minh thương hiệu. Bạn không cần thay đổi mã. Tuy nhiên, Hành động thông minh của nhà bạn phải được xem xét và đang trong quá trình sản xuất.

Đăng nhập vào Bảng điều khiển Actions:

Chuyển đến bảng điều khiển Actions on Google

 1. Mở dự án Hành động dành cho nhà thông minh.
 2. Nhấp vào Triển khai > Xác minh thương hiệu.
 3. Hãy làm theo các bước sau để kết nối trang web công ty của bạn với dự án Actions (Hành động).
  1. Trong bảng Trang web, hãy nhấp vào Kết nối trang web.
  2. Nhập URL cho trang web mà bạn muốn kết nối rồi nhấp vào Kết nối. Google sẽ gửi email cho chủ sở hữu trang web để xác nhận mối liên kết trang web.
 4. Trong bảng Ứng dụng Android, hãy nhấp vào nút Kết nối ứng dụng và làm theo hướng dẫn hiển thị.

 5. Trong cùng một bảng điều khiển, hãy bật tùy chọn Bật tính năng khám phá ứng dụng cho ứng dụng đã kết nối của bạn. Tùy chọn này sẽ chuyển sang màu xám cho đến khi Hành động của bạn được xem xét và phê duyệt.

Đường liên kết sâu đến Google Home

Đường liên kết sâu cho phép bạn đưa người dùng đến thẳng một đích đến cụ thể trong ứng dụng Google Home từ ứng dụng Android hoặc iOS, đơn giản hóa quá trình thiết lập thiết bị bằng Trợ lý Google.

Cú pháp cho các đường liên kết sâu của ứng dụng Home như sau:

https://madeby.google.com/home-app/?deeplink=destination

Ứng dụng Android hoặc iOS của bạn hiện có thể liên kết đến các đích đến sau trong ứng dụng Google Home:

Đích đến Mô tả
setup/ha_linking?agent_id=agent-id Bắt đầu quy trình liên kết tài khoản OAuth cho agent-id của Hành động trong nhà thông minh.

Đường dẫn đích phải được mã hoá URL trước khi áp dụng cho đường liên kết sâu. Ví dụ:

https://madeby.google.com/home-app/?deeplink=setup%2Fha_linking%3Fagent_id%3Dagent-id

Để biết thêm thông tin chi tiết về cách kích hoạt các đường liên kết sâu từ bên trong ứng dụng, hãy xem tài liệu về Androidtài liệu dành cho iOS có liên quan.