รายการตรวจสอบการพัฒนาระบบคลาวด์สู่ระบบคลาวด์

พัฒนา

1. ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์

2. อัปเดต Fulfillment เพื่อประมวลผล Intent

การทดสอบและการทดสอบในวงจำกัด

3. ทดสอบการผสานรวม Cloud-to-cloud ก่อนส่งขอการรับรอง Works with Google Home (WWGH)

4. ดำเนินการทดสอบภาคสนาม (หากจำเป็น) โดยแชร์การดำเนินการของคุณกับผู้ใช้รายอื่น

5. แก้ไขข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการผสานรวมโดยใช้ Google Home Analytics

การเพิ่มประสิทธิภาพ

6. ปรับปรุงการผสานรวมด้วยฟีเจอร์เสริมและขั้นสูง

การรับรองและเปิดตัว

7. เตรียมพร้อมสำหรับการรับรอง WWGH และการเปิดตัวการดำเนินการของคุณ