מגרש משחקים של Google Home

ה-SDK של המכשיר

Google Home Playground היא אפליקציית אינטרנט שמדמה פרויקט לבית חכם עם תכונות וסוגי מכשירים שניתנים להגדרה. אפשר ליצור מכשירים וירטואליים, לשנות את המאפיינים והמצבים של המכשירים, להציג את המכשירים האלה ב-Google Home Graph ולייבא או לייצא תצורות מכשירים.

השלמת קישור החשבונות

כדי להשתמש ב-Google Home Playground, מומלץ קודם לקשר את הכלי לחשבון שלכם. פותחים את Google Home app (GHA) בטלפון ומבצעים את תהליך קישור החשבון:

 1. לוחצים על סמל הפלוס (+) בפינה הימנית העליונה.
 2. בוחרים באפשרות הגדרת המכשיר > 'עובד עם Google'.
 3. מחפשים את הפעולה שנקראת Google Home Playground.
 4. בוחרים את הפעולה, ו-GHA יפנה אתכם לדף הכניסה. לוחצים על Sign in with Google (כניסה באמצעות חשבון Google) ובוחרים את החשבון שאליו רוצים להיכנס.
 5. לוחצים על הלחצן אישור כדי לאשר את קישור החשבונות.
האיור הזה מציג את תהליך קישור החשבון באפליקציית Google Home
      לחיבור של Google Home Playground.

אחרי השלמת קישור החשבון, ב-GHA תופיע קבוצה של מכשירים וירטואליים שמוגדרים כברירת מחדל, ותוכלו לתקשר איתם.

באיור הזה מוצגת רשימת המכשירים שמוגדרת כברירת מחדל שמתעדכנת כשמשתמש
      מקשר בהצלחה את 'מגרש המשחקים של Google Home' לחשבון שלו.

כניסה לחשבון

כדי להפעיל את Google Home Playground, לוחצים על הלחצן שלמטה:

להפעלת Playground

לוחצים על Sign in with Google (כניסה באמצעות חשבון Google). כדי להשלים את קישור החשבונות, חשוב להיכנס לאותו חשבון שבו השתמשתם ב-GHA.

איור זה מציג את המצב הראשוני של מגרש המשחקים של Google Home
      ומדגיש את לחצן הכניסה בפינה השמאלית העליונה.

אחרי הכניסה לחשבון, יוצגו ב-Google Home Playground המכשירים הווירטואליים שמאוחסנים ב-Home Graph.

באיור הזה מוצגים רשימת המכשירים, פרטי המכשירים והאזור ביומן
      בתצוגת ברירת המחדל של Google Home Playground.

ממשק המשתמש באינטרנט מורכב משלושה לוחות:

 • ברשימת המכשירים מוצגים כל המכשירים הווירטואליים. תוכלו לבחור מכשיר וירטואלי מסוים כדי להציג את המידע שלו וליצור מכשירים וירטואליים באמצעות החלונית הזו.
 • בפרטי המכשיר מוצג המידע של המכשיר הווירטואלי שנבחר. אפשר גם לערוך את המידע הזה ולהסיר את המכשיר הווירטואלי שנבחר דרך החלונית.
 • האזור ביומן מציג את יומני האינטראקציה בין Google Home Playground ל-Home Graph. אפשר להרחיב את היומנים כדי לבדוק את המטען הייעודי (payload) של הבקשות והתשובות לצורך פתרון בעיות.

מכשיר וירטואלי

צפייה בפרטי המכשיר הווירטואלי

בחלונית רשימת מכשירים, בוחרים את המכשיר הווירטואלי שרוצים להציג. בחלונית רשימת מכשירים, בוחרים את המכשיר הווירטואלי שרוצים להציג. בחלונית פרטי המכשיר יוצג המידע שמסווג לחמש כרטיסיות:

 • מידע בסיסי: מאפיינים ברמה העליונה של המכשיר, כולל סוג המכשיר, המזהה והשם.
 • Traits: תכונות נתמכות של המכשיר.
 • מאפיינים: מאפיינים ספציפיים למאפיין של המכשיר.
 • מדינות: כל מצבי המכשיר.
 • SUV: ההגדרה של אימות המשתמש המשני במכשיר.

