רשימת משימות לפיתוח מענן לענן

פיתוח

1. מגדירים אימות.

2. יש לעדכן את מילוי הבקשה כדי לעבד כוונות.

בדיקות וניסויי שטח

3. צריך לבדוק את השילובים של Cloud-to-cloud לפני ששולחים את הבקשה לאישור של Works with Google Home (WWGH).

4. אם צריך, מבצעים 'ניסיון שדה' על ידי שיתוף הפעולה עם משתמשים אחרים.

5. פתרון בעיות אחרות בשילוב באמצעות Google Home Analytics.

שיפורים

6. משפרים את השילוב באמצעות תכונות אופציונליות ומתקדמות.

אישור והפעלה

7. כדאי להתכונן להסמכה של WWGH ולהשקת הפעולה שלך.