action.devices.DISCONNECT

Ta informacja jest wyzwalana, gdy użytkownik odłączy konto od Asystenta Google.

Oznacza to, że Asystent Google nie będzie wysyłać do niego dodatkowych intencji. Po otrzymaniu intencji DISCONNECT usługa w chmurze powinna przestać publikować zmiany w Google za pomocą żądań synchronizacji i stanu raportu.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Odłącz.

Format żądania

Pola Typ Opis
requestId Ciąg

Wymagane.

Identyfikator żądania.

inputs Tablica

Wymagane.

Lista danych wejściowych pasujących do żądania intencji.

[item, ...] Obiekt

Typ i ładunek powiązany z żądaniem intencji.

intent

Wymagane.

(Wartość stała: "action.devices.DISCONNECT")

Typ żądania intencji.

Przykłady

Prośba o odłączenie

{
  "requestId": "ff36a3cc-ec34-11e6-b1a0-64510650abcf",
  "inputs": [
    {
      "intent": "action.devices.DISCONNECT"
    }
  ]
}

Format odpowiedzi

Pola Typ Opis

Brak właściwości