עריכת פרטי המכשיר הווירטואלי

מעבר לצפייה במידע על מכשיר וירטואלי, אפשר גם לערוך ישירות את הפרטים שלו שמאוחסנים ב-Home Graph דרך החלונית פרטי המכשיר.

שינוי התכונות הנתמכות

 1. בוחרים בכרטיסייה Traits ואז לוחצים על הלחצן Edit.
 2. בחלונית הקופצת אפשר לראות את התכונות של המכשיר שנתמכות כרגע ואת התכונות הזמינות שאפשר להוסיף. משתמשים בלחצני החץ (arrow_forward/arrow_back) כדי להוסיף או להסיר תכונות נתמכות במכשיר.
 3. אחרי שמסיימים לעדכן את המאפיינים הנתמכים, לוחצים על Save והמאפיינים המעודכנים יוחלו על Home Graph.
 4. אפשר לראות את עדכוני התכונות האלה באזור היומן.
באיור הזה מוצג הכלי לשיפור חוויית המשתמש, שמוסיף או למחוק
      תכונות נתמכות במכשיר שנבחר ב-Google Home Playground.

שינוי מאפייני המכשיר

 1. בוחרים בכרטיסייה Attributes, ועורכים את המאפיין לפי המאפיינים שנתמכים במכשיר.
 2. בסיום העריכה, מקישים על Enter והשינויים במאפיינים ייכנסו לתוקף ב-Home Graph.
 3. המאפיינים המעודכנים מופיעים באזור היומן.

שינוי מצבי המכשיר

 1. בוחרים בכרטיסייה States (מדינות) ועורכים את המדינה ישירות. שינויי המצב יחולו על Home Graph.
 2. אתם יכולים לראות את השינויים האלה במצבה באזור היומן.

הוספת אימות משתמש משני למכשיר וירטואלי

אפשר להוסיף רכב שטח גדול למכשירים וירטואליים ולהגדיר את סוג האתגר וההתנהגות המתאימה בכל מכשיר. אפשר להוסיף רכב שטח גדול למכשירים וירטואליים ולהגדיר את סוג האתגר ואת ההתנהגות המתאימה בכל מכשיר.

הגדרת רכב שטח מסוג SUV במכשיר

 1. בחלונית Device list, בוחרים את המכשיר הווירטואלי שרוצים להגדיר.
 2. בחלונית פרטי המכשיר בוחרים בכרטיסייה SUV ומגדירים את ההגדרות הבאות:
  • מופעל: האם רכב SUV מופעל או מושבת (ללא אתגר) במכשיר.
  • סוג האתגר: האם נדרש אישור מפורש (ackNeeded) או מספר זיהוי אישי (pinNeeded).
  • קוד אימות: קוד האימות התקף.
  • טיפול בקוד אימות שגוי: כשקוד האימות שגוי, האם לבקש את המשתמש שוב, ואם לא, השגיאה שצריך להגיב.
באיור הזה מוצג הכלי לשיפור חוויית המשתמש, שמאפשר להפעיל
      תכונות אימות של משתמשים משניים במכשיר נבחר, ב-Google Home
      Playground.

זיהוי מכשירים שמאפשרים SUV

בחלונית רשימת המכשירים, מופיע סמל מפתח מפתח לצד כל מכשיר שתואם ל-SUV.

באיור הזה מוצגים מכשירים שמומלץ להפעיל בהם אימות משתמש משני.

לרשימת התכונות הבאות נדרש SUV:

יצירת מכשיר וירטואלי חדש

 1. בחלונית רשימת המכשירים לוחצים על הוספת מכשיר.
 2. בחלונית הקופצת, בוחרים את סוג המכשיר ומזינים את שם המכשיר של המכשיר החדש. לחלופין, תוכלו לבחור קבוצה מוגדרת מראש של מכשירים להוספה.
 3. אחרי השלמת כל השלבים, המכשיר החדש יתווסף אל Home Graph.
באיור הזה מוצג הכלי לשיפור חוויית המשתמש, שמשמש להוספת סוג מכשיר חדש
      ב-Google Home Playground.

