Odłącz

Jeśli użytkownik odłączy akcję smart home od Google Assistant, realizacja otrzyma intencję action.devices.DISCONNECT. Ten intencja wskazuje, że Assistant nie będzie już wysyłać kolejnych intencji w przypadku tego użytkownika, a Twoja usługa w chmurze powinna przestać wywoływać interfejsy API Google Home Graph (Request Sync i Report State) na jego urządzenia.

Prośba
{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [{
   "intent": "action.devices.DISCONNECT",
  }]
}
JSON
{}
Node.js
const {smarthome} = require('actions-on-google');
const app = smarthome();
// ...
app.onDisconnect((body, headers) => {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // You can return an empty body
 return {};
});
Java
@Override
public void onDisconnect(
  @NotNull DisconnectRequest disconnectRequest, @Nullable Map<?, ?> map) {
 // TODO Disconnect user account from Google Assistant
 // This function does not return anything
}

Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji referencyjnej dotyczącej zamiarów DISCONNECT.