ยินดีต้อนรับสู่ Google Home Developer Center แหล่งใหม่เรียนรู้วิธีพัฒนาการดําเนินการในบ้านอัจฉริยะ หมายเหตุ: คุณจะสร้างการดําเนินการต่างๆ ต่อไปในคอนโซลการดําเนินการ

ยกเลิกการเชื่อมต่อ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

หากผู้ใช้ยกเลิกการลิงก์ smart home Action from Google Assistant , your fulfillment receives an action.devices.DISCONNECT intent. This intent indicates that Assistant will not send any more intents for this user, and your cloud service should stop calling Google Home Graph APIs (Request Sync and Report State ) for their devices. ของคุณ

คําขอ
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.DISCONNECT",
  }]
}
JSON
{}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onDisconnect((body, headers) => {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // You can return an empty body
 return {};
});
จาวา
@Override
public void onDisconnect(
  @NotNull DisconnectRequest disconnectRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // This function does not return anything
}

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเอกสารอ้างอิง Intent ของ DISCONNECT