הסרת מכשיר וירטואלי

 1. בחלונית רשימת המכשירים, בוחרים את המכשיר שרוצים להסיר. לאחר מכן, בחלונית פרטי המכשיר בוחרים בכרטיסייה מידע בסיסי. לאחר מכן, בחלונית פרטי המכשיר בוחרים בכרטיסייה מידע בסיסי ולוחצים על סמל האשפההסרת המכשיר בחלק התחתון.
 2. מאשרים את הסרת המכשיר בהתראה הקופצת.
 3. אחרי שתאשרו את הסרת המכשיר, הוא יוסר מ-Home Graph.
באיור הזה מוצג הכלי לשיפור חוויית המשתמש לצורך הסרה של סוג מכשיר וירטואלי
      ב-Google Home Playground.

עורך תגובת הסנכרון

אפשר לאמת או לעדכן את התגובה לסנכרון בGoogle Home Playground. לוחצים על עורך תגובת הסנכרון כדי לפתוח סביבת פיתוח משולבת (IDE) מוטמעת.

באיור הזה מוצג הלחצן לפתיחת הכלי לעריכת תשובות של סנכרון.

עורכים, מעתיקים ומדביקים את התשובה לסנכרון ולוחצים על Save כדי להחיל את השינויים ולראות איך זה פועל בסביבה העסקית של Google Home.

האיור הזה מראה את החלון לעריכת תגובת הסנכרון.

ייבוא וייצוא של מכשירים וירטואליים

כדי לפתור בעיות או לשחזר אותן, תוכלו לייצא את המכשירים הווירטואליים עם המצבים שלהם לקובץ, ולשתף עם אחרים את הקובץ כדי לייבא את המכשירים הווירטואליים ולשכפל אותם.

באיור הזה מוצג הכלי לשיפור חוויית המשתמש לייבוא ולייצוא
      של מכשירים וירטואליים ב-Google Home Playground.

ייצוא מכשירים וירטואליים לקובץ

 1. לוחצים על כדי לייצא מכשירים וירטואליים לקובץ.
 2. מזינים את שם הקובץ שרוצים לייצא, ולוחצים על אישור.
 3. אחרי שמזינים את שם הקובץ, הדפדפן יוריד את הקובץ של המכשירים הווירטואליים שיוצאו.

ייבוא מכשירים וירטואליים מקובץ

 1. לוחצים על כדי לייבא מכשירים וירטואליים מקובץ.
 2. בוחרים את הקובץ שרוצים לייבא ולוחצים על אישור.
 3. אחרי שתאשרו את הקובץ לייבוא, Google Home Playground יייבא מכשירים וירטואליים עם מצבים מהקובץ ויעדכן את המידע והמצבים של המכשירים המיובאים ב-Home Graph.

בדיקה של יומני האינטראקציה

בזמן אינטראקציה עם המכשירים הווירטואליים, Google Home Playground מחיל באופן אוטומטי את השינוי על Home Graph. האינטראקציות עם Home Graph מתועדות בחלונית Log area, שבה אפשר להרחיב כל רשומה כדי לבדוק את מטענים הייעודיים (payloads) של בקשות ה-API Home Graph ושל התשובות.

כל רשומה ביומן היא מערך JSON, המכיל רכיבים מהמבנה הבא:

{
 "uri": string,
 "request": object,
 "response": object
}
שדות סוג תיאור
uri string כתובת ה-URL של הקריאה ל-API Home Graph.
request object גוף הבקשה של הקריאה ל-API Home Graph. במאמרי העזרה תוכלו לקרוא על הפורמט של כל method במאמרי העזרה.
response object גוף התשובה לקריאה ל-API Home Graph. במאמרי העזרה תוכלו לקרוא על הפורמט של כל method במאמרי העזרה.

הצגת תכונות וסוגים נתמכים של מכשירים

סמל העזרה של סימן השאלה בפינה השמאלית העליונה יציג את סוג המכשיר ורשימת התכונות שנתמכים על ידי Google Home Playground.

באיור הזה מוצג הכלי לשיפור חוויית המשתמש, שמשמש להוספת סוג מכשיר חדש
      ב-Google Home Playground.

דיווח על בעיות

נשמח לשמוע ממך. אפשר לדווח על בעיות באמצעות סמל סימן הקריאה feedback בצד שמאל למעלה.

באיור הזה מוצגים הסמלים לשליחת משוב ולדיווח
    על בעיות ב-Google Home Playground.