Liên kết Tài khoản

Mọi Hành động smart home phải bao gồm một cơ chế để xác thực người dùng.

Tính năng xác thực cho phép bạn liên kết Tài khoản Google của người dùng với các tài khoản người dùng trong hệ thống xác thực của bạn. Điều này cho phép bạn xác định người dùng khi phương thức thực hiện của bạn nhận được ý định cho nhà thông minh. Nhà thông minh của Google chỉ hỗ trợ OAuth bằng quy trình mã uỷ quyền.

Sau khi triển khai OAuth 2.0, bạn có thể tuỳ ý định cấu hình App Flip dựa trên OAuth. Việc này cho phép người dùng liên kết tài khoản của họ trong hệ thống xác thực với Tài khoản Google của họ nhanh hơn.

OAuth

Đối với smart home, bạn phải sử dụng OAuth với quy trình mã uỷ quyền, quy trình này yêu cầu bạn có 2 điểm cuối: điểm cuối uỷ quyền và điểm cuối trao đổi mã thông báo.

Khi bạn đã xác thực một người dùng, mã thông báo truy cập OAuth 2.0 của bên thứ ba của người dùng đó sẽ được gửi trong tiêu đề uỷ quyền khi ý định smart home được gửi đến phương thức thực hiện của bạn. Tất cả người dùng phải thực hiện liên kết tài khoản, vì thông tin thiết bị được gửi đến Google Assistant cùng với ý định action.devices.SYNC yêu cầu liên kết tài khoản.

Hành động smart home của bạn dự kiến sẽ hỗ trợ nhiều người dùng Google kết nối với cùng một tài khoản người dùng (ví dụ: khi người dùng cấp quyền truy cập cho những người dùng khác trong gia đình họ). Nếu không thể hỗ trợ nhiều kết nối người dùng, dịch vụ của bạn sẽ có lỗi tại thời điểm liên kết tài khoản.

Để biết hướng dẫn về cách thiết lập máy chủ OAuth 2.0 cho Hành động của bạn, hãy xem phần Triển khai máy chủ OAuth 2.0.

Lật ứng dụng dựa trên OAuth

Liên kết Lật ứng dụng dựa trên OAuth (Lật ứng dụng) cho phép người dùng của bạn liên kết tài khoản của họ trong hệ thống xác thực với tài khoản Google của họ một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nếu ứng dụng của bạn được cài đặt trên điện thoại của người dùng khi họ bắt đầu quá trình liên kết tài khoản, họ sẽ được chuyển liền mạch sang ứng dụng của bạn để nhận được sự cho phép của người dùng.

Phương pháp này cung cấp một quy trình liên kết nhanh hơn và dễ dàng hơn vì người dùng không phải nhập lại tên người dùng và mật khẩu để xác thực; thay vào đó, Ứng dụng lật sẽ sử dụng thông tin xác thực của tài khoản người dùng trên ứng dụng của bạn. Sau khi người dùng đã liên kết Tài khoản Google của họ với ứng dụng của bạn, họ có thể tận dụng mọi tính năng tích hợp mà bạn đã phát triển.

Bạn có thể thiết lập tính năng lật ứng dụng cho cả ứng dụng iOS và Android.

Hình này cho thấy các bước để người dùng liên kết Tài khoản Google của họ với hệ thống xác thực của bạn. Ảnh chụp màn hình đầu tiên cho thấy cách người dùng có thể chọn ứng dụng của bạn nếu Tài khoản Google của họ được liên kết với ứng dụng của bạn. Ảnh chụp màn hình thứ hai cho thấy thông báo xác nhận về việc liên kết Tài khoản Google với ứng dụng của bạn. Ảnh chụp màn hình thứ ba cho thấy một tài khoản người dùng được liên kết thành công trong ứng dụng Google.
Hình 1. Liên kết tài khoản trên điện thoại của người dùng bằng tính năng lật ứng dụng.

Yêu cầu

Để triển khai tính năng Lật ứng dụng, bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Bạn phải có một ứng dụng Android hoặc iOS.
  • Bạn phải sở hữu, quản lý và duy trì máy chủ OAuth 2.0 có hỗ trợ luồng mã ủy quyền OAuth 2.0.

Để biết thêm thông tin về quy trình mã uỷ quyền liên kết OAuth, hãy xem phần Triển khai máy chủ OAuth 2.0.

Để biết hướng dẫn về cách định cấu hình App Flip cho Hành động của bạn, hãy xem App Flip dựa trên OAuth.